วัดพระยาสุเรนทร์


วัดพระยาสุเรนทร์
ประวัติวัดพระยาสุเรนทร์
- ที่ดินสร้างวัดได้มาจากการจับจองตามศักดินา ของพันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา (พึ่ง สิงหเสนี)ประมาณ 48 ไร่
- วันที่ 25 เมษายน 2425 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ร.ศ. 101 หรือ จ.ส. 1244 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์หลักศิลาประจำวัน
- ทำหนังสือทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา เมื่อวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ. 2431

เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์
พระอธิการดวง อคคปัญโญ เกิดเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พศ. 2464
เป็นบุตรของนายชุ่ม สิงหเสนี และนางหน่าย สิงหเสนี เป็นเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ตั้งแต่ปี พศ.2510 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่พักพิงใจของชุมชนทุก ๆ ด้าน
- เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ในทุก ๆ ด้าน
- ขอจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 43 ให้กับชุมชน
- ปรับปรุงชุมชนและให้การอุปถัมภ์
- จัดสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระราชินีนาถครบ 5 รอบ คือ ”โรงเรียนนวมินทรชินูทิศเบญจมราชาลัย”
- อบรมสั่งสอนชุมชนและนักเรียนโดยการบรรยายพิเศษ
ของดีที่วัดพระยาสุเรนทร์
หลังจากพระยาสุเรนทร์ราชเสนา (พึ่ง สิงหเสนี) ได้สร้างและพัฒนาวัดแล้วท่านได้ทำพระสมเด็จวัดพระยาสุเรนทร์เอาไว้ 4 พิมพ์ด้วยกัน เมื่อ พศ. 2531 และฝังใส่ไว้ในไต้พระประธานจนถึงปัจจุบันนี้
พระสมเด็จวัดพระยาสุเรทร์ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 4 พิมพ์ทรง คือ
1. พิมพ์พระเจ้า 5 พระองค์
2. พิมพ์ทรงเจดีย์หรือทรงฐานแซม
3. พิมพ์ทรงปกโพธิ์
4. พิมพ์เล็บมือ
พุทธลักษณะของสมเด็จวัดพระยาสุเรนทร์ ซึ่งแยกพิมพ์ทรงต่าง ๆ คือ
1. พิมพ์พระเจ้า 5 องค์ ลักษณะเป็นพระเครื่อง ซึ่งมีมิติสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบจะจตุรัส เช่น สมเด็จ ฯ มีรูปของพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐาน 2 ชั้น ปรากฏอยู่บนผนัง 5 องค์ องค์กลางใหญ่สุดและมีฐานเพียงชั้นเดียว ส่วน 4 องค์หลัง อยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 1 องค์
2. พิมพ์ทรงเจดีย์หรือฐานแซม พุทธลักษณะเป็นพระเครื่องซึ่งมีมิติสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยแท้จริง บางองค์ถ้าตัดกรอบแคบก็จะดูยาวหรือยืดมากไปหน่อยไม่มีปรกโพธิ์ รูปองค์พระล่ำสัน พระเศียรค่อนข้างเล็ก พระเพลาค่อนข้างแคบ องค์พระสถิตย์อยู่บนฐาน 3 ชั้น ชั้นกลางเป็นฐานสิงห์
3. พิมพ์ทรงปกโพธิ์ พุทธลักษณะเป็นพระเครื่องซึ่งมีมิติสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่กว่าพิมพ์ทรงเจดีย์ มีพระพุทธรูปนั่งสมาธิราบเหนือฐาน 3 ชั้น ซึ่งชั้นกลาวงจะเป็นฐานสิงห์ชัดเจนกว่าพิมพ์ทรงเจดีย์ด้านเหนือและด้านข้าง ๆ ของพระเศียรมีพระตุ่มเล็ก ๆ เรียกว่า “ปรกโพธิ์” รายรอบอยู่ภายในกรอบซุ้มเส้นลวด
4. พิมพ์เล็บมือ พุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์เดียวของวัดที่มีมิติแปลกออกไปคือ เป็นรูปทรงกรอบแก้วหรือคล้ายกับรูปเล็บมือ รูปองค์พระผึ่งผาย พระกรกางและหักมุมตรงข้อพระศอกอย่างเห็นได้ชัด มีซานรับ 2 ชั้น เป็นฐานหมอน มีฐานแซมอยู่ 2 แห่ง

จัดทำโดย นางสาวสุชาดา ศรีศักดิ์ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ สำนักงานเขตคลองสามวา กทม.โดย : นางสาว suchada srisuk, รร.วัดพระยาสุเรนทร์, วันที่ 7 มีนาคม 2545