บ.ข.18 เอฟ-5 เอ(F-5A FREEDOM FIGHTER ) ประจำการ พ.ศ.2510-ปัจจุบัน

บ.ข.19 เอฟ 16 เอ (F-16 FIGHTING FALCON) ประจำการ พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน

บ.ข.18ข เอฟ-5อี (F-5E TIGER) ประจำการ พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน

ฮ.4 ก ซิคอร์สกี้ เอส-58 ที 6 ( SIKORSKY S-58T, TWINPAC) ประจำการ พ.ศ. 2505-ปัจจุบัน

ฮ.6 เบล-412  เอสพี ( BELL-412 (HP)SP) ประจำการ พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน

บ.ท.1 เบรเกต์ ( BREGUET) ประจำการ พ.ศ. 2462-2480บ.ธ.1 ซูเปอร์ คูลิเออร์ส แอล-28 (U-10A/B) ประจำการ พ.ศ. 2506-2529


บ.จ.6 เอ-37 บี (A-37 DRAGONFLY) ประจำการปี พ.ศ. 2515-2537

บ.จ.5 โอวี-10 ซี (BRONCO) ประจำการปี พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน

บจ.ธ. 2 ยู 23 เอ ( AU-23  PEACEMAKER ) ประจำการ พ.ศ.2515-ปัจจุบัน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
บ.ส.1 แฟร์ไชบด์ 24 (FAIRCHILD 24 J) ประจำการ พ.ศ. 2481-2498
คลิก เพื่อดูรูปใหญ่
บ.ส.3 ไปเปิอร ์แอล-4 ( PIPER L-4J ) ประจำการ พ.ศ.2490-2502

บ.ส.4 สติลสัน แอล-5 (STINSON L-5 )ป ระจำการ พ.ศ.2490-2502
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
บ.ส.5 โบนันซ่า ( BONANZA ) ประจำการ พ.ศ.2494-2497


รูปภาพเพิ่มเติม

Back