สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ( foreign bodies in eye )

การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
1. ผงไม่ฝังในลูกตา
- อย่าขยี้ตาเป็นอันขาด ให้ลืมตาในน้ำสะอาดผสมเกลือเล็กน้อย แล้วกลอกลูกตาไปมาผงอาจหลุดออกมา
- ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาล่าง ให้ดึงเปลือกตาล่างลงมา แล้วใช้ผ้าสะอาดเขี่ยออก
- ถ้าผงติดอยู่ในเปลือกตาบน ให้ดึงหนังตาบนลงมาทับหนังตาล่าง เพื่อให้ขนตาล่างช่วยเขี่ยผงออก ถ้าผงยังไม่ออกต้องปลิ้นหนังตาบนออกแล้วใช้ชายผ้าเขี่ยผงออก
2. ผงฝังในลูกตา เช่น พวกสะเก็ดหิน โลหะ ฯลฯ อย่าขยี้ตา ให้ใช้น้ำมันพืช น้ำมันแร่ หรือขี้ผึ้งป้ายตา หยอดแล้วปิดตา แล้วนำส่งแพทย์เพื่อเขี่ยออก
3. กรด ด่าง สารเคมี เข้าตา ให้รีบใช้น้ำล้างตามากๆ โดยเร็ว แล้วนำส่งแพทย์เพื่อดูแลรักษาต่อไป

วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์. การปฐมพยาบาล . พิมพ์คร้งที่ 5. นครปฐม : หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์แรงงานและการกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

โดย : อื่นๆ ภาณุพิชญิ์ น้อยสำแดง, klongluang, วันที่ 22 เมษายน 2545