การกินยาผิดเวลา

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.”การกินยาผิดเวลา”. หมอชาวบ้าน. 22 ,258 (ตุลาคม 2543) : 24-25.
การกินยาให้ครบมื้อตามจำนวนที่หมอสั่ง ถ้าลืมควรทำอย่างไร หลักการมีอยู่ว่าต้องพิจารณาว่ายาที่กินนั้นอยู่ในกลุ่มไหน เป็นกลุ่มที่ใช้บรรเทาอาการ หรือกลุ่มที่รักษาจำเพาะ ถ้าเป็นกลุ่มบรรเทาอาการ เช่น แก้ไข้ แก้ปวดแก้ไอ แก้ปวดท้อง แก้แพ้แก้คัน เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นต้องกินให้หมดหรือครบทุกมื้อก็ได้ ให้กินตามอาการ ถ้าอาการหายก็หยุดได้ ถ้ามีอาการกำเริบใหม่ก็ให้กินใหม่ ส่วนการเว้นช่วงห่างระหว่างมื้อยาที่กิน ก็ขึ้นกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ มักจะเว้นประมาณ 4 ถึง 6 ชั่วโมง บางอย่างอาจให้กินวันละครั้ง เช่น ยาแก้แพ้บางชนิด ยากลุ่มนี้ถ้าลืมกิน หากไม่มีอาการก็เว้นไปได้เลย แต่ถ้าเป็นกลุ่มยาที่รักษาจำเพาะ เช่นยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ ยาเบาหวาน ยาลดความดันเลือด ควรให้กินครบมื้อทุกครั้ง ไม่ควรเว้น ถ้าลืมกิน ถ้านึกได้ทันที ก็ให้กินยานั้นได้ทันที ไม่ควรเว้น แต่ถ้าลืมจนใกล้มื้อถัดไปที่ต้องกินยาให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ ไม่ควรเพิ่มเป็น 2 เท่า อาจจะทำให้ยาออกฤทธิ์มากเกินไป ดังนั้นทุกครั้งที่กินยา ต้องเรียนรู้ว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการ ถ้าเป็นกลุ่มหลัง ก็ต้องหาวิธีเตือนตัวเองอย่าให้ลืมเป็นดีที่สุดโดย : นางสาว นางสาวพนิดา ยิ้มแฉ่ง, ripw Klonglung Pathumthani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545