เครื่องดนตรีภาคเหนือซึง เครื่องดนตรีพื้นบ้านของทางภาคเหนือ นิยมทำจาก ไม้สัก ไม้ขนุน
มีลักษณะคล้ายกีต้า มีสาย 4 เส้น แบ่งเป็น 2 คู่ นิยมใช้บรรเลงร่วมกับวงนาฏศิลป์ของภาคเหนือประโยชน์ของซึง คือ เพื่อบรรเลงให้ความเพลิดเพลิน เพื่อเกี่ยวสาวของหนุ่มเหนือในสมัยโบราน

ตัวอย่างของโน๊ตเพลงภาคเหนือ

เพลง ล่องแม่ปิง
- - -ซ - ซ ซ ซ ล ซ ม ซ - ล - ด - - - - ซ ล ซ ด ซ ล ซ ด ม ร ซ ม
- - - - ซ ด ร ม ร ม ซ ม ร ด - ร - - - - ซ ด ร ม ร ม ซ ม ร ด - ร
- ซ - ล - ด - ร ม ร ซ ร ม ร ด ล - ด ร ม - ซ - ล ซ ล ด ล ซ ม - ซ
เป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะเสนาะหู น่าฟัง ปัจจุบันใช้ประกอบการฟ้อนสาวไหม ควบคู่ไปกับเพลงปั่นฝ้าย ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

บรรณานุกรม
ภาพเครื่องดนตรีภาคเหนือ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก:www.lanna20.com. 9กุมภาพันธ์ 2545.โดย : นาย chaiyan somtuy, ripw klongluang patomtani13180, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545