โรงเรียนในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่โอนย้ายไปเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรานกระต่าย ถ.ป่าเรไร ม.10 ต.พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.นิยมไทย ต.หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีราชา ต.ทุ่งศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท ถ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ  เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย ถ.สิงหไคล  ต.รอบเมือง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง เมืองตาก ตาก 63000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม 140 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพิมาย ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากเกร็ด 53/6 ม.5 ต.ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีมโหสถ ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม  เมืองพะเยา พะเยา 56000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย  ต.ในเมือง  เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ ถ.ยนตรกิจโกศล  ต.ในเวียง  เมืองแพร่ แพร่ 54000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต 33/44 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่  เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท   ต.เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ถ.ลำปาง-ห้างฉัตร ต.เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลี้ บ้านป่าหก  ต.ลี้  อ.ลี้    ลี้ ลำพูน 51110
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 350 ถ.วันลูกเสือ ต.หนองครก  เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนหาญ ต.สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสกลนคร 1872/16 ถ.ศูนย์ราชการ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา 2 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม 9/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ  ต.ลาดใหญ่  เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ห้องสมุดประชาชนอำเภออัมพวา 510 ต.เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบางคนที ต.กระดังงา บางคณที สมุทรสงคราม 75120
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี 238 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว  เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
ศุนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแซง ต.โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี 18170
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแค ห้องสมุดประชาขน ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ซ.สายชม 4 ต.หนองแค หนองแค สระบุรี 18400
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี  ต.ม่วงหมู่  เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสวรรคโลก ถ.หน้าเมือง ต.เมือง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 346 หมู่ 7 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิทราชกุมารีอำเภอศีขรภูมิ 10 ต.นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าตูม ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย  ต.ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเสนา ถ.กิตติขจร ต.สามกอ เสนา อยุธยา 13110
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวิเศษชัยชาญ ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง 96 หมู่ 6 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี 17 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง  เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ 125 หมู่ 3  ต.ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 7 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000