ดนตรีสากล
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ [Woodwind Instruments]
เครื่องดนตรี
รายละเอียด
คลาริเนต [Clarinet]
เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่มีลิ้นเดี่ยว(Single Reed)
ประดิษฐ์ขึ้นในเยอรมันนี เมื่อต้นคริสตศตวรรษ ที่ 17
เสียงของคลาริเนตมีความกว้างมาก
หวานกังวานไม่แพ้เครื่องเป่าชนิดใดถือเป็นตัวเอกในบรรดาเครื่องลมไม้
เป็นเครื่องเป่าสำคัญขนิดหนึ่งในวงออร์เคสตร้า และวงโยธวาทิต
แซกโซโฟน [Saxophone]
เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่มีลิ้นเดี่ยว(Single Reed)
ปากทำด้วยไม้ แต่ตัวทำด้วยทองเหลือง
มีลักษณะผสมผสานระหว่างเครื่องเป่าลมไม้กับเครื่องทองเหลือง
ตามประวัติว่ามีนักเป่าคลาริเนตคนหนึ่งชื่อว่านายSaxเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น
จึงให้ชื่อว่า Saxophone ใช้ในวงOrchestraในบางโอกาส
ที่ใช้มากในวง Jazz , Big band และวงโยธวาทิต
จริงแล้ว Saxophone มีหลายชนิด คือ
Soprano, alto, tenor, Baritone และ Bass
ซึ่งเรียงลำดับจากเสียงสูงสุด จนถึงต่ำสุด
โอโบ [Oboe]
จัดอยู่ในจำพวกที่มีลิ้นคู่(Double Reed)
มีเสียงที่ไพเราะ สะกดใจคนได้มาก
ตามประวัติเกิดในฝรั่งเศสประมาณ ศตวรรษที่ 17
ปัจจุบันเป็นเครื่องเป่าชั้นนำในวงออร์เคสตร้า มีลักษณะคล้ายคลาริเนต
ยกเว้นตรงปากเป่าจะเป็นท่อยาว ตัวความยาวประมาณ 2 ฟุต
ประโยชน์อย่างหนึ่งของโอโบ
คือ ใช้เป็นเครื่องเทียบหรือแต่งเสียงในวงออร์เคสตร้า
บาซูน [Bassoon]
เป็นเครื่องลมไม้ที่จัดอยู่ในประเภทลิ้นคู่ (Double Reed)
และให้เสียงที่ต่ำที่สุด ไม่แจ่มใส ให้ความรู้สึกหม่นหมอง
เสียงแหบเหมือนผี มักไม่ค่อยมีใครนำมาบรรเลงเดี่ยว
ในประวัติมีเพียง โมสาร์ท เพียงคนเดียว
ที่กล้านำมาใช้ในเพลงคอนแชร์โต้
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเสียงประสาน
หรือทำเสียงประหลาด ๆ น่ากลัว
บาสชูน มีท่อลมใหญ่ และมีความยาวถึง 109 นิ้ว
ผู้ประดิษฐ์จึงเอามาทบกันจนมีความยาวเหลือเพียง 50 นิ้ว
และเนื่องจากมีน้ำหนักมาก
จึงจำเป็นต้องใช้เชือกถักติดกับตัวปี่แล้วคล้องคอผู้เล่น
พิคโคโล [Piccolo]
เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่จัดอยู่ในจำพวกไม่มีลิ้น
ลักษณะเหมือนฟลุตแต่เล็กกว่า ความยาวประมาณ 12 นิ้ว
จึงทำให้เสียงที่ออกมาสูง แหลมคมกว่าฟลุต ให้ความรู้สึกร่าเริง พริ้วไหว
เสียงจะได้ยินชัดเจนแม้อยู่ในวงโยธวาทิต
ซึ่งกำลังบรรเลงด้วยเครื่องเป่าอื่นๆ มากมาย
วิธีการจับขลุ่ยปิคโคโล จับยึดด้วยมือทั้งสอง
ให้ตัวขลุ่ยปัดหางไปทางขวา เป่าลมไปที่รูอยู่เกือบริมซ้าย
รีคอร์ดเดอร์ [Recorder]
เป็นเครื่องลมไม้ชนิดที่ไม่มีลิ้น
มีหลายระดับเสียงมากมาย
ตั้งแต่ Sopranino, Soprano, Alto, Tenor และ Bass
ขนาดก็จะลดหลั่นกันลงมาจากเสียงต่ำสุด จะใหญ่สุด
เสียงสูงสุดก็จะเป็นตัวที่เล็กสุด
เวลาจะเป่าใช้ปากอมส่วนที่เป็นปากแล้วจึงเป่าออกไป
ต้องการเสียงใดก็ขยับนิ้วที่ปิดรูอยู่ข้างๆ


แหล่งอ้างอิง : http://etcid.bs.ac.th/~music/woodwind.html

โดย : เด็กหญิง วันทนา จารุจารีต, ร.รสูงเนินม.1/8(เพิ่มเติม), วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547