โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่โอนย้ายจากเครือข่าย SchoolNet ไปยังเครือข่าย GINET
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ต.หมู่บ้านสหกรณ์ กม.24 แม่ออน เชียงใหม่ 50130
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 139 ม.6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย ต.ป่าตาล  เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 39 ม.8 ต.หนองโรง  หนองแค สระบุรี 18140
วิทยาลัยการอาชีพเถิน 206 ม.1 ถ.สายเถิน-ทุ่งเสลี่ยม ต.แม่ปะ  เถิน ลำปาง 52160
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 ม.4 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.ข่วงเปา  จอมทอง เชียงใหม่ 50160
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ต.หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 247  ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย  เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม  เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 249 ม.11 ต.บ้านกลาง  สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เลขที่ 100 ต.ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130