การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าหู

การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าหู ( foreign bodies in ear )

ถ้าเป็นมดหรือแมลงเข้าหูให้หยอดด้วยไขมันอุ่นๆ เช่น น้ำมันพาราฟิน หรือน้ำอุ่นลงในรูหู มดหรือแมลงจะตายลอยขึ้นมา
ถ้าเป็นเมล็ดผลไม้ กระดุม ฯลฯ อย่าพยามแหย่ด้วยลวด เข็ม หรือโลหะแข็งๆ เป็นอันขาด เพราะจะปวดมาก และยิ่งเคลื่อนตัวลึกเข้าไปอีก ควรนำส่งแพทย์เพื่อให้เขี่ยออกโดยเร็ว

วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์. การปฐมพยาบาล . พิมพ์คร้งที่ 5. นครปฐม : หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์แรงงานและการกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
โดย : อื่นๆ ภาณุพิชญิ์ น้อยสำแดง, klongluang, วันที่ 22 เมษายน 2545