นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร

ลำดับที่ 40/32 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pseudochelidon sirintarae ชื่อสามัญว่า White-eyed River Martin เป็นสัตว์โลกเพียงไม่กี่ชนิดที่ค้นพบโดยคนไทย และได้จารึกไว้ในระบบสากล พบโดยนายกิตติ ทองลงยา นักชีววิทยาแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2511 นกเจ้าฟ้าฯ มีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายนกนางแอ่น แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความยาวตัว 15 เซนติเมตร ตัวสีดำเหลือบน้ำเงินเข้ม ใต้คอสีน้ำตาลดำ หน้าผากมีขนสีดำ ขาสีชมพู มีจุดเด่นที่ขอบตาเป็นสีขาว ชาวบ้านเรียกนกชนิดนี้ว่า นกตาพอง บริเวณสะโพกมีแถบสีขาวขนาดใหญ่ มีหางสั้นกลมมน นกที่โตเต็มที่แล้วจะมีแกนหางคู่กลางเส้นเล็กๆ 2 เส้น ยื่นยาวออกมา มีปากแบนกว้างกว่าปากของนกนางแอ่น นกเจ้าฟ้าฯ เป็นนกเฉพาะถิ่นที่พบได้เพียงแห่งเดียวในโลก คือ ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นนกโบราณที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้น้อยมาก มีรายงานการค้นพบเพียง 10 ตัวเท่านั้น และจากรายงานการพบครั้งล่าสุดตั้งแต่ 2523 ถึงปัจจุบัน ไม่มีการพบนกชนิดนี้อีกเลย นกดังกล่าวจึงถูกจัดเป็นนกใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งชนิดหนึ่ง


โดย : นาย วีระ ยุคุณธร, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 10 มกราคม 2545