ทวีปอเมริกา

ทวีปอเมริกา ( AMERICA )
ทวีปอเมริกา ประกอบไปด้วย ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยหากรวมพื้นที่ของทั้ง 2 ทวีป นี้เข้าด้วยกันแล้วจะมีพื้นที่ราว 42 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ทิศเหนือ… ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก และหมู่เกาะกรีนแลนด์
ทิศใต้… ติดกับทวีปอเมริกาใต้โดยมีคลองปานามาเป็นตัวเชื่อม
ทิศตะวันออก… ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กวิโก และทะเลแคริบเบียน
ทิศตะวันตก… ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค
พื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยดินแดน 3 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือ ส่วนที่เป็นที่ตั้งของประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเม็กซิโก ส่วนที่สองเริ่มจากดินแดนของประเทศกัวเตมาลา ไปจนถึงประเทศปานามา โดยเรียกส่วนนี้อีกชื่อว่า อเมริกากลาง และส่วนที่สามคือดินแดนในหมู่เกาะอินดิสตะวันตกในทะเลแคริบเบียน และเพราะความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทวีป ทำให้ดินแดนทั้ง 3 ส่วนของทวีปมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันถึง 10 แบบด้วยกัน
1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือป่าไม้เมืองร้อน
2. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง
3. ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
4. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่น
7. ภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีป
8. ภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นสมุทร
9. ภูมิอากาศแบบหนาวกึ่งขั้วโลกหรือไทก้า
10. ภูมิอากาศแบบทุนดร้า

วารี อัมไพรวรรณ. รอบรู้นานาชาติ . กรุงเทพมหานคร : ภัทรินทร์, 2538.

โดย : อื่นๆ ภาณุพิชญิ์ น้อยสำแดง, klongluang, วันที่ 28 เมษายน 2545