ฉลามกินคน

โรต้า อินเตอร์เนชั่นเนล. สารคดีส่องโลก ตอน ฉลามกินคน. กรุงเทพฯ : โรต้า อินเตอร์เนชั่นเนล

เป็นสารคดีส่องโลกชุด หลายชีวิต ตอนฉลามกินคน ซึ่งภายในซีดีรอมประกอบด้วยเรื่องราวต่าง ๆ 4เรื่อง คือ ไอ้สางเพชรฆาตร้อนเขี้ยว เป็นปลาฉลามในอ่าวไทยที่ถูกชาวประมงจับได้ และผ่าท้องดูพบเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ในท้องมัน เรื่อง วันล่าชะโด จะได้ชมการตกปลาชะโดอันน่าตื้นเต้น เรื่องแม่เทพธิดาเป็นเรื่องของเรือสำราญตกปลา ที่มีความสะดวกสบายทุกอย่าง สวยงามหรูหรา เรื่องอุทยานแห่งชาติแม่ปัง พบกับเกมล่าปลาโต้มอญตัวใหญ่โดย : นางสาว ปวีณา มีธง, -, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545