ปาล์มขวด

ปาล์มขวด
ชื่อสามัญ Royal palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Roystonea reqia
ถิ่นกำเนิด คิวบา (ปาล์มขวดเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศคิวบา)
ลักษณะทั่วไป ปาล์มขวดนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ ตอนที่ยังเล็กอยู่จะป่องพองออกบริเวณโคนต้น แต่พอโตขึ้นอาการป่องพองนี้ก็จะไปเกิดที่กลางลำต้น โตเต็มที่ลำต้นสูงประมาณ50-70 ฟุต ใบยาว –10 ฟุต ทางใบสั้น ใบย่อยจะงอกออกจากแกนกลางใบเป็น แถว มีกาบใบสีเขียวเรียบเป็นมัน ห่อลำต้นไว้แลดูงดงามยิ่งนัก
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามขอบถนนหรือปลูกในสนามหญ้าก็ได้
การดูแลรักษา
แสง ต้องการแสงแดดจัด
น้ำ ในระยะที่กำลังเจริญเติบโตจะต้องการน้ำมาก
ดิน ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ปีละ2 ครั้ง
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดเพราะว่าปาล์มขวดไม่มีหน่อ
โรคและแมลง ไม่ค่อยพบโรคและแมลงที่เป็นปัญหา

ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ.คู่มือไม้ใบประดับภายนอกอาคาร.กรุงเทพฯ:ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์,2536โดย : นาย anan muangsiri, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545