สารฟอกขาว

         สารฟอกขาว    หรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(sodium  hydrosulfite)หรือผงซักมุ้ง  เป็นสารเเคมีที่ใช้ฟอกแห  อวนแต่มีแม่ค้าบางรายนำมาใช้ฟอกขาวในอาหาร  เพื่อให้อาหารมีสีขาว  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สารนี้หากสัมผัสจะทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง และถ้าบริโภคเข้าไป จะทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหารเช่น ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร เกิดอาการปวดหลัง  ปวดศรีษะ  อาเจียน  แน่นหน้าอก  หายใจไม่สะดวกความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว  หากบริโภคเกิน30กรัม  อาจทำให้เสียชีวิตได้ อาหารที่พบว่ามีการใช้สารฟอกขาวคือ   หน่อไม้ดอง น้ำตาลมะพร้าว  ทุเรียนกวน  น้ำแช่ผลไม้ (ถั่วงอก  ขิงฝอย  กระท้อน)

         คำแนะนำ
         ผู้บริโภคควรใส่ใจในการเลือกอาหารที่มีความสะอาด  และสีใกล้เคียงกับธรรมชาตอ  จะช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายจากสารฟอกขาว

         การทดสอบเบื้องต้นสารฟอกขาว
               ใช้ชุดทดสอบสารฟอกขาวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ราคาชุดละ100บาท ตรวจได้ 100 ตัวอย่าง วิธีตรวจ  คือ
             1.  นำถั่วงอกมาหั่นเป็นข้อเล็กๆ
             2.  เติมน้ำไป 10 ซีซี. บดให้เข้ากัน
             3.  หยดน้ำยา 3-4 หยดสังเกตดูสีเทาดำ
             4.   การอ่านผล ถ้าน้ำยาเป็นสีเทาดำ  แสดงว่ามีการสารไฮโดรซัลไฟต์

             
 

 

  แหล่งอ้างอิง : สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556

โดย : เด็กหญิง มลจิรา คงเอียง, ร.ร กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 6 กันยายน 2546