นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์

http://www.thaidances.com/
นาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์นาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน ละคร หรือระบำเบ็ดเตล็ดต่างๆก็ดี ท่าทางที่ผู้แสดงแสดงออกมานั้นย่อมมีความหมายเฉพาะ ยิ่งหากได้ศึกษาอย่างดีแล้ว อาจทำให้เข้าใจในเรื่องการแสดงมากยิ่งขึ้น ทั้งตัวผู้แสดงเอง และผู้ที่ชมการแสดงนั้นๆ สิ่งที่เข้ามาประกอบเป็นนาฏศิลป์ไทยนั้นก็คือ เรื่องของนาฏยศัพท์นั่นเอง


โดย : เด็กชาย รุ่งโรจน์ ดาพรม, ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545