การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

เกษียร ภังคานนท์. “การออกกำลังกายสำหรับเด็ก.” หมอชาวบ้าน. 16,18 : 46-49

การออกกำลังกายของครูพละจะเป็นท่ากายบริหารที่คิดขึ้นเอาเอง เช่น การยก แขน ยกขา ถ่างขา บิดตัว กระโดด ฯลฯ แต่ Riley ทำให้การบริหารร่างกายเป็นเรื่องสนุกสนานสำหรับเด็กการออกกำลังกายตามธรรมชาติที่เด็กๆ ชอบ ไม่ต้องบังคับให้ทำพร้อมกันก็มีความสนุกสนานและเต็มใจที่จะทำก็คือการเล่น ไม่ว่าจะเล่นฟุตบอล การนวดข้าว การว่ายน้ำ การดำนาโดยใช้กระดานถีบไปในเลน ล้วนแต่เป็นการออกกำลังกายที่ดี การเล่นซึ่งสนุกและเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน ซึ่งสนุกน้อยหน่อยแต่เป็นการออกกำลังกายที่ดีและมีความสมดุลต่อชีวิตที่ดีที่สุด ชีวิตเด็กในกรุงเทพการออกกำลังกายเริ่มน้อยลง และการออกกำลังกายแบบเด็กบ้านมีน้อยจึงทำให้เด็กกรุงเทพขี้โรค ทางด้านการเรียนมีการแข่งขันกันมากทำให้การออกกำลังกายน้อยลงไปอีก การออกกำลังกายที่ดีควรให้มีความสนุกด้วย เบิกบาน ผ่อนคลาย ลดการแข่งขันลงการแข่งขันเอาจริงเอาจังจะไม่เกิดความสนุกขึ้นเลยโดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545