ลูกชิดมาจากต้นอะไร

ลูกชิดกับลูกจากมาจากต้นไม้คนละต้น แต่เป็นพืชตระกูลปาล์มเหมือนกัน ลูกชิดมาจากต้นตาว หรือต๋าว เป็นปาล์มชนิด Arenga pinnata (Wurmb) Merr ในวงศ์ Palmae ปักษ์ใต้เรียกว่า ต้นชกหรือฉก ต้นตาวชอบขึ้นตามเชิงเขาบริเวณดินร่วน อากาศชุ่มชื้นลักษณะลำต้นตรงดิ่ง ขนาดโตกว่าต้นตาล ใบมีลักษณะเช่นเดียวกับมะพร้าว แต่โตและแข็งแรงกว่า ใบใช้มุงหลังคากั้นฝาบ้าน ก้านใบนำมาเหลารวมทำไม้กวาด เส้นใยที่ลำต้นใช้ทำแปรง ยอดอ่อนที่ขั้วหัวใช้กินแบบผักสด หรือดองเปรี้ยวเก็บไว้แกงส้มแกงกะทิ ผลตาวออกเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดเรียกว่า ลูกชิดกินได้สดๆ หรืออาจนำไปเชื่อมน้ำตาล เพื่อให้ได้รสอร่อยขึ้น ส่วนต้นจากเป็นปาล์มชนิด Napy fruticans Wurmb ในวงศ์ Nypaceae ผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดเรียกว่าลูกจาก กินได้ทั้งแบบสดๆ หรือเชื่อมเช่นกัน แต่เนื้อลูกจากมีสีขาวขุ่น


ประวิทย์ สุวณิชย์ . 108 ซองคำถาม เล่ม 2 . กรุงเทพฯ : สารคดี , 2536โดย : นางสาว จีระนันท์ ขลุ่ยกระโทก, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545