ทั้งนี้ เนคเทคได้จัดทำรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเลขหมาย 1224

การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ด้วยอุปกรณ์ LAN Modem 3Com

หากโรงเรียนมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเลขหมาย 1224
สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-2628-6600, 0-2628-6607 และ 0-2628-6608

 

 

 

 

 

 


เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้บริษัท ทศท (คอร์ปอเรชั่น) จำกัดดำเนินการติดตั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ให้โรงเรียนละ 2 หมายเลขเพื่อใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าเครือข่ายของกระทรวงศึกษาฯ
โดยจะสามารถหมุนเข้าหมายเลข 1224 เท่านั้น และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน
(โดยมีรายชื่อของโรงเรียนตามแผนดำเนินการของแต่ละปีงบประมาณ) ทั้งนี้ โรงเรียนส่วนหนึ่งจะได้รับอุปกรณ์
LAN Modem 3Com (Office Connect Dual 56K LAN Modem 3Com) มีคุณสมบัติคือ

·    มีโมเด็ม 2 ตัว สามารถหมุนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น IP Sharing

·    สามารถทำ Multilink ได้ที่ความเร็ว 112 kbps

·    DHCP Server

·    การใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Configuration)

·    4 Ports Ethernet 10BaseT

·    สามารถรองรับได้ 25 Users

 

ขั้นตอนการติดตั้ง LAN Modem

 1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้ง LAN Card และกำหนด TCP/IP ที่ Network Properties
  ให้เป็น Obtain an IP address automatically
 2. นำสายโทรศัพท์ 2 หมายเลขที่ติดตั้งเพื่อใช้งาน 1224 มาต่อเข้าช่อง LINE 1 และ LINE 2
  ของ LAN Modem และนำสาย LAN จากเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเข้าช่อง LAN 1
  (หากจะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือ LAN จะต้องใช้สาย LAN แบบสายไขว้
  เชื่อมต่อระหว่าง Hub กับ LAN Modem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      เปิดเว็บบราวเซอร์ (เช่น Internet Explorer) แล้วใส่ Address เป็น 192.168.1.1
จะแสดงเว็บเพจ 3Com OfficeConnect LAN Modem ซึ่งจะแสดงช่องให้ใส่
Password ของอุปกรณ์ LAN Modem (สอบถาม Password จากเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์
LAN Modem) จากนั้นคลิก Submit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. คลิกที่  ISP Wizard ตามรูปที่ 23 จะปรากฎเว็บเพจดังรูปที่ 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. ในช่อง Telephone Number ให้ใส่ 1224 และในช่อง User ID และช่อง Password
  ให้ใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่โรงเรียนได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการ แล้วคลิกเลือก
  Use two channels จากนั้นคลิก Continue แล้วโมเด็มจะหมุนเข้าสู่เครือข่าย
  อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปที่ 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การกำหนดค่าต่างๆ ของ ISP Wizard รูปที่ 24
(ค่า Parameters ในเมนู ISP Wizard)

 

·        ISP Name : ชื่อของ ISP (Internet Service Provider) ที่ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งท่านสามารถกำหนดชื่อใดก็ได้ ในที่นี้อาจกำหนดเป็น ednet

- Use one channel : ให้ Modem หมุนออก 1 ตัว (Disable Multilink)

- Add second channel as required : ให้ Modem หมุนออก 1 ตัวก่อน และ
   เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นจึงหมุนตัวที่ 2 ตาม เป็นแบบ Bandwidth on Demand

- User two channels : ให้ Modem หมุนออก 2 ตัว (Multilink) ในที่นี้
   เครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ใช้แบบนี้


 

6. สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป ให้เรียกเว็บเบราว์เซอร์ แล้วในช่อง address ให้ใส่เป็น
    192.168.1.1 จะแสดงดังรูปที่ 26 แล้วคลิกที่  Manual Calling จะแสดงหน้าเว็บเพจ
    Manual Call Control ดังรูปที่ 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. จากนั้นให้คลิกที่ Place Call ของ ednet ที่เราตั้งค่าไว้แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. LAN Modem ก็จะทำการหมุน 1224 แล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าสู่เครือข่ายของ
    กระทรวงศึกษาธิการ