โรงเรียนในสังกัด สปช. ที่โอนย้ายจากเครือข่าย SchoolNet ไปเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการ
บ้านคลองแห้ง ต.อ่าวนาง  เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
อนุบาลกระบี่ เลขที่ 1 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000
อุตรกิจ  ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ถ.เพชรเกษม  ต.อ่าวลึกเหนือ  อ่าวลึก กระบี่ 81110
บ้านแหลมสัก หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 81110
บ้านควนแดง ม.6 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ลำทับ กระบี่ 81120
บ้านลำทับ 34 ต.ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120
บ้านเสม็ดจวน หมู่ 2 ถ.ลำทับ-ป่าใหม่ ต.ดินอุดม ลำทับ กระบี่ 81120
อนุบาลคลองท่อม 219 ต.คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120
วัดธรรมาวุธสรณาราม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130
บ้านห้วยเสียด ต.เขาพรหม เขาพนม กระบี่ 81140
บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 50/30 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10260
วัดชนะสงคราม 83/1 ถ.มหาจักร ต.สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ดาราคาม บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
สายน้ำทิพย์ 293 สุขุมวิท22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อนุบาลพิบูลเวศม์ 259/44 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทุ่งมหาเมฆ 252 นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย8 เขตสาธร สาธร กรุงเทพฯ 10120
ประถมนนทรี ถ.เชื้อเพลิง ช่องนนทรี ยานนาวา ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
วัดช่างเหล็ก ซ.วัดช่างเหล็ก ต.คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
พระตำหนักสวนกุหลาบ ถ.มหาราช ซ.ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200
วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) สุขุมวิท 77 อ่อนนุช 7 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
พญาไท 306 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อนุบาลสามเสน ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
วัดหงส์รัตนาราม 247/1 ถ.วัยเดิม ซ.วัดหงส์ ต.วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วัดเวตวันธรรมาวาส 188 ถ.กรุงเทพฯ - นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้  เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
ดิศกุล ม.1 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
วัดวังขนายทายิการาม ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 86 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
บ้านดอนเขว้า ม.6 ต.แสนตอ  ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
วัดกระต่ายเต้น ถ.แสงชูโต  ซ.ท่าหว้า ต.ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
วัดพระแท่นดงรัง ถ.ท่าเรือพระแท่น ต.พระแท่น  ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
อนุบาลท่ามะกา(วัดลูกแกประชานุทิศ) 47 ต.เทศบาลลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
วัดลูกแก(ลูกแกประชาชนูทิศ) ม.7ต.ดอนขมิ้น  ท่ามะกา กาญจนบุรี 71121
บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ต.พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
วัดดาปานนิมิตรมิตรภาพที่ 142 ต.หนองลาน ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71130
อนุบาลพนมทวน ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140
บ้านพุม่วง-พุพง ม.5 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
ตลาดสำรอง ม.3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ท่าม่วง กาญจนบุรี     
บ้านยางสูง ม.7 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี บ่อพลอย กาญจนบุรี     
บ้านม่วงวิทยายน ม.2 บ้านม่วงเหนือ  ต.ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง เลขที่ 1 ถ.บ้านโนนสว่าง ต.หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 119/11 ต.ยอดแก่ง นามน กาฬสินธุ์ 46032
บ้านสี่แยกสมเด็จ ถ.ถี่นานนท์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150
หนองขามวิทยา ต.หนองเชวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา ต.กุดสิมตุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง ม.2 ต.กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
บ้านดงหมู ต.คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
บ้านโพธิ์ไทร ต.หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
บ้านส้มป่อย ต.สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
บ้านหนองผือ ถ.ดุฉินรายณ์-สร้างค้อ ต.หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
หนองกุง บ้านหนองกุงไทย ต.โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170
หนองแสงวิทยา ม.5 ต.บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170
ทุ่งคลองวิทยา 210 ต.ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
ท่าคันโทวิทยายน ม.3 บ้านท่าคันโท ต.ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190
ยางอู้มวิทยาคาร ม.4 ต.ยางอู้ม  ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190
เหล่าเขื่องโนนเสียววิทยา เลขที่ 5 ต.สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 46210
นามนราษฎร์สงเคราะห์ บ้านนามน  ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นามน กาฬสินธุ์ 46230
บ้านแห่เจริญวิทย์ ม.3 ต.ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 46230
สงเปลือยวิทยายน ม.9 บ้านสงเปลือย ต.สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 46230
นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 หมู่ 5 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240
บ้านหนองแสง ต.นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240
บ้านเหล่าสีแก้ว ม.5 ต.มะขามไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240
บ้านอุดมสามัคคี 192 ม.1 ต.ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 26130
นิคมสร้างตนเอง 2(บ่อทอง) 10 ถ.กำแพงพิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
บ้านบ่อสามแสน ถ.กำแพง-สุโขทัย ต.หนองปลัง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
บ้านสุวรรณภูมิ 398/1 หมู่ 5 ต.ท่าขุนราม   เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
บ้านหนองกรด ถ.กำแพง-พิจิตร ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) หมู่ 3 ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
เพ็ชระศึกษา 088 ถ.พหลโยธิน ซ.อนุสรณ์ ต.นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
สหวิทยาคม หมู่ 2  ต.ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
อนุบาลกำแพงเพชร ต.สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ชุมชนบ้านเขาแก้ว 17 ม.3 ต.พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
บ้านเขาสว่างอารมณ์ ถ.พรานกระต่าย-วังประจบ ต.พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
บ้านพรานกระต่าย ถ.ประเวสไพรวัน พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
วัดโพธาราม ต.ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
ชุมชนประชาสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
บ้านท่าขึ้น ต.โพธิ์ทอง  ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120
บ้านท่าพุทรา ต.ท่าพุทรา  คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ต.หินดาต  ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120
วัดคงคาราม 063 ต.แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
อนุบาลคลองขลุง 1008 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
อนุบาลปางศิลาทอง ต.โพธิ์ทอง  ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120
ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 117 ถ.พหลโยธิน ต.โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 739 ต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
บ้านนาเหนือ 2 ถ.บ่อถ่ำ-วังพลู ต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
บ้านวังตาช่วย ต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
บ้านหัวรัง 2 ม.3 ต.โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
วัดคูหาสวรรค์ 365 ต.บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
บ้านโนนจั่น ต.พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
อนุบาลไทรงาม ถนน พระอิทร์ปัญชา ต.ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
ไทยรัฐวิทยา 16(บ้านโนนพลวง) 160 ต.โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
บ้านลานตาบัว 235 ต.ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
บ้านสุรเดชสามัคคี 14 ม.12 ต.หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
บ้านหนองหลวง 87 ต.หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
บ้านอาชานุสรณ์ 75 ม.7 ต.ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
อนุบาลลานกระบือ 14 ต.ลานกระบือ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62170
ชุมชนบ้านคลองลาน 508 ต.คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
บ้านคลองพลประชาสรรค์ ถ.คลองแม่ลาย-อุ้มผาง ต.คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
รอดนิลวิทยา ต.คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
อนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
อนุบาลทรายทองวัฒนา ต.ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190
อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) ต.ระหาน  บึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา หมู่ที่ 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ต.บึงเนียม อ.เมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านป่าเหลื่อม ถ.บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) บ้านผือ ต.พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ม.3 ต.พระลับ  เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านสะอาด ม.1 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บ้านหนองแสงโคกน้อย หมู่ 12 ต.พระลับ  เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
สนามบิน ถ.ประชาสโมสร เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
อนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
อนุบาลภูเวียง ถ.กุดฉิม ภูเวียง ต.ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
ชุมชนบ้านหนองโก ม.11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กระนวน ขอนแก่น 40170
ชุมชนหนองสองห้อง ถ.ประชาพัฒนา ต.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
บ้านหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
ชุมชนบ้านท่าพระ ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40260
ชุมชนบ้านฝาง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 255 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
บ้านโนนสง่า  9 ถ.นิเวศน์สถาน ต.คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
ชุมชนบ้านหัวขัว ถ.เปือยน้อย-บ้านไผ่ ต.เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
บ้านแก้ว 3/4 ม.2 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
บ้านคลองน้ำใส หมู่ 10 ถ.พระยาตรัง  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
บ้านท่าแฉลบ 65 หมู่ 9 ต.บางกะจะ  ขลุง จันทบุรี 22000
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) หมู่ 9 ต.เกาะขวาง  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดเกาะโตนด หมู่ที่ 6 ต.เกาะขวาง  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดคมบาง 30/4 ม.3 ต.คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ต.จันทนิมิตร  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดดอนตาล(ธรรมราษฎร์สงเคราะห์) หมู่ที่ 13 ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดทองทั่ว(เอครพานิช) 4 หมู่ 4 ต.พลับพลานารายณ์  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดเนินโพธิ์(สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 79/2 หมู่ 9 ต.หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) หมู่ 2 ต.พลับพลา  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดไผ่ล้อม 17/101 ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทรบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) 108 หมู่ 4 ต.บางกะจะ  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดพลับพลา 64 หมู่ 9 ต.พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดสิงห์ 153 หมู่ 1 ต.บางกะจะ  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) 47 หมู่ 4 ต. หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
สฤษดิเดช 2/4 ถ.เทศบาล 1 ต.วัดโหม  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
อนุบาลจันทบุรี เลขที่ 6 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่  เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
บ้านทรัพย์สินพูนฯ ม.7 ต.บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
บ้านบ่อ ม.6 ต.บ่อ  ขลุง จันทบุรี 22110
บ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.บ่อ  ขลุง จันทบุรี 22110
มิตรภาพ 20 ต.บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดซึ้งล่าง 13/2 ม.6 ต.วันยาว  ขลุง จันทบุรี 22110
วัดตะปอนน้อย ม.3 ต.ตะปอน  ขลุง จันทบุรี 22110
วัดตะปอนใหญ่ ม.2 ต.ตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110
วัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) ม.2 ต.มาบไผ่ ขลุง จันทบุรี 22110
วัดวันยาวล่าง ม.2 ต.วันยาว ขลุง จันทบุรี 22110
วัดอิมัง (เขานิชราษฎร์อุทิศ) ม.8 ต.ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 22110
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) ม.1 ต.สองพี่น้อง  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
บ้านเตาหม้อ(กิจกาญจน์ราษฏร์อุทิศ) 7/3 ม.3 ต.คลองขุด  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
บ้านท่าปก ม.3 ต.เขาแก้ว  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
บ้านไร่เก่า ม.8 ต.รำพัน  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
บ้านสังข์ทอง 27/3 ม.8 ต.ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดเกวียนหัก ม.7 ต.เกวียนหัก  ขลุง จันทบุรี 22120
วัดแขมหนู 50/4 ม.9 ต.ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดคลองขุด 33 ม.1 ต.คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดตะกาลเง้า 62 ม.3 ต.ตะกาลเง้า  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดท่าหัวแหวน หมู่ 7 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22120
วัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) 1/1 ม.4 ต.เขาวัว  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฏร์) 1/1/ ม.5 ต.รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดสามผาน 55 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) 19 ม.5 ต.โขมง  ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
วัดหนองคัน(ใจพิทยาคาร) ม.4 ต.ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
อนุบาลบ้านหนองคล้า(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมถ์2) 239 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22120
บ้านเกาะเปริด 1/2 ม.2 ต.เกราะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
บ้านเกาะแมว(ตรีสุวรรณวิทยาคาร) ม. 16 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
บ้านแหลมสิงห์ 91 ม.1 ต.บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
ปากน้ำแหลมสิงห์ ม.2 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์  แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
วัดเขาตาหน่อย ม.5 ต.เกาะเปริด  แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
วัดท่าเขา(ธรรมสุวรรณวิทยาคาร) 8. ม.13 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
วัดบางกะไชย(สวนโพธิ์รัตนบำรุง) 2 ม.8 ต.บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
วัดปากน้ำ(ประสาทวิทยาคาร) 93--2 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
วัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) 56 ม.2 ต.หนองชิ่ม  แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130
บ้านทุ่งม่วง ม.7 ต.ทับไทร  โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140
วัดทับไทร 1/4 ม.1 ต.ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140
บ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 114/7-11 ต.มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
บ้านหนองสลุด ต.ปัถวี  มะขาม จันทบุรี 22150
วัดหนองอ้อ(นิเทศชนานุเคราะห์) 130/1 ม.3 ต.มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150
บ้านช่องกะพัด 3/1 ม.11 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
บ้านต้นกระบก 7 ถ.แก่งหางแมว ซ.เทศบาล26 ต.นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160
บ้านประแกต 100 ม.3 ต.สามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
วัดขุนซ่อง 4 ม.4 ต.ขุนช่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160
วัดนายายอาม ม.1 ต.นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 104 ม.13 ต.นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160
วัดวังหิน 63/3 ม.6 ต.วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 22160
บ้านห้วงกระแจะฯ 38 ถ.สุขุมวิท ต.นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22170
วัดโขมง (แจงพิทยาคาร) 63 หมู่ 2 ต.โขมง  ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
วัดท่าศาลา 35 ม.3 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22170
วัดวังเวียน 1/1 ม.1 ต.วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 22170
วัดหนองสีงา 39 ม.3 ต.วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 22170
บ้านเขาแก้ว 612 ม.6 ต.ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180
บ้านตามูล  4. ม.1 ต.ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180
บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลสอยดาว) 20 ม.5 ต.ทรายขาว  สอยดาว จันทบุรี 22180
บ้านน้ำตกพลิ้ว 111 หมู่ 1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
พลิ้ว 1 ม.5 ต.พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
วัดบางสระเก้า 1 หมู่ 2 ต. บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190
บ้านชากไทย(จงจินต์ประชานถเคราะห์)  ม.4 ต.ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
บ้านทุ่งตาอิน 34- ม.3 ต.พลอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
วัดกะทิง ม.5 ต.พลวง  เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
วัดคลองตะเคียน ม.6 ต.พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
วัดคลองพลู 1 ม.5 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) ม.3 ต.ตะเคียน เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
วัดทุ่งกบิล ม.6 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210
บ้านวนท่าแครง ม.3 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000
วัดจุกเฌอ ม.4  ต.คลองจุกเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วัดดอนทอง(สุวัณณะศรีตัณฑิกุลราษฏร์ศึกษาลัย) ม.12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) 47 หมู่ 8 ต.วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 ม.5ถ.บางพระ-วัดผา ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ 8 ม.2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วัดสายชล ณ รังษีฯ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่  เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โสภณประชาเทวารุทธวรักษ์ หมู่ 5 ต.คลองเขื่อน  คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง  เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
บ้านปลายคลอง 97/3 ม.4 ต.เสม็ดเหนือ  บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดปากน้ำ หมู่ 7 ต.ปากน้ำ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24110
วัดศรีสุตาราม ม.3 ต.เสม็ดเหนือ  บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดสาวชะโงก ม.1 ต.สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดเสม็ดเหนือ 52/2 ม.1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวไทร ม.1 ต.หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดหัวสวน หมู่4 ต.เสม็ดใต้  บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
วัดใหม่บางคล้า ม.1 ต.บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
บ้านเขาหินซ้อน ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
บ้านปรือวาย 193 ม.4 ต.เขาหินซ้อน  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
วัดดงยาง 68/2 ม.3 บ้านดงยาง ต.หนองแหน  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
วัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) เลขที่ 1 หมู่ 8 ต.หนองยาว  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ม.1 ต.พนมสารคาร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
วัดบ้านซ่อง 61/4 หมู่ 8 ต.บ้านซ่อง  พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
คลองพานทอง 67 ม.5 ต.ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดท่าสะอ้าน(บูรณะสินอนุสรณ์) ม.5 ต.ท่าสะอ้าน  บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 2 ม.6 ต.บางวัว  บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดบางแสม 7/8 ม.6 ต.ท่าข้าม  บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดพิมพาวาส 23 ม.2 ต.พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดสามแยก 21 ม.6 ต.หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
วัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) 56 หมู่ 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
วัดพิพิธประสาทสุนทร ม.2 ต.ลาดขวาง  บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
ปากคลองบางขนาก ม.2 ต.บางขนาก  บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
ปากบึงสิงโต ต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
ไทยรัฐวิทยา 41 349 หมู่ 4 ต.คู้ยายหมี่  สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
บ้านท่ากลอย หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
วัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์) 36 หมู่ 8 ตำบลท่ากระดาน  สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
วัดบางมะเฟือง 117 หมู่ 1 ต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ต.แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
ชุมชนวัดหัวสำโรง 28 ม.2 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา     
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง)มิตรภาพที่ 62 ม.7 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา     
บ้านเขาคันทรง รร.บ้านเขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110
วัดรังษีสุทธาวาส 105 ถ.ศรีราชา-หนองค้อ ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110
บ้านห้วยกะปิ ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง  จ.ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
วัดราษฏร์ศรัทธา หมู่ 3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง  เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
ชุมชนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140
บ้านหนองยาง ม.3 ต.หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ถ.สุขประยูร ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พนัสนิคม ชลบุรี 20140
วัดนากระรอก ม.8 ต.ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140
วัดนาวังหิน ม.7ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140
วัดพรหมรัตนาราม ต.ท่าข้าม  พนัสนิคม ชลบุรี 20140
วัดหนองม่วงใหม่ ม.5ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140
บ้านเนินพลับหวาน ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150
วัดสุกรีย์บุญญาราม ม.8 ต.บางละมุง  บางละมุง ชลบุรี 20150
อนุบาลบางละมุง(บ้านโรงโป๊ะ) 63 ม.2 ต.บางละมุง  บางละมุง ชลบุรี 20150
บ้านมาบกรูด 100 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ม.5 ต.บ้านปึง  บ้านบึง ชลบุรี 20170
บ้านห้วยยาง 2 ม.5 ต.3มาบไฝ่ อ.บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170
วัดเขาไผ่(เชียววิทยาคูณ) 245 ม.2 ต.หนองอิรุณ  บ้านบึง ชลบุรี 20170
เกล็ดแก้ว 185 ม.10 ต.บางเสร่  สัตหีบ ชลบุรี 20180
ชุมชนบ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 20180
บ้านขลอด หมู่ที่ 1 จ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
บ้านสัตหีบ ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
วัดหนองจับเต่า ม.5 ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20180
บ้านห้วยกุ่ม 51/50 ม.6 ต.บาลพระ ศรีราชา ชลบุรี 20210
บ้านป่ายุบ 385ม.3 บ้านป่ายุบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี 20220
บ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 610 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20220
วัดมโนรม 18 .ม.9 ต. ทุ่งสงขลา อ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20230
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 280 ม.4 ต. ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
บ้านห้วยหวาย หมู่ 8 ต.ท่าบุญมี   เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
อนุบาลเกาะจันทร์ ม.1 ต.เกราะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
บ้านหนองเกตุ ม.5 ต.บ่อกวางทอง  บ่อทอง ชลบุรี 20270
บ้านหนองยายเภา ต.บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส ม.1 ต.วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270
อนุบาลบ่อทอง 8 หมู่ 1  ถ.อมพนม-หนองเสม็ด ต.บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม หมู่ 7  ถ.คีรีนคร  ซ.คีรีนคร  ต.ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี     
วัดศรีวิชัย ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
วัดอัมพวัน ม.7 ต.ท่าชัย อ.เมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
อนุบาลชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
อนุบาลเมืองชัยนาท ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท 17110
ไทยรัฐวิทยา 57 211 ม.2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท 17110
วัดอู่ตะเภา ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มโนรมย์ ชัยนาท 17110
อนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ) ม.4 ต.คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17110
บ้านหนองขุ่น ต.หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
อนุบาลวัดสิงห์(ชุมชนวัดปากคลอง) ม.1ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
บ้านกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 17130
วัดท่าโบสภ์ ม.2 ต.สามง่ามท่าโบสภ์ อ.หันคา หันคา ชัยนาท 17130
วัดวิจิตรรังสรรค์ หมู่ที่ 7 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา หันคา ชัยนาท 17130
อนุบาลเนินขาม 74 ม.1 ต.เนินขาม กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท เนินขาม ชัยนาท 17130
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) 695 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท หันคา ชัยนาท 17130
ชุมชนวัดมาติการาม ม.5 ต.ห้วยกรดพัฒนา   สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดจันทร์ ม.9 ต.ห้อยกรด อ.สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดธรรมมิกาวาส ม.5 ต.โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดบำเพ็ญบุญ ม.3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดพระแก้ว ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดโพธาราม ม.5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดโพธิ์งาม ม.1 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สรรคบุรี ชัยนาท 17140
วัดโพธิ์ทอง 14 ม.6 ต.บางขุด  สรรคบุรี ชัยนาท 17140
อนุบาลสรรคบุรี 270/4 ม.8 ต.แพรกศรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สรรคบุรี ชัยนาท 17140
เขื่อนเจ้าพระยา ม.4 ต.บางหลวง  สรรพยา ชัยนาท 17150
บางไก่เถื่อน ม.3 ต.ตลุก อ.สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 17150
วัดบ้านหนอง หมู่ 9  ต.ตลุก   สรรพยา ชัยนาท 17150
วัดหัวหว้า ต.ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 17170
บ้านท่าไม้ ม.5 ถ.เทศบาลสัมพันธ์ ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยน เมืองชัยนาท ชัยนาท     
ชุมพลสวรรค์วิทยา 418 ม.11 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
โนนหว้านไพล ม.4 ต.ชีลอง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
บ้านลาดใหญ่ ถ.นิเวศรัตน์ ต.บ้านลาดใหญ่  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
วัดพุทโธวาท บ้านชีลอง ต.ชีลอง  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
สุนทรวัฒนา 35 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
หนองนาแซงวิทยา 5/62 ม.8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
บ้านดอนหัน ม.7 ต.หนองโนนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
บ้านโนนหินลาด-กุดกว้างฯ ต.บ้านหิน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
บ้านโนนเห็ดไคล ม.5 ถ.โนนฆ้อง-บ้านเปือย ต.สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
บ้านหนองคูวิทยาคม ต.สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
สาลิกาวิทยา บ้านนกเอี้ยงใหม่ ม.11 ต.บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120
ชุมชนบัวบานสามัคคี ม.2บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ 1 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า เนินสง่า ชัยภูมิ 36130
บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 12 ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130
ฉิมพลีวิทยา หมู่ 1 ต.โนนสำราญ  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
บ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก  เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บ้านทุ่งมะขาม ม.3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บ้านปากน้ำ(เพลินจีนนาวาสงเคราะห์) ม.2 ต.ปากน้ำ  เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บ้านหาดภราดรภาพ ม.4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง เมืองชุมพร ชุมพร 86000
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม หมู่ที่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมือง เมืองชุมพร ชุมพร 86000
อนุบาลชุมพร ถ.ปรมิทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง เมืองชุมพร ชุมพร 86000
บ้านหัวถนน ม.7 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120
วัดพิชัยยาราม ม.4 ต.ท่างยาง อ.เมือง จ.ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86120
ร่องเบ้อวิทยา ถ.เชียงราย-เทิง ต.ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
อนุบาลห้วยสัก ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมืองจ.เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ม.2 ต.บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
บ้านโป่งแดง รร.บ้านโป่งแดง ต.ทรายขาว อ.พาน พาน เชียงราย 57120
บ้านฝั่งตื้น ม.8 ต.ม่วงคำ อ.พาน พาน เชียงราย 57120
บ้านจ้อง ถ.พหลโยธิน  ต.โป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
บ้านป่าเหมือด หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
บ้านเวียงพาน 33 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
บ้านสันถนน 148 ถ.แม่สายสามเหลี่ยมทองคำ ต.ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
บ้านสันบุญเรือง 2/1  ถ.สมร-ปางหัว  ต.เกาะช้าง  แม่สาย เชียงราย 57130
บ้านเหมืองแดง ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
อนุบาลแม่สาย ต.เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
อนุบาลเด็กดี 216 ต.เวียง เทิง เชียงราย 57160
อนุบาลป่างิ้ว หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
บ้านร่องบัวลอย หัวดอย-พญาเม็งราย  ต.เวียนซัง เวียงชัย เชียงราย 57210
บ้านห้วยไคร้ 365 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไคร้  แม่สาย เชียงราย 57220
บ้านขาแหย่ง ถ.ดอยตุงสายเก่า ต.แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57240
บ้านแม่คำสบเปิน 431 ต.แม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
บ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่ 50000
บ้านโป่งน้อย หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
บ้านแม่ขาน 21/2 ต.ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
ดอนชัยวิทยาคาร ต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านทุ่งหลุก เลขที่ 4 ม.4 ต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านเปียง(รัฐบำรุง) ถ.สันป่าตอง-แม่วาง  ต.บ้านแม   สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านร่องน้ำ หมู่7 ต.มะขามหลวง  สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านห้วยส้ม 176 ม.5 ต.สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านหัวริน ต.ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
บ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
วัดร้องวัวแดง ถ.สันกำแพง-กิ่งแม่ออน ต.ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
หมู่บ้านสหกรณ์ 2 คลองจั่น-น้ำพุร้อน ต.บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
วัดตำหนัก ต.ดอนแก้ว อ.สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
วัดท่าต้นกวาว ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
วัดพญาขมภู 80/4 ต.ชมภู สารภี เชียงใหม่ 50140
วัดเวฬุวัน 114/2 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
วัดสันดอนมูล หมู่3  ต.ท่ากว้าง  สารภี เชียงใหม่ 50140
สันป่าสักวิทยา ถ.เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150
สันมหาพนวิทยา 159 ม.3 ต.สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
บ้านเชียงดาว ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170
บ้านขอนตาล ต.ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
บ้านน้ำต้น ม.1 ต.เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
บ้านแจ่งกู่เรือง ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว พร้าว เชียงใหม่ 50190
บ้านหนองไคร้ ม.6 ต.หนองอ้อม อ.สันทราย สันทราย เชียงใหม่ 50210
วัดแม่แก้ดน้อย ถ.สันทราย พร้าว ต.ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210
สันทรายหลวง ม.5 ต.สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 50210
ชลประทานผาแตก หมู่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านเชิงดอย 111 ม.3 ถ.ดอยสะเก็ดขบ่อสร้าง ต. เชิงดอย  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โขง   ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านบ่อหิน ม.4 ต.ตลาดขวัญ  ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านป่าป้อง ม.3 ต.ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านป่าไฝ่  ม.2 ต.แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านโป่งกุ่ม ม.4 ต.ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านแม่คือ ถ.ดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง  ต.แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านร้องขี้เหล็ก ม.7 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
บ้านทรายมูล ถ.เชียงใหม่-พางดง ต.หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
บ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
บ้านสันป่าสัก ม.11 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
บ้านตาลเหนือ ต.บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
ชุมชนบ้านดง 218 ม.10 ต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250
บ้านสันติสุข 58 ถ.สอด-แม่ตืน ต.ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 215 ม.3 ถ.สุดสนิท ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 345 ม.6 ต.ช่างเดิ่ง อ.แม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านต่อเรือ ต.ช่างเดิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านเนินวิทยา ต.ช่างเคิ่ง  แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านบนนา ม.14 ต.ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านปางอุ๋ง ม.1 ถ.แม่แจ่ม-ขุนยวม ต.แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านพุย ต.ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ถ.เชียงใหม่-แม่แจ่ม ต.กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 ต.แม่แฝกใหม่  สันทราย เชียงใหม่ 50290
บ้านโป่ง หมู่ 2 ต.แม่แฝก  สันทราย เชียงใหม่ 50290
บ้านแม่แฝก ม.1 ต.แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 50290
วัดช่างเคี่ยน ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ชุมชนวัดศรีดงเย็น  ถ.โชตนา ต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
บ้านปง บ้านปง ม.7 ต.หนองบัว  ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
วัดบ้านท่า ต.ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320
เพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ต.นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง 92000
มิตรภาพที่ 31 หมู่ที่ 12 ต.โคกหล่อ  เมืองตรัง ตรัง 92000
วัดนานอน 20 ม.4 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง เมืองตรัง ตรัง 92000
อนุบาลตรัง 32 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
บ้านกันตังใต้ หมู่ที่ 2 ต.กันตังใต้ กันตัง ตรัง 92110
บ้านท่าส้ม หมู่ที่ 4 ต.บ่อน้ำร้อน  กันตัง ตรัง 92110
บ้านบางเป้า หมู่ที่ 3 ต.บางเป้า  กันตัง ตรัง 92110
บ้านบางสัก หมู่ 2 ต.บางสัก  กันตัง ตรัง 92110
บ้านบางหมาก 38 หมู่ 3 ต.บางหมาก อ.กันตัง กันตัง ตรัง 92110
บ้านป่าเตียว ม.5 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง กันตัง ตรัง 92110
บ้านสุโสะ ม.1 ต.สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92110
วัดควนธานี หมู่ที่ 2 ต.ควนธานี  กันตัง ตรัง 92110
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 6 ต.บางเป้า กันตัง ตรัง 92110
บ้านเขากอบ ม.1 ต.เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130
บ้านลำภูรา 163 หมู่ 3  ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 92130
ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 359 ถ.เพขรเกษม ต.ห้วยยอด  ห้วยยอด ตรัง 92130
บ้านย่านตาขาว ถ. สุขารักษ์ ต.จุลรัตน์ ย่านตาขาว ตรัง 92140
วัดเจริญร่มเมือง ม.8 ต.กะลาเส  สิเกา ตรัง 92150
วัดไม้ฝาด หมู่ที่ 3 จ.ไม้ฝาด อ.สิเกา สิเกา ตรัง 92150
บ้านคลองมวน 206 ต.หนองปรือ รัษฎา ตรัง 92160
วัดธรรมาราม 96 หมู่ที่ 4 ต.นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170
บ้านเหนือคลอง ม.8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92210
วัดไตรสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.วังคีรี  ห้วยยอด ตรัง 92210
วัดนาวง ม.2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92210
บ้านต้นปรง 14 หมู่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ  วังวิเศษ ตรัง 92220
บ้านบางพระ ต.วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220
บ้านหน้าเขา 69 ม.17 ต.เขาวิเศษ  วังวิเศษ ตรัง 92220
วัดเขาวิเศษ 259 ม.4 ต.เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 31/1 ม.4 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด แหลมงอบ ตราด 23000
บ้านไร่ป่า ต.เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000
อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ม.1,2 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120
ชุมชนบ้านเขาสมิง หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130
ชุมชนวัดแสนตุ้ง ม180/1ม.5ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130
บ้านตามางฯ ม.5 ต.ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 23130
ชุมชนบ้านตากแว้ง ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ บ่อไร่ ตราด 23140
ตากสินราชานุสรณ์ 45 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.หนองหลวง  เมืองตาก ตาก 63000
บ้านวังเจ้า 351 หมู่ 1  ตำบล เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000
อนุบาลตาก 455  ถ.มหาดไทยบำรุง  ต.หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ถ.กัญไชยพัฒนา ต.แม่สอด แม่สอด ตาก 63110
บ้านแม่ตาว 4 ถ.เอเชีย  ต.ท่าลายลวด แม่สอด ตาก 63110
บ้านวังตะเคียน ม.4 ต.ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63110
บ้านห้วยม่วง ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด แม่สอด ตาก 63110
แม่สอด 144/6 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด  แม่สอด ตาก 63110
ชุมชนบ้านแม่ยะ ต.เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120
บ้านตากประถมวิทยา ม.8 ต.ตากตก  บ้านตาก ตาก 63120
วัดยางโอง 5 ต.แม่สลิด บ้านตาก ตาก 63120
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 57/1 ม.4 ต.ยากระบัตร สามเงา ตาก 63130
บ้านใหม่สามัคคี ม.10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา สามเงา ตาก 63130
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 231 หมู่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก แม่ระมาด ตาก 63140
บ้านสันป่าไร่ ม.5 ต.พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 63140
บ้านห้วยนกแล 63/40 ถนนเพลินจิตร ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140
ชุมชนบ้านพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ พบพระ ตาก 63160
ชุมชนวัดศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดเขาน้อย ม.2 ต.พรหมณี อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดคิรีวัน ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดท่าด่าน ม.2 ต.ท่าหินตั้ง อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดท่าทราย(ภิรมย์ประชานถกุล) 172 ม.3 ต.ท่าทราย อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดธรรมปัญญา ม.7 ต.พรหมณ์ อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดบางปรัง ม.6 ต.ศรีจุฬา  เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดพรหมณี ม.9 ต.สาริกาอ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดวังยายฉิม ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดศรีจุฬา ม.2 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดสมบูรณ์สามัคคี ม.10 ต.เขาพระ อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดสันตยาราม ม.12 ต.พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดสุตธรรมาราม ม.13 รร.จปร. ต.พรหมณี  อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดหนองทองทราย ม.6 ต.ดงละคร อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ม.3 ต.พรหมณี อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
สาริกา ม.11 ต.สาริกา อ.เมือง เมืองนครนายก นครนายก 26000
อนุบาลนครนายก ถ.ศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000
อนุบาลเมืองนครนายก ถนนนครนายก-องครักษ์ อ.เมืองนายก องครักษ์ นครนายก 26000
ชุมชนบ้านวังไทร ม.11 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
ชุมชนวัดป่าขะ หมู่ที่ 3 ต.ป่าขะ  บ้านนา นครนายก 26110
ตลาดสี่แยก ม.4 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
ไทยรัฐวิทยา73 73 ถ.สุวรรณศร ม.7 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านเขาดิน ม.1 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านเขาเพิ่ม ม.1 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านเขาหัวนา ม.9 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านชะวากยาว ร.ร.บ้านชะวากยาว ม.7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านพริก(มะลิวัลย์อนุสรณ์) ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
บ้านหนองกันเกรา ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดเกาะพิกุล ม.6 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) ต.บ้านนา อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดทองหลาง ม.2 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดท่าทราย(พิมพานุสรณ์) ม.3 ต.ทองหลวง อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดบ้านพริก ม.4 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดพิกุลแก้ว ม.1 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) ม.14 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
วัดศรีสุวรรณ ม.8 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ม.7ต.บ้านนา อ.บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110
ชุมชนวัดเชียวโอสถ ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
บ้านคลองใหญ่ 106 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
บ้านลาดช้าง ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
วัดทวีพูลรังสรรค์ ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
วัดพลอยกระจ่างศรี ต.พระอาจารย์ อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ม.11 ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
วัดสุนทรพิชิตาราม 314/9 ถ.องครักษ์ ซ.สามัคคี ต.องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
อนุบาลองครักษ์ ม.1 ต.องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120
วัดพรหมเพชร ม.1 ต.โครกกรวด อ.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
วัดโพธิ์ ม.4 ต.ปากพลี อ.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) อ.ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130
บ้านหนองงูเหลือม 115/1 ต.หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วัดบางแขม 126 ม.6 ต.บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วัดไผ่ล้อม 70 ถ.คชกฤต ต.พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วัดพระประโทณเจดีย์ ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน  เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วัดม่วงตารศ ต.ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
อนุบาลนครปฐม 99 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
บ้านดงเกตุ ม.4 ต.สามพราน สามพราน นครปฐม 73110
บ้านบางประแดง ม.3 ต.บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
วัดเทียนดัด 29 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน สามพราน นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน สามพราน นครปฐม 73110
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา สามพราน นครปฐม 73110
คลองทางหลวง ม.4 ต.ท่ากรชับ นครชัยศรี นครปฐม 73120
บ้านลานแหลม 4/1 ต.วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 73120
บ้านห้วยกรด ต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดกลางบางแก้ว(อนุบาลอำเภอนครชัยศรี) ต.นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดตุ๊กตา ต.บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยาเสถียร) 32 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดทุ่งน้อย ม.8 ต.แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดบางพระ ม.3 ต.บางแก้วฟ้า  นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดละมุด ม.5 ต.วัดละมุด  นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดศรีมหาโพธิ์ 132/4 ต.ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดสำโรง 21 ม.3 ต.วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดห้วยตะโก 1/2 ต.พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม 73120
วัดห้วยพลู ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม นครชัยศรี นครปฐม 73120
ตลาดรางกระทุ่ม ม.5 ต.บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130
วัดโพธิ์ ต.ไทรงาม บางเลน นครปฐม 73130
วัดลานคา ต.ดอนตูม บางเลน นครปฐม 73130
วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) ม.5 ต.ลำพญา บางเลน นครปฐม 73130
วัดวังน้ำเขียว บ้านดอนซาก-วังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 73140
วัดลำเหย ม.4 ต.ลำเหย ดอนตูม นครปฐม 73150
บุณยศรีสวัสดิ์ ถ.ศาลายา-บางภาษี  ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170
วัดมะเกลือ 39/3 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.คลองโป่ง พุทธมณฑล นครปฐม 73170
ประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ  กำแพงแสน นครปฐม 73180
อนุบาลนครพนม ถ.อภิบาลปัญชา เมืองนครพนม นครพนม 48000
บ้านหาดกวน 37 ต.ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120
ธารน้ำใจ เลขที่ 125 ม.7 ต.พิมาน อ.นาแก นาแก นครพนม 48130
บ้านนาทม ต.นาทม นาทม นครพนม 48140
บ้านโคกกลาง ถ.ปลาปาก-กุรุคุ ต.ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160
ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 65 หมู่4 ต.หนองย่างซี้น เรณูนคร นครพนม 48170
บ้านโพนจาน 89 ถ.กุสุมาลย์-ท่าอุเทน ต.โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190
บ้านจอหอ ม.3 ต.จอหอ อ.เมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
บ้านมะขามเฒ่า ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
วัดสระแก้ว ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สวนหม่อน ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
สุขานารี ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
พิมายสามัคคี 1 ม.6 ต.รังกาใหญ๋ อ.พิมาย พิมาย นครราชสีมา 30110
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ม.4 ถ.ขนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง  ปากช่อง นครราชสีมา 30130
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 189 ปากช่อง ถนน คุรุสามัคคี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 29 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
เบทาโกรวิทยา หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
บ้านเมืองปักสามัคคี หมู่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปักธงชัย นครราชสีมา 30150
บ้านท่าอ่าง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190
ด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ม.5ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230
บ้านดอนกรูด ม.1 ต.แชะ อ.ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 30250
วันครู 2502 หมู่ 7 ต.เมืองคง คง นครราชสีมา 30260
ชุมชนชุมพวงวิทยา ถ.ชุมพวง ต.พิมาย อ.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ต.ชุมพวง  ชุมพวง นครราชสีมา 30270
บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ม.2 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280
ตำบลบ้านโพธิ์ ม.6 ต.ตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
ชุมชนบ้านเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เสิงสาง นครราชสีมา 30330
บ้านบุตะโก หมู่ 10 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
บ้านบุไผ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
บ้านศาลเจ้าพ่อ หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30370
บ้านโนนสัง ตลาดนาบุญ ต.โพนทอง กิ่ง อ.สีดา สีดา นครราชสีมา 30430
บ้านอุทัยทอง ถ.นิเนศน์รัตน์ ต.แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440
ชุมชนวัดหมุน หมู่ที่ 5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง  เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
บ้านทวดทอง ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
วัดมุขธารา ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
วัดเนกขัมมาราม ม.14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130
บ้านปากน้ำ ม.5 ต.ฉวาง อ.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150
วัดหน้าสตน ต.หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
หัวไทร (เรือนประชาบาล) 8 ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
บ้านปากเชียร ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
บ้านนาโพธิ์ ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220
บ้านวังหิน ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ทุ่งสัง  ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
วัดจันดี หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง  ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250
จุฬาภรณ์พิชญาคาร ม.11 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช พิปูน นครศรีธรรมราช 80270
ราชประชานุเคราะห์ 6 ถ.ทุ่งสง-ตรัง ต.กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310
วัดก้างปลา ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310
วัดเขาขุนพนม ม.3 ต.บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320
ฉวาง หมู่ 1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช     
เขากบ (วิวรณ์สุขวิทยา) 185 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ชุมชนวัดเกาะหงษ์ ม.6 ต.ตะเคียนเลือน  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ชุมชนวัดบ้านแก่ง ม.4 ต.บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
บ้านช่อกระถินพัฒนา หมู่ 6 ต.หนองปลิง  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) ม.5 ต.เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดคลองคาง หมู่ที่ 3 ต.บึงเสนาท อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดท่าทอง หมู่ที่ 7 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดนิเวศวุฒาราม หมู่ 8 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดบวรประชาสัคค์ ม.6 ต.หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดบ้านมะเกลือ ม.5 ต.บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดบึงน้ำใส หมู่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดวังยาง หมู่ 11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดศรีประชาสรรค์ ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดศรีอุทุมพร หมู่ 9 ต.หนองกรด อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดสโมสร (จันทร์ฮกหลีอุทิศ) ม.4 ต.แควใหญ่  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดสำโรงชัย หมู่ที่ 3 ต.สำโรงชัย อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดสุบรรณาราม หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วัดหนองปลิง หมู่ที่ 1 ต.หนองปลิง  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ศรีพูลราษฎร์สามัคคี ม.12 ต.หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
อนุบาลนครสวรรค์ 211 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
อนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) 69 ม.3 ต.หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110
วัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ต.เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
วัดพันลาน ม.3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120
เขาทอง หมู่ที่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
นิคมเขาบ่อแก้ว ม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
เนินมะกอก หมู่ 8 ต.เนินมะกอก  พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
บ้านสระบัว ม.10 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
พยุหะศึกษาคาร 290 ม.5 ต.พยุหะ พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
ยานคีรี ม.14 ต.เขากะลา พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
วัดคลองบางเดื่อ ม.4ต.เขาทอง อ.พยุหคีรี พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
วัดบ้านบน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี พยุหคีรี นครสวรรค์ 60130
อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) หมู่ที่ 1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี ชุมตาบง นครสวรรค์ 60130
ชุมชนบ้านเขาใบไม้ ถ.เจ้าเงาะ ต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
ชุมชนบ้านหัวหวาย หมู่ที่ 1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ต.หนองโพ อ.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
บ้านโคกกระดี่ ต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
บ้านหนองเต็งรัง หมู่ 5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 2 ถ.ตาคลี ต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140
วัดหนองจิกรี ม.2 ต.ตาคลี  ตาคลี นครสวรรค์ 60140
วัดหนองสีนวล หมู่ที่ 5 ต.ตาคลี  ตาคลี นครสวรรค์ 60140
ชุมชนบ้านดอนโม่ ม.8 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
ชุมชนวัดเนินม่วง ม.7 ต.บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านคลองน้ำโจน ม.2 ต.แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
บ้านดอนกระดูกเนื้อ ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านดอนพลอง ม.3 ต.วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ 4 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
บ้านมาบแก ม.3 ต.มาบแก อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านวังน้ำขาว หมู่ 1 ต.เขาชนตัน อ.แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
บ้านวังสำราญ บ้านดงตาแวน ม.8 ต.วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ม.1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านหนองจิกรี ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านหนองนมวัว ม.3 ต.หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
บ้านหินดาด 71 ม.1 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงต์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
วัดบ้านไร่ 111 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดวังม้า ม.5 ต.วังม้า อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดสระแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดสวนขวัญ หมู่ที่ 3 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดสังฆวิถี ม.9  ต.นินขี้เหวิด  ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดหนองยาว ม.3 ต.หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไร่ ม.5 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
อนุบาลชุมตาบง ม.8 ต.ชุมตาบง กิ่ง อ. ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 60150
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) หมู่ 5 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
อนุบาลลาดยาว หมู่ 5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150
ชุมชนวัดหัวถนนใต้ ม.2 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
บ้านเขาล้อ ม.10 ต.ดอนตา  ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
บ้านพนมรอด ม.4 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
บ้านวังแรง ม.5 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
วัดพนมเศษ 98 ม.1 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
วัดสายลำโพงกลาง หมู่ที่ 2 ต.สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
วัดสายลำโพงใต้ ม.1 ต.สายใต้ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
วัดสายลำโพงเหนือ ม.3 ต.สายลำโพงเหนือ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
อนุบาลท่าตะโก ม.7ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
บ้านเนินเวียง ม.5 ต.บางมะฝ่อ  โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) ม.1 ต.บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
อนุบาลโกรกพระ ต.โกรกพระ  โกรกพระ นครสวรรค์ 60170
ชุมชนบ้านคลองเคียน หมุ่ 4 ต.หนองกรด  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
บ้านบึงราษฎร์ 348 ม.2 ต.บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
บ้านหนองน้ำเขียว ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดคลองธรรม ต.หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดเจริญผล ม.1 ต.เจริญผล  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดท่างิ้ว หมู่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดธรรมจริยาวาส ม.13 ต.หนองกรด  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดบางแก้ว ม.2 ต.บางแก้ว  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดประสาทวิถี ม.7 (บ้านมิตรภาพ) ต.บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดมงคลสถิตย์ ม.4 ต.บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดวิวิตตาราม ม.1 ต.บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดศรัทธาราม ม.3 ต.เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วัดหนองกรด ม.10 ต.หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 219 ม.2 ต.ท่างิ้ว  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง ม.2 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) หมู่ 10 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ 8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
บ้านลำพยนต์ ม.1 ต.ลำพยนต์  ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
บ้านอุดมธัญญา ต.อุดมธัญญา  ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
วัดประชาสรรค์ ม.2 ต.สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
อนุบาลตากฟ้า หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
บ้านตะคร้อ 228/14 หมู่ 13 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
บ้านวังกระโดนน้อย หมู่ 11 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) ม.5 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
อนุบาลไพศาลี ต.โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220
ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ หมู่ 5 ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
วัดเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
วัดมหาโพธิ์ใต้ หมู่ 3 ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
วัดหัวดงเหนือ ม. 11 ต.หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
อนุบาลเก้าเลี้ยว ม.1 ต.เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
วัดดอนใหญ่ ม.6 ต.หนองกรด  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240
วัดสันติธรรม ต.หนองกรด  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240
วัดทับกฤชเหนือ ม.4 ต.ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
วัดปากคลองปลากด ม.6 ต.พันล้าน ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
วัดแสงรังสรรค์ ม.7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ถ.นครสวรรค์-ชุมแสง  ต.ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60250
บ้านแหลมยาง ม.4 ต.เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60290
บ้านโพนทอง ถ.เทพารักษ์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์     
บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) ม.6 ต.หัวหวาย  ตาคลี นครสวรรค์     
วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตาคลี นครสวรรค์     
ชุมชนวัดไทรม้า 87/2 ต.ไทรม้า  เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
วัดเฉลิมพระเกียรติ 86 ม.3 ต.บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 44 ม.9 ต.บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
อนุราชประสิทธิ์ 1/92 ม.1 ต.บางกระสอ  เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
วัดลาดปลาดุก ต.บางรักษ์พัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี บางบัวทอง นนทบุรี 11110
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 33 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางใหญ่ นนทบุรี 11140
บ้านคลองหนึ่ง บ้านคลองหนึ่ง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อยจงนนทบุรี ไทรน้อย นนทบุรี 11150
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 ม.4 ต.กะลุวอเหนือ  เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
บ้านมะนังกาหยี ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
บ้านหัวเขา ถ.นรา- ตากใน ต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
วัดโคกมะม่วง เลขที่ 4 ต.พร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 ต.ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
บ้านมือบา ต.ปาเสมัส  สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
บ้านสุไหงโกลก 18  ถ.เทศปฐม  ต.สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส 96120
บ้านโคก ถ.จารุเสถียร ต.จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
บ้านเจาะเกาะ ม.1 ต.บูกิต  เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
บ้านโคกตา ถ.สุขาภิบาล 6 ต.ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 ถ.เพชรเกษม ต.ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170
บ้านจะแนะ ต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านต้าม ต.สวก เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านธงน้อย 11 ถ.ยันตรกิจโกศล ม.3 ต.คู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านน้ำครกเก่า ต.กองควาย เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านน้ำครกใหม่ ม.4 บ้าน้ำครกใหม่ ต.กองควาย  เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านฝายแก ถ.น่าน-พะเยา ต.ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 55000
บ้านสะไมย์ บ้านสะไมย์ ม.2 ต.นาซาว เมืองน่าน น่าน 55000
ราชานุบาล 714 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000
วัดพระธาตุแช่แห้ง สำนักงานการประถมศึกษา  ต.ม่วงตึด  ภูเพียง น่าน 55000
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว ม.3 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
ไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) บ้านดอนแท่น หมู่ 2 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
บ้านดอนไชย ต.กลางเวียง  เวียงสา น่าน 55110
บ้านนาเหลืองไชยราม หมู่ 4 ต.นาเหมือง อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
บ้านบุญเรือง บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ต.ไหลน่าน อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
บ้านป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 ม.5 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
ริมฝั่งน่านวิทยา ม.6 ต.เหลือง อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
ศรีเวียงสาวิทยาคาร ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา เวียงสา น่าน 55110
บ้านปรางค์ ถ.วรนคร หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว ปัว น่าน 55120
บ้านร้อง ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว ทุ่งช้าง น่าน 55120
วรนคร ถ.ปัว-น้ำยาว ต.วรนคร ปัว น่าน 55120
ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 128 ถ.น่านทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130
ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 164 ถ.น่าน-ปอน ต.งอบ ทุ่งช้าง น่าน 55130
บ้านน้ำเลียง 78 ต.บ่อน  ทุ่งช้าง น่าน 55130
บ้านน้ำสอด 59 ม.12 ต.และ ทุ่งช้าง น่าน 55130
บ้านปอน 79 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปอน ทุ่งช้าง น่าน 55130
บ้านปางแก ต.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130
บ้านท่าค้ำ บ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140
บ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" บ้านท่าวังผา 1 หมู่ 2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140
บ้านปูคา โรงเรียนบ้านปูคา หมู่ที่ 5 ต.ริม อ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140
บ้านวังว้า บ้านวังว้า หมู่ 5 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140
บ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา  ท่าวังผา น่าน 55140
ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ หมู่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140
ชุมชนบ้านนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 ต.นาน้อย อ.นาน้อย นาน้อย น่าน 55150
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 48 หมู่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย นาน้อย น่าน 55150
บ้านนาหล่าย ต.นาน้อย อ.นาน้อย นาน้อย น่าน 55150
บ้านหนองห้า บ้านหนองห้า หมู่ 3 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย นาน้อย น่าน 55150
บ้านหัวเมือง ม.1 ต.ศรีษะเกษ  นาน้อย น่าน 55150
ชุมชนรัชดา หมู่ 15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160
บ้านสบกอน หมู่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160
บ้านส้อเด่นพัฒนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160
สบกอน 18 ม.11 ต.เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160
บ้านพรหม 47 ม.3 ต.หนองแดง อ.แม่จริม แม่จริม น่าน 55170
บ้านวังยาว 115  ม.4  ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง บ้านหลวง น่าน 55190
บ้านดู่พงษ์ ม.4 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข สันติสุข น่าน 55210
บ้านศรีบุญเรือง 98 ถ.สันติสุข-แม่จริม ต.พงษ์ สันติสุข น่าน 55210
บ้านสบยาง 36 ต.ป่าแลวหลวง  สันติสุข น่าน 55210
บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 55220
ไตรภูมิวิทยา บ้านมะค่า ม.2 ต ชุมเห็ด  เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
วัดบ้านใหม่ ต.สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000
อนุบาลบ้านด่าน ถ.บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านด่าน กระสัง บุรีรัมย์ 31000
บ้านดอนไม้ไฟ ม.11ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียติ จ.บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110
บ้านตะโก ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110
บ้านหนองโบสถ์ ม.6 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
อนุบาลชำนิ ถนน ลำปลายมาศ ต.ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 31110
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ตลาดราษฎร์บำรุง) ต.หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120
บ้านโนนขี้เหล็ก 117 ม.7 ต.ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210
อนุบาลปะคำ ม.1 ต.ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220
ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 260 หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์  นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230
ธัญญสิทธิ์ศิลป์ 101/16 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
วัดเขียนเขต 43 ม.2 ต.บึงยิโถ  ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
ชุมชนบึงบา หมู่ 6 ต.บึงบา   หนองเสือ ปทุมธานี 12170
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
อนุบาลเมืองประจวบศีรีขันธ์(สละะชีพ) 186 ถนนสละชีพ  เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรตารี่กรุงเทพ ต.หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
บ้านพุตะแบก เลขที่ 5 ม.7 ต.เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130
วัดหนองหอย ต.อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ธนาคารออมสิน ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านดอนทอง ต.กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านสวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านห้วยทรายขาว ถ.ท่าหล่อ-หนองระแวง ต.กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านหินกอง ต.พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านอ่าวยาง ต.แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โรงเรียนบางสะพาน ต.แม่รำพึง   บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
วัดนาผักขวง ต.กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
บ้านทุ่งสีเสียด ม.8 ต.ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
บ้านบางสะพานน้อย ม.4 ต.บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170
บ้านดงไม้งาม ถ.เพชรเกษม  ต.ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
บ้านดอนสูง ม.11 ต.ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
วัดดอนยาง ต.ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
วัดธงชัยธรรมจักร 71/1 ต.ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190
บ้านดอนสำนัก 177  ต.ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
บ้านทองมงคล ต.ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
บ้านวังยาว ม.1 ต.ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
บ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ม.5 ต.ไร่เก่า กิ่งอ.สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์     
บ้านแหลมหิน หมู่ 11 ต.ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
อนุบาลปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง  เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
บ้านวังกวาง ม.11 ต.วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
ชุมชนวัดศรีประจันตคาม เลขที่ 2 ถ.หน้าอำเภอ ต.ประจันตคาม  ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
วัดทัพช้าง ม.4  ต.ประจันตคาม  อ.ประจันตคาม จ.ปราจนบุรี ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130
วัดเบาะไผ่ หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
อนุบาลศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140
ชุมชนวัดบางแตน ม.2 ถ.ปราจีน-บางขนาก ต.บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
บ้านประพาส 304 ถ.มินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25190
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ม.7 ต.บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230
วัดนาประดู่ หมู่ 1 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โคกโพธิ์ ปัตตานี 73
อนุบาลปัตตานี ถ.มะกรูด ต.จูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
ชุมชนวัดกัมภาวาส หมู่3 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สายบุรี ปัตตานี 94110
สายบุรีอิสลามวิทยาลัย 263  ถ.ท่าเสด็จ ต.ทะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 94110
บ้านโคกโพธิ์ ถ.เพชรเกษม ม.7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
บ้านบางมะรวด หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนะเระ จ.ปัตตานี ปะนาเระ ปัตตานี 94130
บ้านน้ำดำ ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งบางแดง ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
มายอ(สถิตภูผา) ม.1 ต.มายอ อ.มายอ มายอ ปัตตานี 94140
บ้านบางปู ม.3 ถ.รามโกมุท ต.บางปู  อ.ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
ยะหริ่ง ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริง ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
ตลาดปรีกี หมู่3ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ยะรัง ปัตตานี 94160
วัดบุจลินทวาบีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ) ม.1 ต.ตุยง อ.หนองจิก หนองจิก ปัตตานี 94170
วัดสุวรรณากร หมู่ที่ 7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี 94170
บ้านปาลัส ม.5 ต.ลางา  มายอ ปัตตานี 94190
บ้านวังกะพ้อ ม.7 ต.กะรุบี  กะพ้อ ปัตตานี 94230
ชุมชนบ้านแม่ใส ถ.แม่นาเรือ-แม่ใจ ต.แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 56000
บ้านกว้าน ต.ดงเจน กิ่ง อ.ภูกวมยาว ภูกามยาว พะเยา 56000
บ้านกว้านเหนือ ม.10 ต.ดงเจนกิ่ง อ.ภูกามยาว ภูกามยาว พะเยา 56000
บ้านจำป่าหวาย 180 ม.5 ต.จำป่าหวาย  เมืองพะเยา พะเยา 56000
บ้านแม่อิง หมู่ที่ 7 ต.แม่อิง กิ่ง อ.ภูกามยาว ภูกามยาว พะเยา 56000
บ้านร่องห้า ม.1 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมืองพะเยา พะเยา 56000
ชุมชนบ้านเชียงบาน ม.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ เชียงคำ พะเยา 56110
บ้านดอนตัน ม.4 ต.สบบง กิ่ง อ.ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110
บ้านปงใหม่ ม.3 ต.ทุ่งกล้วย กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา ภูซาง พะเยา 56110
บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ เชียงคำ พะเยา 56110
บ้านแวน ม.2 ต.น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
บ้านสบบง ม.10 ต.สบบง กิ่ง อ.ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110
อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ต.สบบง ภูซาง พะเยา 56110
บ้านดอกคำใต้ 235 ม.5 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
บ้านร่องจว้า เลขที่ 47 ม.5 บ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต ดอกคำใต้ พะเยา 56120
ชุมชนบ้านแม่สุก ม.2 ต.แม่สุก  แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านแม่จว้าใต้ 211 ม.7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านแม่ใจ ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านไร่อ้อย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านศรีน้อย ม.1 ต.ศรีน้อย อ.แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านเหล่า 139 ม.4ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
บ้านบัวสถาน(จุนวุฑโฒวาท) 91 ม.4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จุน พะเยา 56150
ชุมชนบ้านมาง 4 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
ชุมชนบ้านหลวง 324 ม.3 ต.เชียงม่วน  เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านไชยสถาน 155 ม.4 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านท่าม่าน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านทุ่งมอก ม.5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านบ่อเบี้ย ม.6 ต.บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านปงสนุก ม.2 ต.เชียวม่วง อ.เชียงม่วง เชียงม่วน พะเยา 56160
บ้านป่าแขม 99 ม.4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
อนุบาลเชียงม่วน 4 ต.บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 65160
รร.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแว่น) หมู่ที่ 1  ต.หย่วน เชียงคำ พะเยา     
บ้านตากแดด ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด เมืองพังงา พังงา 82000
บ้านทุ่งเจดีย์ 301 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000
เมืองพังงา หมู่ 3 ต.นางปริง อ.เมือง  เมืองพังงา พังงา 82000
อนุบาลพังงา เลขที่ 14 ต.ถ้ำน้ำผุด  เมืองพังงา พังงา 82000
บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งมะพร้าว  ท้ายเหมือง พังงา 82120
วัดประชุมศึกษา ม.1 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120
บ้านกระโสม (ผดุงวิทยา) 63/3 ต.กระโสม  ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
บ้านสามช่อง หมู่ที่ 9 ต.กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 92/5 ม.10 ต.หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
บ้านแหลมหิน เลขที่ 42 ต.หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11ฯ 172 ม.2 ต.โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140
บ้านคุรอด ม.5 ต.บางวัน คุระบุรี พังงา 82150
เกาะยาว ถ.ดาสัญกุล จ.เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160
บ้านบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82190
บ้านควนกุฏ ต.ควนมะพร้าว  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
บ้านท่ามิหรำ 557 ต.คูหาสวรรค์  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
บ้านมะกอกใต้ ม.6 ต.ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดควนแร่ ต.ควนมะพร้าว  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดโคกชะงาย ม.9 ต.เขาเจียก  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดแจ้ง ต.ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดบ้านสวน ม.12  ต.ควนมะพร้าว  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดโพเด็ด ต.ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) หมู่ที่ 4 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดอัมพวนาราม ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่89 ม.3 ต.ท่ามิหรำ  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
อนุบาลพัทลุง 45 ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์  เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ทุ่งยางเปล ถ.ไชยบุรี ต.พนมวังก์  ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านควนขนุน เขตเทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านโคกโดน 190 ต.โคกโดน ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านโคกวา ต.ควนขนุน กงหรา พัทลุง 93110
บ้านเตง 220 ม.4 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านสวนพลี ต.ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านใสยาว ม.9 ต.โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านไสเลียบ ม.5 ต.เกาะเต่า  ป่าพะยอม พัทลุง 93110
บ้านหยีในสามัคคี ม.15 ต.ชะมวง  ควนขนุน พัทลุง 93110
บ้านห้วยกรวด ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 93110
วัดเกาะยาง ม.3 ต.นายาด ควนขนุน พัทลุง 93110
วัดโงกน้ำ ม.8  ต.แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110
วัดพิกุลทอง ม.2 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ควนขนุน พัทลุง 93110
วัดหรังแคบ ม.8ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ควนขนุน พัทลุง 93110
อนุบาลป่าพะยอม ถ.เอเชีย ต.ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 93110
บ้านเกาะหมาก ต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 93120
บ้านม่วงทวน ม.3 ต.หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 93120
ปากพะยูน ถ.ปากพะยูน-หารเทา ต.ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
อนุบาลปากพะยูน ถนน ปากพะยูน-หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 93120
บ้านท่าลาด ต.ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 93130
บ้านควนพนางตุง(สินประชา) ต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150
บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150
วัดทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150
วัดไทรงาม ต.พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150
วัดบ้านสวน ม.6 ต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93150
วัดประดู่เรียง ม.1ื ต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93150
วัดประดู่หอม ม.5 ต.ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150
บ้านแม่ขรี ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ตะโหมด พัทลุง 93160
บ้านหัวช้าง ต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 93160
วัดปลักปอม 602 ต.แม่ขจี ตะโหมด พัทลุง 93160
บ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 หมู่ที่ 3  ต.ป่าบอน   ป่าบอน พัทลุง 93170
วัดป่าบอนบน หมู่ 10  ต.ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
บ้านพูด กรป.กลาง ต.คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180
บ้านเขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง ศรีบรรพต พัทลุง 93190
บ้านสำนักปราง 202 ม.1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ศรีบรรพต พัทลุง 93190
บ้านบ่อทราย ม.7 ต.บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 95110
บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 168 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
บ้านเมืองเก่า ม.8 ถ.พิจิตรวังจิก ต.เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
วัดเขื่อนพิจิตรอนุสรณ์ 116 ถ.บุษบา ซ.จิระสุขอุทิศ ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
วัดท่าข่อย ม.2 ต.เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
นรบุตรศึกษา 1 ถ.ชมฐีรเวชใต้ ต.ตะพานหิน  ตะพานหิน พิจิตร 66110
ชุมชนบ้านคลาน(เงินอนุสรณ์) ม.1 ต.บางคลาน โพทะเล พิจิตร 66130
บ้านทับคล้อ ม.9 ต.ทับคล้อ  ทับคล้อ พิจิตร 66150
บุรพรัตน์วิทยาคาร ถ.ชมฐีรเวช ต.ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยี่ยม กิ่ง อ.สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160
วัดเขาพระ ม.3 ต.หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 66170
วัดเกาะแก้ว ต.ไผ่ล้อม  โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
จ่าการบุญ ถ.จ่าการบุญ ต.ในเมือง อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ต.ไผ่ชอดอน อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) 1 ม.5 ต.มะขามสูง อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดจันทร์ตะวันออก ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดตาปะขาวหาย ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดบางทราย ม.6 ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดบ้านใหม่ ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 76/10 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดมหาวนาราม ม.8 ต.หัวรอ  เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดแหลมโพธิ์ ม.9 ต.บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
อนุบาลพิษณุโลก ถ.พิษณุโลก-แควน้อย ต.หัวรอ อ.เมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ ม.4 ต.วังทอง อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65030
วัดดงหมี ม.7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 5 ต.บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
ชุมชน8ราษฏร์อุทิศพิทยา ม.3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม  นครไทย พิษณุโลก 65120
นครไทยวิทยาคม หมู่ 11 ต.นครไทย อ.นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
บ้านหนองกะท้าว ม.3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 178 ม.3 ต.เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
บ้านเจริญผล ม.4 ต.หนองพระ อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
ราษฎร์อุปถัมภ์ ต.ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130
บ่อวิทยบางระกำ ถ.พิษณุโลก-กำแพงเพชร ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140
บางระกำ ต.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140
บ้านตะโม่ประชาสรรค์ ม.5 ต.บางระกำ  บางระกำ พิษณุโลก 65140
บ้านปลักแรด หมู่ที่ 1 ต.ปลักแรด  บางระกำ พิษณุโลก 65140
ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) ม.2 ต.หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
พิรามอุทิศ ม.1 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
วัดกระบังมังคลาราม ม.2  ต.หอกลาง  พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
ศึกษากุลบุตร ม.6 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ม.4 ต.วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
วัดโบส์ ถ.ทองรัตน์ ต.วัดโบสถ์  วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
บ้านขอนสองสลึง 2 ต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
บ้านป่าแดง ม.4 ต.ป่าแตง อ.ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
บ้านห้วยท้องฟาน ม.8 ต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) หมู่8 ต.มะต้อง  อ.พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
บ้านซำรัง ถ.บ้านซำรัง ต.ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
บ้านเนินมะปราง ม.2 ถ.สากเหล็ก-บ้านบุง ต.เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) ม.5 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65210
บ้านเขาน้อย ม.4 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65220
ห้วยพลู ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65220
บ้านท่าสะแก ม.3ตงท่าสะแก  ชาติตระการ พิษณุโลก 65710
ชุมชนดิ์ฎฐ์อำรุง หมู่3 ต.มะตูม  พรหมพิราม พิษณุโลก     
วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ม.8 ต.นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) ม.1 ต.บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
อนุบาลเพชรบุรี ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
บ้านดอนมะขาม ม.1 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) ม.4 ต.ท่าแข้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 41/1 หมู่1 ต.บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
บ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎรรังสรรค์) ม.11 ต.บางครก อ.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
บ้านเหมืองไทร ม.2 ต.ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
บ้านแหลม ม.2 ถ.สุขาภิบาล1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดเกาะแก้ว ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดนอกปากทะเล เลขที่ 2 ต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดในกลาง ม.3 ต.บ้านแหลม  บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ม.10 ต.บางขุนไทร  บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) ต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) ม.3 ต.บางตะปูนอก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร) หมู่ที่ 4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) ม.9 ต.บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120
บ้านแม่ประจันต์ ม.9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
บ้านสระพระ ม.7 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130
บ้านวัง ม.5 ต.เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
บ้านสระบัง ม.3 ต.สระบัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) ม.4 ต.บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดดอนทราย ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดท้ายตลาดฯ ม.4 ต.เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หมู่ที่ 2 ต.หนองปรง  เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดหนองส้ม ต.สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140
วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ต.ถ้ำรงค์    บ้านลาด เพชรบุรี 76150
บ้านท่าตะคร้อฯ ต.ท่าตะคร้อ  หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
บ้านหนองรี ต.ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160
บ้านคลองบง ม.3 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
บ้านพี้ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
บ้านสะเดียง 72 ถ.สว่างพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
บ้านห้วยผักไล ม.1 ต.บ้านโคก อ.เมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
บ้านฝาย ม.8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บ้านวังยาว ม.6 ต.ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บ้านหนองไขว่ ม.6 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรณ์บูรณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีทอง ม.3 ต.ปากช่อง  หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
บ้านหินกลิ้ง ต.หล่มเก่า  หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120
บ้านหนองไม้สอ ม.5 ต.บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130
บ้านโคกเจริญ ถ.ชมฐีเวช ต.ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150
บ้านท่าข้าม ม.1 ต.ท่าข้าม  ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 120 หมู่ 6 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ม.10 ต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) 263 ม.1 ต.บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ 54000
บ้านน้ำโค้ง 129 ม.1 ต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 54000
บ้านเวียงทอง ถ.เวียงทอง ต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
อนุบาลแพร่ 57 ม.2 ต.นาจักร  เมืองแพร่ แพร่ 54000
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 262 ม.5 ต.ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 57 ม.2 ต.ทุ่งน้าว สอง แพร่ 54120
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ต.เตาปูน อำเภอสอง จ.แพร่ สอง แพร่ 54120
บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) 66 ซ.40 ต.ห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120
บ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ต.ห้วยหม้าย ร้องกวาง แพร่ 54120
วัดห้วยหม้าย ม.4 ต.ห้วยหม้าย  สอง แพร่ 54120
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ ม.8 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ สูงเม่น แพร่ 54130
ชุมชนบ้านบวกโป่ง ม.9 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สูงเม่น แพร่ 54130
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ม.2 ต.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) หมู่ที่ 3 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
วัดสร่างโศก ต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
ชุมชนบ้านทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 54140
บ้านวังโป่ง เลขที่ 2 ต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140
บ้านปากกาง 67 ต.ปากกาง ลอง แพร่ 54150
บ้านในเวียง 7 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมืองแพร่ แพร่     
เกาะสิเหร่ ม.1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
บ้านตลาดเหนือ ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
บ้านทุ่งคา ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
บ้านสะปำ(มงคลวิทยา) ม.1 ถ.เทพกษัตรี  เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
วิธิตสงคราม 27/12 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
อนุบาลภูเก็ต 3 ถนนวิศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 26/2 ม.2 ถ.ปฏัก ต.กะรน  เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100
บ้านท่าเรือ ม.3 ต.ศรีสุนทร  ถลาง ภูเก็ต 83110
บ้านบางเทา 103 ม.3 ต.เชิงทะเล ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต 83110
บ้านพารา ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง ถลาง ภูเก็ต 83110
บ้านม่าหนิก 187 ถ.ศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
บ้านบางทอง 62/3 ถ.วิชิตสงคราม ม.7 ต.กระทู้  กะทู้ ภูเก็ต 83120
ชุมชนบ้านหนองจิก ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.เลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
บ้านท่าสองคอน บ้านโนนแต้ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
บ้านหนองโจดสวนมอน ต.โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
อนุบาลมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน  ต.ตลาด   เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
อนุบาลวาปีปทุม เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปท วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
บ้านกุดรัง ม.7 ต.กุดรัง  กุดรัง มหาสารคาม 44130
บ้านดอนกลอยหนองยาง ต.ห้วยขวาง  โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
บ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
บ้านแพง ม.4 ถ.โกสุมพิสัย-ท่าพระ ต.แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
บ้านสังข์ทอง ถ.ผดุงประชากร  ต.ห้วยขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
บ้านแห่บริหารวิทย์ ม.1 ต.แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 195 ถ.ศรีโกสุม  ต.ห้วยขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
บ้านขามเรียง ม.1 ต.ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
บ้านเชียงยืน 297 ม.3 ต.เชียงยืน  เชียงยืน มหาสารคาม 44160
บ้านสีดาสระแก้ว ถ.ยางตลาด-ขอนแก่น  ต.โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160
บ้านเหล่า หมู่ 1 บ.เหล่า ต. บ้านเหล่า  คำชะอี มุกดาหาร 49110
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ม.1 ถ.ยางกรู ต.โชคชัย  นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130
บ้านนาหลัก ถ.เปรมพัฒนา ต.พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 49140
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา ม.2 ต.ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150
อนุบาลแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
ชุมชนบ้านน้ำดิบ ม.1 ต.แม่ยวม  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ม.4 ต.แม่สะเรียง  แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 78  ถ.เวียงใหม่  ต.แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
บ้านแม่สวด 108  ต.แม่สวด   สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110
อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 138 ถนน.แหล่งพานิชย์ ต.บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
บ้านเวียงเหนือ 87 ต.เวียงเหนือ  ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
อนุบาลปาย(เวียงใต้) 19 ถ.เขตเขลางค์ ต.เวียงใต้  ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
ชุมชนต่อแพวิทยา รร.ชุมชนต่อแพวิทยา ถ.ต่อแพ-แม่สะเป ต.แม่เงา อ.ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140
อนุบาลปางมะผ้า ต.สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150
ชุมชนดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
บ้านกุดแห่  ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เลิงนกทา ยโสธร 35120
คุรุชนพัฒนา ต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 95000
นิบงชนูปถัมภ์ ต.สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านตามตะวัน ต.บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านนิบงพัฒนา ต.สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านบุรินทร์ ต.ลิดล เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านพงยือไร ต.พันนังสาเร้ง เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านพรอน ต.พรอน เมืองยะลา ยะลา 95000
บ้านยะลา ต.ยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
สามแยกบ้านเนียง ต.เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 95000
อนุบาลยะลา 131 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เมืองยะลา ยะลา 95000
จงฝามูลนิธิ 88 ถ.รัตนกิจ  เบตง ยะลา 95110
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ  เบตง ยะลา 95110
บ้านบาโงยซิแน ม.3 ต.บาโงยซิแน  ยะหา ยะลา 95120
บ้านจุโป 31 ม.1 ต.แม่หวาด ธารโต ยะลา 95170
บ้านขอนแก่น ม.5 ต.ขอนแก่น อ.เมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โสภาพพิทยาภรณ์ ม.12 บ้านภู่ ต.สระคู  สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
บ้านทุ่งหงาว 120 หมู่ 1 ต.หงาว เมืองระนอง ระนอง 85000
วัดหาดส้มแป้น 129 ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เมืองระนอง ระนอง 85000
บ้านสำนัก 30/1 หมู่ที่ 3 ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
วัดตะพงนอก ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมืองระยอง ระยอง 21000
อนุบาลระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่  เมืองระยอง ระยอง 21000
บ้านหนองตะเกรา 24/2 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
พลงช้างเผือก ต.หางเกวียน แกลง ระยอง 21110
วัดสารนารถธรรมาราม 38 ถ.สุขุมวิท ซอย สารนารถ ต.ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
ชุมชนวัดหนองคอกหมู หมู่ 3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120
วัดห้วยโป่ง ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150
วัดท่าเรือ ถ.บ้านเพ-แหลมแม่พิมพ์ ต.แกลง เมืองระยอง ระยอง 21160
วัดเภตราสุขารมย์ 70/3 ม.3 ต.เพ เมืองระยอง ระยอง 21160
วัดมาบข่า ม.5 ต.มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180
บ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
วัดสุขไพรวัน 38/2 ต.กองดิน                                   แกลง ระยอง 22160
วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) 354 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 104/2 ถ.เขางูเบิกไพร ต.เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
วัดห้วยไผ่ ม.4 ถ.เขาวังน้ำพุ ต.ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
วัดหนองอ้อ ม.6 ต.หนองอ้อ  บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
อนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) ม.4 ต.เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
วัดดีบอน ม.4 ถ.เพชรเกษม  ต.บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
วัดนางแก้ว ต.นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
วัดบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 หมู่ 4 จ.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
บ้านรางสีหมอก ม.2 ต.ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดชาวเหนือ (เกียรนิพนธ์สีสะอาดราษฎร์รังสรรค์) ม.7 ต.บ้านไร่  ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดบ้านไร่ ม.8 ต.บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดสีดาราม ต.แพงพาย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดหลักหกรัตนาราม 4  ต.ศรีสุราษฎร์   ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
วัดแก้ว ม.5 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
วัดท่าราบ ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
วัดทำนบ ม.1 ต.วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
วัดบ้านใหม่ ม.8 ต.วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
วัดสามัคคีธรรม ต.โพทัก อ.บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
วัดหัวโพ ม.1ต.หัวโพ  บางแพ ราชบุรี 70160
อนุบาลบางแพ ม.3 ต.บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
อนุบาลสวนผึ้ง 14 ม.1 ต.ป่าหวาย  สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
วัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) ม.2 ต.กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
วัดบัวงาม 1 /1 ต.บัวงาม  ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210
โคกลำพานวิทยา ม.3 ต.โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
ไทยรัฐวิทยา1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2  ต.โคกตูม   เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
บ้านสามเรือน (วันครู 2500 ) ต.พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
พิบูลสงเคราะห์1 ต.นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) พหลโยธิน  ต.ทะเลชุมศรี   เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วัดโคกโพธิกุญชร ต.ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วัดโคกหม้อ ม.9 ต.โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วัดโพธิ์ระหัต ต.บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
อนุบาลลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุมศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
พิบูลปัทมาคม ต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110
โคกสำโรง ถ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง  โคกสำโรง ลพบุรี 15120
บ้านเขาทับควาย หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
บ้านนกเขาเปล้า 45 ต.เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 15120
บ้านเนินจันทร์ ต.ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 15120
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ถ.สุระนารายณ์ ต.วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
บ้านวังเพลิง 126 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
วัดหนองพิมาน ต.โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120
อนุบาลบ้านเพนียด ต.เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 15120
พรหมรังษี ต.ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
อนุบาลพัฒนานิคม ม.6 ต.พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
ท่าวุ้ง ต.ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150
วัดสิริจันทรนิมิตร ต.เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160
อนุบาลท่าหลวง หมู่9  ต.ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230
อนุบาลสระโบสถ์ หมู่ 9 ต.สระโบสถ์ สระโบถส์ ลพบุรี 15240
บ้านโคกแสมสาร หมู่ 4 ต.โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 15250
บ้านทะเลทอง ม.3 ต.โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250
อนุบาลโคกเจริญ หมู่ที่  6  ต.โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา หมู่2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านกาด ม.7 ต.ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านกาศเมฆ ม.13 ต.ชมพู  เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านปงสนุก 681 ถ.จามเทวี  เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมือง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านสำเภา ม.9 ต.ปงแสงทอง  เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านห้วยยาง 131 ม.6 ต.บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
บ้านใหม่เหล่ายาว 113 ม.9 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 52000
แม่ก๋งวิทยา ม.3 ต.บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 52000
วัดต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย  เมืองลำปาง ลำปาง 52000
วัดบ้านแค่ หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
วัดเสด็จ ม.11 ต.บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
อนุบาลเมืองลำปาง ม.2 ต.ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000
อนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ม.5 ต.หลวงเหนอ อ.งาว งาว ลำปาง 52110
บ้านแป้น 214  ม.1 ต.บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 52120
บ้านสันมะเกลือ โรงเรียนสันมะเกลือ  หมู่ 5  ต.วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 52120
อนุบาลแจ้ห่ม ม.7 ถ.คชวิถี ต.แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120
อนุบาลวังเหนือ  8  ต.วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140
ทองทิพย์วิทยา บ้านต๋อ หมู่ที่ 2 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 52150
บ้านนาคต ม.3 ต.ป่าตัน  แม่ทะ ลำปาง 52150
บ้านแม่ปุง บ้านแม่ปุง ม.7 ต.น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 52150
บ้านหลุก ต.นาครัว แม่ทะ ลำปาง 52150
บ้านท่า ม.4 ต.เถินบุรี เถิน ลำปาง 52160
ล้อมแรดวิทยา ม.4 ต.ล้อม อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160
วังหินวิทยา ม.14 ตเถินบุรี อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160
อนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมถ์) ม.3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน เถิน ลำปาง 52160
ชุมชนบ้านทุ่ง 62 ถ.สมัยนิลดำริ ต.สบปราบ สบปราบ ลำปาง 52170
บ้านหล่าย ม.1 ต.สบปราบ อ.สบปราบ สบปราบ ลำปาง 52170
บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ม.8 ต.สบปราบ อ.สบปราบ สบปราบ ลำปาง 52170
อนุบาลสบปราบ 319 ม.2 อ.สบปราบ สบปราบ ลำปาง 52170
บ้านจำ 247 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 52190
บ้านปันง้าว ม.7 ต.ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง 52190
บ้านป่าไคร้ บ้านป่าไคร้ ม.1  ต.หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 52190
บ้านสัน ม.1 ต.ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 52190
บ้านสันกำแพง 185 บ้านสันกำแพงใต้ ม.14 ต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 52190
บ้านเหล่า ม.10 ต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 52190
เมืองยาววิทยา ม.11 ต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 52190
วอแก้ววิทยา ม.4 ต.วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 52190
ชุมชนบ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 52210
บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ แม่เมาะ ลำปาง 52220
วัดบ้านแขม ม.7 ต.แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220
อนุบาลแม่เมาะ 1669 ม.8ต.แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 52220
บ้านน้ำดิบ ม.7 บ้านผดุงราษฤร์รังสรรค์ ต.แม่วะ  เถิน ลำปาง 52230
บ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ 5 ต.แม่วะ  เถิน ลำปาง 52230
บ้านสบลี ม.6 ต.แจ้ซ้อน  เมืองปาน ลำปาง 52240
ชุมชนบ้านสา หมู่ 4  ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง     
นาไผ่วิทยา ต.เสริมซ้าย  เสริมงาม ลำปาง     
บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4  ต.เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง     
บ้านสวนดอกคำ 197  หมู่ 4  ต.วิเชตนคร   แจ้ห่ม ลำปาง     
บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ต.เวียงตาล   ห้างฉัตร ลำปาง     
วัดนาแก้ว ม.3 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เกาะคา ลำปาง     
ตำบลริมปิง 108 ถ.ลำพูน-สันป่าตอง ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน 51000
วัดต้นโชค 134 ม.4 ต.เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000
วัดบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 51000
ชุมชนบ้านวังดิน ถ.บุณยจิต ม.14 ต.ลี้  ลี้ ลำพูน 51110
บ้านก้อจัดสรร ถ.ลี้-ก้อ ต.ก้อ  ลี้ ลำพูน 51110
บ้านปาจี้ หมู่ 3  ต.ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 51110
บ้านปู หมู่ที่ 3  บ้านปู  ต.ลี้   ลี้ ลำพูน 51110
บ้านแม่เทย ถ.พหลโยธิน ต.แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110
บ้านสันเจดีย์ หมู่ที่ 4  ต.บ้านโช่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51110
บ้านสันวิไล 263 ถ.แม่เกย-ทุ่งหัวช้าง  ต.แม่ตึน ลี้ ลำพูน 51110
บ้านฮ่อมต้อ หมู่ 5  ต.ลี้   ลี้ ลำพูน 51110
บ้านหนองเงือก 247 ม.5 ต.แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120
บ้านห้วยปันจ๊อย ต.หนองยวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51120
วัดนครเจดีย์ ถ.ลำพูน-ลี้ ต.นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 51120
วัดหนองยวง ม.3 ต.หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
บ้านหนองปลาสะวาย บ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130
บ้านจำตาเหิน ต.ทาลับเส้า แม่ทา ลำพูน 51140
บ้านดงสารภี ม.7 ต.ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140
บ้านทาป่าสัก หมู่1  ต.ทาปลาดุก   แม่ทา ลำพูน 51140
บ้านร้องเรือ 1 บ้านร้องเรือ ต.ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 51140
อนุบาลเมืองลำพูน ถ.ลำพูน-เชียงใหม่  ต.อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 51150
บ้านปลาดุก 213 ม.5 ต.ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 51170
บ้านห้วยไซ 310  ต.ห้วยยาบ  บ้านธิ ลำพูน 51180
บ้านขอนแดง ต.นาอาบ อ.เมือง จ.เลย เมืองเลย เลย 42000
บ้านปากปวน ม.8 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130
ภูกระดึง ถ.ราชวิถี อ.ภูกระดึง จ.เลย ภูกระดึง เลย 42180
บ้านโนนปอแดง ต.โนนปอแดง ผาขาว เลย 42240
ชุมชนบ้านท่าสะอาด  274 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย นาด้วง เลย     
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ม.6 ต.โพนช่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
บ้านเพียนาม ม.3 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรนิสัย ต.หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
บ้านยางเอือด ม.8 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
บ้านสำโรงพลัน ม.15 ต.สำโรงพลัน  ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
บ้านเป๊าะมิตรภาพที่ 203 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่203) ต.บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220
วัดพระโต ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ  เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ     
บ้านนาคำวิทยาคาร บ้านนาคำ ต.ห้ยวยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250
บ้านหนองพอกน้อย ต.คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ม.11 ต.ตองโขม  โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280
ชุมชนบ้านโคกค่าย  เมืองสงขลา สงขลา 90000
บ้านขนุน ม.6 ต.วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 90000
บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง เมืองสงขลา สงขลา 90000
วัดเปรมศรัทธา 34/3  ถ.ชัยมงคล  ต.บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
วัดแหลมพ้อ ม.3 ตำบลเกาะยอ  เมืองสงขลา สงขลา 90000
อนุบาลสงขลา ถ.รามวิธี ต.บ่อยาง  เมืองสงขลา สงขลา 90000
บ้านน้ำกระจาย หมู่ที่ 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมืองสงขลา สงขลา 90100
วัดท้ายยอ ม.9 ต.เกาะยอ  เมืองสงขลา สงขลา 90100
วัดสถิตย์ชลธาร 64/1 ม.7 ต.เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90100
อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 332 ม.8 ต.พะวง  เมืองสงขลา สงขลา 90100
บ้านน้ำลัด ม.4 ต.สำบักแต้ว สะเดา สงขลา 90120
บ้านหน่ำฮั้ว ม.3 ต.สำนักขาม สะเดา สงขลา 90120
วัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.2 ต.สำนักขาม  สะเดา สงขลา 90120
ชุมชนบ้านทางควาย ถ.สงขลา-นาทวี ต.จะโหนง จะนะ สงขลา 90130
ชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว จะนะ สงขลา 90130
บ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 90130
บ้านทุ่งนาเคียน ต.ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 90130
ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) ม.4 ต.พังยาง ระโนด สงขลา 90140
บ้านพังเภา ถ.สงขลา-นครศรีฯ ต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90140
บ้านโคกคอ ต.ท่าม่วง เทพา สงขลา 90150
บ้านเทพา ถ.ประธานสุขา ต.เทพา เทพา สงขลา 90150
ไทยรัฐวิทยา 80 (ชุมชนบ้านวังปริง) 155/2 ต.เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170
วัดสองพี่น้อง หมู่ 1 ต.ท่าโพธิ์  สะเดา สงขลา 90170
ชุมชนบ้านบ่อประดู่ ต.วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 90190
บ้านวัดใหม่ ต.บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 90190
วัดกลาง ถ.สงขลา-ระโนด ต.กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190
วัดนางเหล้า ม.3 ต.ชุมชน อ.สทิงพระ สทิงพระ สงขลา 90190
วัดบ่อแดง ม.3 ต.บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 90190
วัดผาสกาวาส 122  ถ.เขาแดง-ระโนด  ต.บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 90190
บ้านคลองช้าง ต.บางเหรียง กระแสสินธุ์ สงขลา 90220
บ้านควนเนียง 701 ต.รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220
บ้านหัวปาบ ม.5 ถ.บ้านหัวปาบ-บ้านท่าหยี ต.ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 90220
บ้านหน้าวัดโพธิ์ ต.คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230
วัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา) ถ.รัฐภูมิ ต.รัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา 90240
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ถ.เพชรเกษม ต.ท่าม่วง เทพา สงขลา 90260
ชุมชนวัดเชิงแส บ้านเชิงแส ถ.บ้านเชิงแส-ระโนด ต.เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 90270
บ้านเขาแดง ถ.เขาแดง-ระโนด ต.หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280
วัดตาหลวงคง ต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280
วัดทํานบตางหน ม.7 ต.ทำนบ สิงหนคร สงขลา 90280
วัดบ่อทรัพย์ หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 90280
วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) ถ.สงขลา-ระโนด ต.ชิงโชค สิงหนคร สงขลา 90280
บ้านต้นปริง ม.5 ต.คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 90310
บ้านคลองขุด ถ.ยนตรการกำธร ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เมืองสตูล สตูล 91000
อนุบาลเมืองสตูล 266 ม.1 ยนตรการกำธร ต.ลลุง เมืองสตูล สตูล 91000
อนุบาลสตูล ถนน สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000
บ้านลาหงา ถ.ปากพาราละงู ต.ละงู ละงู สตูล 91110
นิคมซอย 10 ถ. ประชาสงเคราะห์ ซอย 10 ต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 128 หมู่11 ถ.ยนตรการกำธร ต.ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 91130
บ้านวังปริง ถ.ฉลุงละงู  ต.ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 91150
บ้านสายควน หมู่7 ต.ท่าแพ ท่าแพ สตูล 91150
บ้านควนสตอ หมู่ 7 ต.ควนสตอ  ควนโดน สตูล 91160
บางครู 26/1 ม.3 ต.บางครู อ.พระปะแดง จ.สมุทรปาการ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดกองแก้ว ม.8 ต.บางบอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดครุใน(ปิตะนีลานนทศึกษา) ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ต.บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดบางกระสอบ 38 ม.10 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดบางฝ้าย ม.11 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดมหาวงษ์ โรงเรียนวัดมาวงษ์ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง  จ.สมุทร พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดโยธินประดิษฐ์ ถ.รถไฟสายเก่า อ.พระปะแดง จ.สมุทรปาการ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
วัดสำโรงเหนือ ม.10 ต.สำโรงกลาง อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1999 หมู๋ 3 ต.สำโรงเหนือ  เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
วัดด่านสำโรง 132 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
วัดแพรกษา 30 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
วัดใหญ่ 14/3  ถ.สุขสวัสดิ์  ซ.วัดใหญ่  ต.ในคลองบางกด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 141 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เคหะบางพลี(10ปีสปช) ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
วัดจรเข้ใหญ่ 2 ม.5 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
วัดเสาธงกลาง 36 ม.9 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
ชุมชนวัดบ้านระกาศ หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
วัดคู้สนามจันทร์ ม.3 ต.บ้านปรา เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) หมู่ที่ 4 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
อนุบาลสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
บ้านบางนางลี่ ต.บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ม.5 ต.ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
วัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) 71 หมู่ 1 ต.บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
วัดปรกสุธรรมาราม ถ.สาธุ-บางยี่รงค์ ต.บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อ.อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
วัดแก่นจันทน์ ต.บางพระ บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดเจริญสุขาราม ม.5 ต.บางนกแขวก บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ต.ดอนมะโนรา บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 24 ม.4 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดปราโมทย์ ต.บ้านปราโมทย์ บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดปากง่าม ต.กระดังงา บางคณที สมุทรสงคราม 75120
อนุบาลบางคนที ต.กระดังงา บางคณที สมุทรสงคราม 75120
วัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.กาหลง อ.เมือง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
วัดศรีสุทธาราม 76/1 ต.บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
วัดสามัคคีศรัทธาราม ม.3 ต.บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎร์บํารุง) เลขที่2 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
อนุบาลสมุทรสาคร ถ.สุคนธวิช ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
บ้านคลองกระทุ่มแบน ม.10 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
บ้านปล่องเหลี่ยม  5 ม.10 ต.ท่าโม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
บ้านสวนหลวง ม.3 ต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
วัดราษฎร์บำรุง ถ.เศรษฐกิจ 1 ม.2 ต.คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
วัดใหม่หนองพะอง ( ทับทองวิทยาธาร) ม.7 ต.สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
บ้านดอนไผ่ ม.2 ต.หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 71 ม.3 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดเจ็ดริ้ว ม.3 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดยกกรับัตร 2 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หมู่ 2  ต.หลักสาม   บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดหนองบัว 27 ม.9 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดหนองสองห้อง ม.8 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ม.2 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 17 ม.2  ต.ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
หลวงสินธุ์ราษฏร์รังสฤษฏ์ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
บ้านคลองแค สุขาภิบาล 1 ซ.คลองแค ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
บ้านเขาภูมิง ต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
บ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
อนุบาลเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 4 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ถ.ราชวิถี  ต.ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
อนุบรรพต หมู่ 4 ต.บ้านใหม่หนองไทย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
อนุบาลศรีอรัญโญทัย 13ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทส จ.สระแก้ว อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ต.วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160
มิตรสัมพันธ์วิทยา ต.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
โรงเรียนบ้านวังแดง 137  ต.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
วัดคลองตาสูตรสามัคคี ม.10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว ม.1 ต.วังน้ำเย็น  วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210
บ้านวังใหม่ ม.1ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250
บ้านวังปืน ม.9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260
บ้านวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว     
บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) ต.ปากข้าวสาร  เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
วัดบ้านกล้วย ม.5 ต.ตะกูด อ.เมือง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
วัดลาดเขาปูน ม.8 ต.บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000
วัดหนองยาวสูง ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
อนุบาลศาลาแดง ต.ปากเพรียว อ.เมือง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
อนุบาลสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
บ้านซับบอน ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110
ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ฯ) ม.6 ถ.สุวรรณปราสาท ต.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
วัดตรีบุญญาราม ม.2 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
วัดหนองคณที(พลานกูล) ต.พุกร่าง   พระพุทธบาท สระบุรี 18120
อนุบาลวัดพระพุทธบาท 35 ม.5 ต.ขุนโผลน อ.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120
วัดโคกเสลา ม.5 ต.หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดปัญจราภิรมย์ ม.6 ต.สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดราษฎร์บำรุง ถ.ดินสอพอง-โคกเสลา ต.สร่างโคก บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) ม.3 ต.สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดสารภี ต.บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดสุนทรเทพมนิมิตรภาพที่ 188 53 ม.1 ต.บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 18130
อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) หมู่ 12 ต.บ้านหมอ  บ้านหมอ สระบุรี 18130
วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ถ.สุวรรณศร ต.หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 18140
บ้านบางกง 71 ต.วิหารแดง ดอนพุด สระบุรี 18150
บ้านราษฎร์เจริญ 189 ม.6 ต.เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดเกาะเซิงหวาย ม.6 ต.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดคลองยาง 36 ม.1 ต.คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดเจริญธรรม 38 ม.5 ต.เจริญธรรม  วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดสร้างบุญ หมู่ที่ 5  ต.หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดหนองไทร 124 ม.6 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) 1/1  ถ.เศรษฐสุนทร  ต.หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150
อนุบาลวิหารแดง 358 ม.10 ต.หนองสรวง  วิหารแดง สระบุรี 18150
วัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎ์) 1/2 ม.3 ต.ต้นตาล  เสาไห้ สระบุรี 18160
อนุบาลเสาไห้ ม.6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160
วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) ม.5 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง หนองแซง สระบุรี 18170
อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาาจารย์ ม.4 ต.หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 18170
อนุบาลมวกเหล็ก 202 ต.มวกเหล็ก ดอนพุด สระบุรี 18180
ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190
บ้านมณีโชติสามัคคี ม.1 ต.แสลงพัน อ.วังปอง วังม่วง สระบุรี 18220
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) คช59 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230
วัดห้วยขมิ้น ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค หนองแค สระบุรี 18230
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) หมู่ที่3  ต.ห้วยทราย   หนองแค สระบุรี 18230
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น  หนองแค สระบุรี 18230
บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240
หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240
อนุบาลทับกวาง ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง  แก่งคอย สระบุรี 18260
บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1 ต.บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 18270
วัดม่วงน้อย ม.3 ต.บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 18270
วัดตึกราชา หมู่ที่ 5 ต.ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
วัดพรหมสาคร ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทธา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
อนุบาลสิงห์บุรี ถ.ศรีบัวทอง ต.บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
วัดยาง ต.ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
วัดสุทธาวาส ต.ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
ชุมชนวัดเทพมงคล 40 หมู่4 ต.โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดเก้าชั่ง ม.1 ต.บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดเตย ต.พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดโภคาภิวัฒน์ ต.บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดหลวง ต.บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดหลวง สปอ.พรหมบุรี ม.1 ต.บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
อนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) 280 ต.บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
วัดดาวเรือง ต.บ้านไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130
วัดตลาดโพธิ์ ต.ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130
วัดโพธิ์หอม ต.เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130
วัดวังขรณ์ ม.10 ต.โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 16130
ชุมชนวัดม่วง ม.12 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150
บ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) ต.บ้านหอม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) ต.บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
บ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) ต.ยางชัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
บ้านห้วยหวาง(น้อมประชานุกูล) หมู่ 3 จรดวิถีถ่อง   ต.บ้านกล้วย   เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ต.ธานี  เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
อนุบาลสุโขทัย ถ.บายพาส ต.ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
ชุมชนบ้านคลองยาง ม.4 ต.คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
ไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร) ต.ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110
บ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
บ้านป่ากุมเกาะ ต.ป่ากุมเกาะ กงไกรลาศ สุโขทัย 64110
บ้านป่ามะม่วง ถ.ศรีลัชนาลัย ต.ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
มิตรภาพที่ 28(บ้านหนองเรียง) ต.ในเมือง กงไกรลาศ สุโขทัย 64110
วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 64110
วัดท่าเกษม ต.เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110
วัดท่าช้าง ต.ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110
วัดท่าทอง ต.เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110
วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 64110
วัดป่าถ่อน ต.หนองกลับ กงไกรลาศ สุโขทัย 64110
วัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110
อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ต.ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เทวัญอำนวยวิทย์ 4 ม.11 ต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ต.คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านซ่าน ต.บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านเตร็ดกลาง ต.ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ต.ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านปากคลองแดน ต.บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155) ต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) ต.วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านหนองยาว 5/2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
ประชาอุทิศ ต.วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
วัดคลองโป่ง ถ.จรดวิถีถ่อง ต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
วัดบ้านกรุ ต..สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
อนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
บ้านนาต้นจั่น หมู่ที่ 5  ต.บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
บ้านแม่ท่าแพ ม.8 ต.บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
บ้านคลองสำราญ ต.ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
บ้านแม่ทุเลา ต.ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
บ้านสารจิต ม.3 ต.สารจิตร  ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64150
อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ต.ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
บ้านหนองกระดิ่ง ต.หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 64160
อนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) 25 ม.9 ต.ทุ่งหลวง  คีรีมาศ สุโขทัย 64160
บ้านดงเดือย 2 ต.ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
บ้านน้ำเรื่อง 172/1 ต.ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
บ้านใหม่โพธิ์ทอง ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
วัดปรักรัก ม.2 ต.กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
วัดหางตลาด ม.3 ต.ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
บ้านหนองแหน ถ.ปลายราง-ศรีนคร ต.นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 64180
วัดบ้านเหมือง ต.ศรีนคร กงไกรลาศ สุโขทัย 64180
อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180
บ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190
บ้านพระปรางค์ ต.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190
บ้านเมืองเก่า ต.ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190
อนุบาลเมืองสุโขทัย ถ. จรดวิถีถ่อง  ต.เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210
บ้านคลองปลายนา ถ.สิงหวัฒน์ ม.10 ต.บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64220
วัดคุ้งยางใหญ่ ม.3 ต.บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64220
วัดตาลเตี้ย 1 ต.ตาลเตี้ย   เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64220
บ้านไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230
บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ม.7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64230
วัดอัมพวนาราม ม.3 ต.วังพิณพาทย์  สวรรคโลก สุโขทัย     
วัดสวนแตง  ม.4 ต.สวนแตง  เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
อนุบาลสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแบน ต.ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
วัดไผ่โรงวัว ม.11 ต.บางตาเถร  สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
สองพี่น้อง ต.บางตาเถร  สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
บ้านทุ่งใหญ่ ม.1 ต.วังลึก  สามชุก สุพรรณบุรี 72130
วัดทุ่งแฝก ต.วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
วัดนางพิมพ์ ม.8 ต.วังลึก  สามชุก สุพรรณบุรี 72130
วัดหนองผักนาก หมู่ที่ 5 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 909/10 ถ.นิ่มอุทิศ ต.สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130
วัดช่องลม 1ม.3 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
วัดเขาพระ ม.5 ต.อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
บ้านสระกระโจม ม.3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
วัดราษฎรบำรุง โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
วัดสระศรีเจริญ หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
บ้านโพหวาย ถ.หน้าเมือง หมู่5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
อนุบาลสุราษฎร์ธานี อนุบาลสุราษฎร์ธานี ม.4 ถ.ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมื เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
วัดพระบรมธาตุไชยา ม.3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
บ้านคลองปราบ ถ.นาสาร-บ้านส้อง ต.คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
บ้านควนใหม่ ต.น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120
วัดศรีสุวรรณ ม.2 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
สหกรณ์นิคม ม.4 ต.ตะกุกเหนือ กิ่ง อ. วิภาวดี วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180
บ้านไทรห้อง ม.2 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
บ้านหัวสะพาน ม.1ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
วัดคลองตาล 155/1 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
วัดบ้านส้อง ม.13 ต.บ้านส้อง  เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 325 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ต.ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290
บ้านปลายแหลม ม.5 ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
วัดสว่างอารมณ์ 58/1 ต.บ่อผุด  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84320
วัดภูเขาทอง ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330
บ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) ม.2 ต.ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
บ้านคอโค ต.คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
บ้านโถงตรง 108 ถ.สุรินทร์-สังขะ ซ.สนิจใจอนุสรณ์ ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
บ้านนาเกา ม.6 ต.แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
เมืองที ม.7 บ้านโคกลำดวน ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ ลำดวน สุรินทร์ 32000
เมืองสุรินทร์ ถ.จางวาง ต.ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
หนองโตง (สุรวิทยาคม) ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
อนุบาลสุรินทร์ 48 ต.นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ม.2 ถ.สุรินทร์ ศรีษะเกษ ต.ยาง ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
บ้านรัตนบุรี (อุทิศวิทยา) ม.8 ถ.รัตนบุรี-ศรีสะเกษ ต.รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
บ้านจีกแดก ต.จีกแดก กิ่งอ.พนมดงรัก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
บ้านตาเมียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
บ้านตาเสาะ ม.10 ต.กังแอน อ.ปราสาท ปราสาท สุรินทร์ 32140
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ม.1 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ปราสาท สุรินทร์ 32140
บ้านรุน 130/1 หมู่ที่ 1 ต.บักได กิ่งอำเภอพนมดงรัก พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
บ้านอำปึล ต.บักได  พนมดงรัก สุรินทร์ 32140
ปราสาทศึกษาคาร ถ.สุรินทร์-ช่องจอม  ต.กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140
บ้านณรงค์ ต.ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
บ้านตรวจ เลขที่ 15 ถ.ศีขรภูมิ-สังขระ ต.ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
บ้านโสน บ้านโสน ม.1  ต.ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
วิทยาราษฎร์นุกูล ต.ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
สังขะวิทยาคม ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150
บ้านสำโรง ถ.ปัจฉิมานนท์ ต.หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 32180
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ต.กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210
บ้านลำดวน ต.ลำดวน ลำดวน สุรินทร์ 32220
บ้านระมาดค้อ ต.บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 32230
ราชประชานุเคราะห์ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 43100
อนุบาลกองนาง บ้านกองนาง หมู่ที่ 2 ต.กองนาง  ท่าบ่อ หนองคาย 43110
บ้านหมากเลื่อม ม.2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
หนองบัววิทยายน 1 ม.1 บ้านใหม่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
อนุบาลหนองบัวลำภู บ้านเหนือ ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
กุดแห่วิทยา ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170
เทพคีรีพิทยาคม บ้านเทพคีรี ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นาวัง หนองบัวลำภู 39170
นครชัยประชาสรค์ บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง  นากลาง หนองบัวลำภู 39170
บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นากลาง หนองบัวลำภู 39170
บ้านหนองบัวคำแสน อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นากลาง หนองบัวลำภู 39170
เมืองใหม่วิทยา ม.2 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180
ห้วยฮวกจอมทอง ม.2 ต.สรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา บ้านโนนบวร ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นากลาง หนองบัวลำภู 39350
ตำหนักเพนียด หมู่ 3 ต.สอนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
ปฐมวิทยาคาร หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
ประตูชัย ม.2ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
พรพินิตพิทยาคาร หมู่ 4 ต.สำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ หมู่4 ต.ลาดงา อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดกษัตราธิราช หมู่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดกุฎีลาย 4/1 หมู่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดเกตุ หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดช่างทอง หมู่ 1 ต.เกาะเรียน อ.อยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดช้างใหญ่ หมู่ 1 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดทรงกุศล หมู่ 6 ต.เกาะเรียน อ.อยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หมู่ 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดไผ่ ต.บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) หมู่ 3 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดพุทไธศวรรย์ หมู่ 8 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดสว่างอารมณ์ ม.1 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดหันตรา(เวชสมานราษฎร์นุกูล) หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังษี) ม.2 ต.ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
สุดินสหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่ 3 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกร  พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
ลาดงาวิทยาคม ม.3 ต.ลาดงา  เสนา อยุธยา 13110
วัดบางกะทิง ต.หัวเรื่อง เสนา อยุธยา 13110
วัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" สปช เสนา อ.เสนา เสนา อยุธยา 13110
วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ต.บ้านแพน เสนา อยุธยา 13110
ชุมชนวัดบ้านร่อม ม.2 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ ท่าเรือ อยุธยา 13130
ประชาผดุงวิทย์ หมู่ที่ 7 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ ท่าเรือ อยุธยา 13130
วัดทุ่งมน ม.2 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ ท่าเรือ อยุธยา 13130
วัดบึง 19  หมู่ 6  ต.วังแดง ท่าเรือ อยุธยา 13130
วัดสฎางค์ ต.ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ อยุธยา 13130
วัดสะตือ ต.ท่าหลวง ท่าเรือ อยุธยา 13130
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ม.1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี ภาชี อยุธยา 13140
วัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์) เลขที่ 70  ม.5 ต.ไผ่ล้อม ภาชี อยุธยา 13140
วัดธรรมรส ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13150
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 69 ม.2 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช มหาราช อยุธยา 13150
ชุมชนวัดกำแพง ม.4 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน บางปะอิน อยุธยา 13160
วัดชุมพลนิกายาราม 73 ม.4 ถ.พระจอมเกล้า ต.บ้านเลน  พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13160
วัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน บางปะอิน อยุธยา 13160
วัดเปรมปรีชา ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน บางปะอิน อยุธยา 13160
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ หมู่ 1 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย วังน้อย อยุธยา 13170
ชลประทานอนุเคราะห์ หมู่ที่ 5 ต.พยอม  วังน้อย อยุธยา 13170
วัดกุฎิประสิทธิ์ ม.1 ต.สำไทร อ.วังน้อย วังน้อย อยุธยา 13170
วัดบ้านช้าง ม.10 ต.ลำตาเสา วังน้อย อยุธยา 13170
วัดศรีประชา ต.ชะแมบ วังน้อย อยุธยา 13170
เชียงรากน้อย ม.9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13180
วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน บางปะอิน อยุธยา 13180
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 18 หมู่ 3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
ไทยรัฐวิทยา 3 ม.7 ตงบางไทร  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13190
บ้านบางพลี ต.บางพลี อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
วัดกระแชง ม.2 ต.กระแชง  บางไทร อยุธยา 13190
วัดไทรโสภณ 8 ต.บ้านเกาะ  บางไทร อยุธยา 13190
วัดป่าคา (เจริญอรุณราษฎร์) ม.3 ต.โคกช้าง  บางไทร อยุธยา 13190
วัดโพธิ์แตงใต้ ต.โพแตง อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
วัดสนทราราม ม.1 ต.ห่อหมก อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
วัดสนามไชย ม.6 ต.สนามชัย อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
ศรีบางไทร ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร บางไทร อยุธยา 13190
บ้านข่อยโทน ม.4 ต.เสนา อุทัย อยุธยา 13210
วัดลุ่ม ม.2 ต.โพธิ์สาวหาญ  อุทัย อยุธยา 13210
วัดหนองไม้ซุง ม.1 ต.หนองไม้ซุง อุทัย อยุธยา 13210
ชุมชนวัดโขดเขมารามฯ ม.2 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดเกาะเลิ่ง ม.1 ต.บางปะหัน  อ.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ต.บางนางร้า  บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดนาค เลขที่ 7 ต.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดบ้านม้า ม.3 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดศรีภวังค์ ม.1 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
วัดอินกัลยา ม.1 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา 13220
มาลาอีสงเคราะห์ ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
ลาดบังหลวง 195/69 ม.3 ต.ลาดบังหลวง อ.ลาดบังหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
สัตตปทุมบำรุง ม.4 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ม.2 ต.ลาดบังหลวง อ.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
ชุมชนวัดสำพะเนียง 136 ม.6 ต.สำพะเนียง  บ้านแพรก อยุธยา 13240
วัดท้าวอู่ทอง ม.4 ต.บ้านใหม่ บ้านแพรก อยุธยา 13240
วัดโบสถ์ ต.บ้านแพรก บ้านแพรก อยุธยา 13240
วัดกอไผ่ ม.3 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล บางบาล อยุธยา 13250
วัดขวิด ม.5 ต.บ้านคลัง อ.บางบาล บางบาล อยุธยา 13250
วัดตะกู ม.4 ต.วัดตะกู บางบาล อยุธยา 13250
วัดไทรน้อย หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล บางบาล อยุธยา 13250
วัดบางปลาหมอ ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล บางบาล อยุธยา 13250
วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธ์ประชาสรรค์) ม.6 ต.มหาพราหมณ์  พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13250
วัดใหม่ ม.7 ต.กบเจา บางบาล อยุธยา 13250
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ม.4 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง นครหลวง อยุธยา 13260
วัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต) ม.2 ต.คลองสะแก นครหลวง อยุธยา 13260
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) ถ.นครหลวง-ภาชี ต.บ้านชุ้ง นครหลวง อยุธยา 13260
วัดลาย(ทวีปัญญา) ม.2 ต.บางพระครู อ.นครหลวง นครหลวง อยุธยา 13260
วัดใหญ่ ต.สามไถ อ.นครหลวง นครหลวง อยุธยา 13260
คอตัน ม.5 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย บางซ้าย อยุธยา 13270
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 ม.2 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา     
อนุบาลวัดอ่างทอง ถ.เทศบาล4 ต.บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
ชุมชนวัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง   วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) หมู่ที่ 1  ถ.เทศบาลตำบลบางรัก  ต.สี่ร้อย  วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
วัดอบทม ม.5 ต.ยี่จัน  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
วัดไชโย ต.ไชโย  ไชโย อ่างทอง 14140
วัดเยื้องคงคาราม ต.เทวราช ไชโย อ่างทอง 14140
บ้านดอนกร่าง(ราษฎร์บำรุง) ตงบ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แสวงหา อ่างทอง 14150
ชุมชนบ้านน้ำปลีก ถ.ศรีมงคล  ซ.หมู่ 9  ต.น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
ชุมชนเปือยหัวดง หมู่ 10 ต.เปือย อ.เมืองอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
บ่อบุโปโล ม.4 ต.ไก่ดำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
บ้านโคกกลาง ม.1 ต.โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000
เมืองอำนาจเจริญ ถ.สุขาภิบาล 1 อ.เมืองอำนาจ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
ชุมชนโนนสูง  หมู่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ่อน้อยประชาสรรค์ บ้านบ่อน้อย ต.เชียงยืน อ.เมือง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ้านเก่าน้อย หมู่ 7 บ้านเก่าน้อย ถนนอุดร-หนองคาย ต.หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ้านเลื่อม โรงเรียนบ้านเลื่อม หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ้านหนองใส บ้านหนองใส  อ.เมือง จ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
บ้านหมากแข้ง 133 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง  เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
ประชาสามัคคี โรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ 9 ต.นาข่า อ.เมืองอุดร เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
มารีย์พิทักษ์ อุดรธานี 438 ถ.นิตโย ซอย พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
กงพาน หมู่ที่ 8 ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 41110
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ถ.ชวลิต ต.กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 41110
บ้านท่าเปลือย ต.กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 41110
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 41110
ชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
บ้านหนองบ่อ พอลพิทยาประชานุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหาน อ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
เพ็ญประชานุกูล ถ.วุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพ็ญ อุดรธานี 41130
อนุบาลกู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ต.บ้านจีต กิ่ง  อ.กู่แก้ว กู่แก้ว อุดรธานี 41130
อนุบาลหนองหานวิทยายน 395 หมู่ที่ 11 ต.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 41150
อนุบาลเพ็ญประชานุกูล ม.11 บ้านสันป่าตอง ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150
บริบาลภูมิเขตต์ ถ.บริบาลบูรณะ ต.บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160
บ้านหนองหัวคู ถ.บ้นผือ-ดงไร ต.หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 41160
อนุบาลบ้านผือ ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160
ศรีขวัญเมือง เทศบาลตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
อนุบาลชุมชนน้ำโสม บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 41210
บ้านโนนหวาย บ้านโนนหวาย หมู่ 8 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220
บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงฮี ต.หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220
บ้านหนองอ้อ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220
รัฐประชา509 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220
บ้านกอก ม.6 ต.ศรีธาตุ  ศรีธาตุ อุดรธานี 41230
อนุบาลศรีธาตุ หมู่ 8 ต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230
ผาสุกประชานุกูล ม.1 ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 41280
อนุบาลวังสามหมอ รร.อนุบาลวังสามหมอ หมู่ 5 อ.วังสามหมอ สปอ.วังสามหม วังสามหมอ อุดรธานี 41280
บ้านหนองหลัก ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 41290
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41320
บ้านท่ายม หมู่5 บ้านท่ายม ต.แสงสว่าง  หนองแสง อุดรธานี 41340
บ้านหมากหญ้า บ้านโคกสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360
อนุบาลหนองวัวซอ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360
บ้านดงแคน ม.11 ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 41370
บ้านปะโค บ้านปะโค ต.ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 41370
บ้านวาปี ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 41370
อนุบาลกุมภวาปี ม.15 ต.พันดอน  กุมภวาปี อุดรธานี 41370
บ้านวังแดง ต.หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
ป่าขนุนเจริญวิทยา ม.3 ต.คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
วัดดอยแก้ว ต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
วัดวังยาง ต.ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
วัดสิงห์ศรีสว่าง หมู่ 7  ตำบลแสนตอ   เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
สวนหลวง ม.2 บ้านปากคลอง ต.ป่าเซ่า  เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
อนุบาลอุตรดิตถ์ 80 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
ชุมชนบ้านโคน ต.บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
บ้านนาอิซาง 110/1 ต.นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
บ้านในเมือง ต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
บ้านหัวค่าย ต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
บ้านหาดทับยา ต.ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
ชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 12 ต.วังแดง อ.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 163 ) ม.4 ต.น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
บ้านหาดสองแคว 84/1 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
บ้านเหล่า ต.น้ำอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
วัดบ้านใหม่ ม.6 ต.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
หมู่ห้าสามัคคี ม.5 ต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
ท่าปลาอนุสรณ์ 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
ท่าปลาอนุสรณ์ 2 หมู่ที่ 4  ต.จริม   ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
ป่ากั้งวิทยา 18 ต.ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150
วัดวังขวัญ(วันครู 2503) ม.3 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตนดิตถ์ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160
บ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) หมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170
วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ม.2 ต.วังกะพี้  เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170
วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ถ.ศรีชาววัง ต.วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53170
อนุบาลบ้านโคก 73 ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180
บ้านดารา หมู่ที่ 5 ต.บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ 53220
บ้านปางวุ้น 7 ต.ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
บ้านแพะ ต.บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
บ้านไร่ห้วยพี้ 124 ต.ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
บ้านหนองหิน ม.6 ต.น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
บ้านหลักร้อย 110/1 ต.นายาว พิชัย อุตรดิตถ์ 53230
บ้านห้วยปลาดุก ต.น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230
ชุมชนวัดท่าซุง ถ.อุทัยมโนรมณ์ ต.น้ำซึม อ.เมือง  จ.อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
วัดโนนเหล็ก ต.โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
อนุบาลเมืองอุทัยธานี ถ.พรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยบธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
ชุมชนบ้านทุ่งนา ม.1 ถ.เทศบาล ต.เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 61110
บ้านเนินสาธารณ์ ถ.หนองฉาง-ทัพทัน ต.บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งหลวง ม.11 ต.ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 61110
วัดหัวเมือง ต.อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ ม.1ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี หนองฉาง อุทัยธานี 61110
บ้านหนองเมน ต.หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 61120
วัดเขาปฐวี ม.5 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ทัพทัน อุทัยธานี 61120
วัดหนองสระ 18/1 ม.3 ต.หนองสระ  ทัพทัน อุทัยธานี 61120
อนุบาลทัพทัน 384 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ทัพทัน อุทัยธานี 61120
วัดท่าโพ ม.4 ต.ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
อนุบาลหนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
บ้านพุบอน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
บ้านวังหิน ม.4 ต.วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
บ้านหูช้าง ม.4 ต.หูช้าง  บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
วัดทับหมัน ต.ทับหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวง ม.10 ต.ทัพหลวง  บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
วัดผาทั่ง ม.2 ต.ห้วยแห้ง  บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
อนุบาลบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
ชุมชนบ้านทุ่งสงบ ม.2 ถ.สว่างอารมณ์-ลานสัก  ต.ไผ่เขียว  สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
วัดดอนหวาย ม.7 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
อนุบาลสว่างอารมณ์ ร.ร.อนุบาลสว่างอารมณ์  สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150
ชุมชนบ้านประดู่ยืน ม.2 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ลานสัก อุทัยธานี 61160
บ้านนาไร่เดียว ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ลานสัก อุทัยธานี 61160
บ้านห้วยเปล้า ม.6 ต.ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 61160
อนุบาลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ลานสัก อุทัยธานี 61160
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ม.2 ต.สุขฤทัย  ห้วยคต อุทัยธานี 61170
ไทยรัฐวิทยา 58(ห้วยคตสามัคคี) 136 ม.3 ต.ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170
บ้านหนองฝาง ม.3 ต.หูช้าง  บ้านไร่ อุทัยธานี 61180
บ้านใหม่คลองเคียน ต.บ้านใหม่คลองเคียน  บ้านไร่ อุทัยธานี 61180
ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่52 ม.4 ต.เมืองการุ้ง  บ้านไร่ อุทัยธานี 61800
บ้านด้ามพร้า ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
บ้านหนองแปน 75 ต.ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
ปทุมวิทยากร 16 ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง  เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
พระกุมารอุบล 604 ถ.พรหมราช ต.เมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 153 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
อนุบาลอุบลราชธานี 150 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง  เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
อุบลวิทยาคม 385 ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
บ้านนาพิน หมู่ 2 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
บ้านหนองเหล่า ม.1 ต.หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
เวตวันวิทยา ม.8 ถ.ศรีสุระ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
บ้านคำนางรวย ถ.ศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
บ้านท่าช้าง บ้านท่าช้างนอกต.ท่าช้าง  สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190
ชุมชนห้วยไผ่ ถ.ห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
บ้านด่าน ม.1 ถ.บ้านด่านต.โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220
บ้านกอก โรงเรียนบ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34320