ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
ไม้ต้นสูง 8-25 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นชั้นๆ ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทา ใบประกอบรูปห้านิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบเป็นแผ่นรูปรีปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักกลมเมล็ดแบนสีน้ำตาล มีปีกทั้งสองด้านของเมล็ด ขึ้นได้ดีในดินทั่วไปที่มีความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน ผลแก่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ขยายพันธุ์โดยเมล็ดงอกง่ายและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ทิ้งใบเกือบหมดเมื่อออกดอก พบมากบนถนน จรัญสนิทวงศ์ 963 ต้น สุขุมวิท 845 ต้น พระรามที่4 472 ต้น
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคนอื่นๆ. ต้นไม้บนถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543.โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 25 มีนาคม 2545