นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์

การท่องอวกาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และความก้าวหน้าทางการแพทย์เป็นเพียงไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่เกิดจากฝีมือของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิฐษ์นักวิทยาศาสตร์ศึกษาปรากฏการณ์ของธรรมชาติบนโลก รวมดาราจักรหรือกาแลคซี่ที่อยู่ไกลโพ้นตลอดจนอะตอมที่มีขนาดจิ๋ว พวกเขาพยายามอธิบายสิ่งที่ได้พบเห็น งานค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์วางอยู่บนพื้นฐานของการทดลอง การเฝ้าสังเกตุ และการสรุปเป็นทฤฎี ยกตัวอย่างเช่นในศตวรรษที่17 ไอแซก นิวตั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษทำการทดลองเกี่ยวกับการเดินทางของแสงอาทิตย์ผ่านแท่งปริซึม จากการสังเกตุสเปกตรัมหรือแถบสี เขาได้เสนอทฤษฎีว่าแสงสีขาวเกิดขึ้นจาการรวมกันของสีต่างๆ ส่วนนนักประดิฐษ์หมายถึงผู้ที่มีความคิดใหม่ๆทีสามารถนำไปปฏิบัติได้ บางครั้งสิ่งประดิฐษ์ก็เป็นผลมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เช่นแสงเลเซอร์ ซึ่งทีโอดอร์ ไมแมน สร้างขึ้นโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับแสงแลเะอะตอม แต่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกกรณีไป มนุษย์ยุกแรกประดิฐษ์คานงัดได้โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีวิธีการทำงานอย่างไร นักวิทยาศาสตร์และนักประดิฐษ์มักเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้แก่ชาวโลก


สารานุกรมภาพสำหรับเด็ก.พิมครั้งแรก.กรุงเทพฯ:2537โดย : นาย kraengkai kamonwech, สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545