หมากนวล


หมากนวล
ชื่อสามัญ Christmas palm, manila palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Veitchia merrillii
ถิ่นกำเนิด หมู่เกาะฟิลิปปินส์
ลักษณะทั่วไป
หมากนวลนี้เป็นปาล์มขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 15-20 ฟุต มีใบรูปขนนก สีเขียวอ่อนและโค้งงอเล็กน้อย กาบใบสีขาวนวลปนเขียวอ่อน ก้านใบยาวประมาณ ฟุต มีใบย่อยประมาณ 50 คู่ ใบย่อยยาวประมาณ 18-30 นิ้ว หมากนวลนี้ไม่มีหน่อ มีลักษณะต้นเดียวโดดๆ ทั้งต้นและใบมีความสวยงามกลมกลืนกันมาก
การดูแลรักษา
แสง ต้องการแสงแดดจัด
น้ำ ควรให้น้ำปานกลาง
ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ2ครั้ง
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
โรคและแมลง ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี

ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ.คู่มือไม้ใบประดับภายนอกอาคาร.กรุงเทพฯ:ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์,2536โดย : นาย anan muangsiri, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545