18 วิธีการเป็นนักเรียนที่ดี

ทุกคนเมื่ออยู่ในวัยเรียน ก็ต้องอยากเป็นนักเรียนที่ดีของอาจารย์ เพราะส่วนมากอาจารย์ก็จะชอบเด็กที่มีความประพฤติดีและเรียนเก่ง เอาล่ะ…ใครเป็นนักเรียนแตกแถว เข้ามาดูวิธีง่ายๆที่จะเปลียนตัวเองให้เป็นที่รักของอาจารย์ทางนี้ดีกว่า…
1. ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะสอบย่อย สอบMid Term สอบFinal สอบปากเปล่า
2. อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเวลาอาจารย์สอน
3. ตั้งใจฟังอาจารย์สอน แม้อ่านมาแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องสนใจ ไม่ควรชวนเพื่อนคุยเพราะเป็นการรบ
กวนเพื่อน
4. เมื่อตั้งใจฟังแล้วก็ต้องจดโน้ตย่อส่วนที่อาจารย์เน้นไว้มากๆ หรือเราเห็นว่าสำคัญ อาจเป็นข้อสอบก็ได้
5. ขณะที่เรียนเมื่อไม่เข้าใจ รีบถามเพื่อนหรืออาจารย์ทันที ปล่อยไว้อาจทำให้สับสนมากขึ้น
6. ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเมื่อกลับบ้าน ถ้าสงสัยเรื่องไหนก็จดไว้ไปถามอาจารย์
7. หาคู่มือดีๆมาอ่านเพิ่มเติม
8. ควรฝึกทำโจทย์ยากๆในวิชาคำนวณ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี แต่ไม่ควรดูเฉลยก่อนคิดเอง เพราะโจทย์บางข้ออาจทำได้หลายวิธี
9. ควรมีสมาธิมากๆ เมื่ออ่านวิชาที่ต้องใช้ความจำ เช่น สังคมศึกษา ภาษาไทย พระพุทธศาสนา
10. วิชาตรรกวิทยา จิตวิทยา ชีววิทยา กฎหมาย เราต้องอ่านให้เข้าใจถ่องแท้ แล้วเอาความเข้าใจมาดัดแปลงประยุกต์ใช้กับโจทย์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
11. วิชาภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านสม่ำเสมอจากเรื่องง่ายๆไปเรื่องยากๆ เป็นการฝึกความชำนาญและคล่องตัว
12. เมื่ออ่านแล้วควรจดศัพท์เก็บไว้ เปิดหาความหมายใน dictionary และควรท่องจำด้วย
13. ควรฝึกการเขียน เช่น เขียนจดหมาย , e-mail หรือ icq ถึงเพื่อนต่างประเทศ หรือเขียนไดอารีเป็นภาษาอังกฤษ
14. ควรฝึกพูดโดยฟังจากเทปวีดีโอภาษาอังกฤษ หรือฟังเพลงสากล หรือดูภาพยนตร์ต่างประเทศที่เป็น soundtrack และมี Thai – subtitle ด้วย จะช่วยให้เราชินกับสำเนียง และฝึกภาษาด้วย หรือจะเข้าไปพูดกับชาวต่างประเทศได้ยิ่งดี
15. เมื่อเราพูดภาษาอังกฤษ อย่ากลัวว่าจะพูดผิด ถือว่าผิดเป็นครู
16. เริ่มจริงกับภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ และคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบเอนทรานซ์ก็สำคัญมาก รวมทั้งใช้ในการสมัครงานด้วย
17. ควรเลือกคบเพื่อนที่เรียนเก่งไว้บ้าง เพราะเวลาที่เราไม่เข้าใจก็ถามเขาได้
18. เมื่อถึงช่วงสอบ การทำจิตใจให้สบาย กินให้อิ่ม นอนแต่หัวค่ำตื่นเช้าๆ และเตรียมพรอมอยู่เสมอ
เพียงเท่านี้ เราก็เป็นนักเรียนที่ดีของอาจารย์ และพ่อแม่ด้วย แต่สิ่งที่ไม่ควรลืม คือ เป็นนักเรียนมีหน้าที่ต้องเรียน ควรขยันและตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้…


โดย : นางสาว วัลย์ลิกา สวัสดี, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544