อาชีพค้าขาย

อาชีพค้าขาย

อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่ง ช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินอย่างรวดเร็ว การค้าขายในชุมชนที่เราพบมักจะเป็นลักษณะการ ขายปลีก คือขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง แต่จะมีการขายอีกลักษณะหนึ่งคือ การขายส่ง เป็นการขายสินค้าจำนวนมากให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วพ่อค้าคนกลางจะไปจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค พ่อค้าคนกลางจะรับสินค้าจากพ่อค้าขายส่งหรือผู้ผลิตในราคาต่ำ แล้วนำมาจำหน่ายในราคาสูง อาชีพค้าขายจึงสามารถนำรายได้มาสู่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ดีจากหนังสือ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 6


โดย : เด็กชาย ไพบูรณ์ เครือแสง, กำลังศึกษาอยู่, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545