ห่านไข่เป็นทอง

ห่างไข่เป็นทอง

ตากับยายทำอาชีพเลี้ยงห่านอยู่ที่ชานเมืองออกไป สอง คนตายายอย่างมีความสุขกับพวกห่านเหล่านั้น หลายวันต่อมา ที่เล้าของพวกห่าน ได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมา เจ้าห่านตัวหนึ่งมันนอนฟักไข่อยู่บนกองฟางและมันได้ฟักไข่ออกมาเป็นทองคำ มันนอนกกไข่ทองคำไว้อย่างดี ตายายเอาอาหารมาให้เจ้าห่านพวกนั้นกิน ยายมองไปเห็นไข่ทองคำ ยายหยิบไข่ทองคำขึ้นมาดูและร้องเรียก ตามาดู ตายายดีใจเป็นอย่างมากที่ห่านได้ไข่ออกมาเป็นทองคำ ตายายพยายามคิดหาวิธี ที่จะให้เจ้าห่านตัวนั้น ไข่ออกมามาก ๆ จะได้เอาไปขายได้เงินมาเยอะ ๆนั่งคิดไม่นานนักตายายก็นึกขึ้นได้ ตายายก็หันหน้ามายิ้มให้กัน เพราะแก่คิดหาวิธีได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตายายก็จับเจ้าห่านตัวนั้นมา ทำตามวิธีที่แก่สองคนคิดกันไว้ ด้วยการผ่าท้องเอาทองคำออกมาให้หมด จะได้นำ
ไข่ทองคำไปขายได้ทีละมาก ๆ ทันใดนั้นเอง ตายายก็จับเจ้าห่านผ่าท้อง และเปิดท้องเจ้าห่านดู แต่ปรากฏว่าภายในท้องของเจ้าห่านกับไม่มีทองคำอยู่เลย ตายายรู้สึกเสียใจ และผิดหวังเป็นอย่างมากไข่ทองคำก็ไม่ได้แถมเจ้าห่านยังมาตายอีกเราไม่ได้ไข่ทองคำอีกต่อไป ไม่นานนักตายายก็ไม่มีอะไรเหลือเงินทองที่เคยมีก็ค่อย ๆ หมดและในที่สุดตายายก็นึกเสียใจกับการที่เอาเจ้าห่านไปผ่าท้อง .....

โดย : นางสาว ลัดดา ภุชงค์, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545