ภาพโป้เปลือยใครรับผิดชอบ

ภาพ…..โป๊เปลือยบนอินเตอร์เน็ตใครรับผิดชอบ

--------------------------------------------------------

โดย….ผดุงศักดิ์ อ่างทอง

ปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ซึ่งได้มีการเติบโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะ Internet ได้กลายมาเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร ของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คำว่า Internet ได้กลายเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทยอย่างยิ่งซึ่งนับวันยิ่งจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวัน

ปัญหาที่กล่าวเป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตอันได้แก่การเผยแพร่ภาพที่ไม่สมควรเป็นภาพที่เหมาะสมที่จะให้เยาวชนได้เข้าบริการมีการเผยแพร่ภาพโป๊และเปลือยทั้งหญิงและชายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งภาพเหล่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ในปัจจุบันภาครัฐได้ร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทาง Internet แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หมดสิ้นไป ในการที่จะทำให้ภาพเหล่านี้ได้หายไปหรือลดน้อยลงทุกฝ่ายน่าจะหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็น ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว กลุ่มผู้จัดทำเว็บไซต์ และกลุ่มผู้บริโภคอินเตอร์เน็ตที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่นำอินเตอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดและนำไปใช้ในรูปแบบของอวิชชา

ข้อสรุปของความเป็นจริงในปัจจุบันในการที่คนเราจะทำการค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา ผลงานทางวิชาการนับว่าเป็นเรื่องยากกว่าที่จะค้นหาภาพโป๊ ภาพเปลือยเสียอีก หากรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการที่เด็ดขาด นโยบายการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประจำตำบลของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่หวังว่าจะใช้ประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ หวังให้เกิดการ พัฒนาประชากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทอาจจะเป็นการนำเอาภาพโป๊ ภาพเปลือยและสื่อลามกอนาจารกระจายไปสู่สังคมรากหญ้าก็ได้

 

แหล่งอ้างอิง

www.norsorpor.com/-89k

www.google.co.th

www.Jobant.com/news-show.phd

www.thaiall.com/cgi/rangeweb

www.chatnpost.com/wboard

คำหลักที่ใช้ในการสืบค้น

    1. ภาพโป๊เปลือยบนอินเตอร์เน็ต
    2. บทควาทผดุงศักดิ์ อ่างทอง
    3. สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา
    4. โลกยุคโลกาภิวัฒน์
    5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย


แหล่งอ้างอิง : ผดุงศักดิ์ อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย : นาย ผดุงศักดิ์ อ่างทอง, ร.ร อนุบาลศรีนคร, วันที่ 21 สิงหาคม 2547