โรคเก๊าท์


เป็นโรคเก๊าท์ เป็นโรคที่พบได้บ่อยกับเพศชายที่อายุเกิน 40 ปี โดยที่โรคเก๊าท์เกิดจากการที่ร่างกายมีกรดยูรคสูงกว่าปกติ และเมื่อสูงอยู่นานจะไปตกตะกอนอยู่บริเวณรอบๆ ข้อ หรือภายในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ บวมแดงร้อนรอบ ๆ ข้อ และถ้าเกิดภายในข้อจะทำให้เกิดข้อ มีน้ำในข้อได้ ข้อที่พบได้บ่อยได้แก่ ข้อโคนนิ้วโป้งของเท้า
อาการของโรคเก๊าท์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีประวัติอุบัติเหตุ ไม่ได้รับการกระทบกระแทกรุนแรงใดๆ อยู่ๆ ก็เกิดบวมแดง และร้อนบริเวณรอบๆ ข้อ ส่วนใหญ่จะปวด แม้ว่าจะอยู่เฉยๆ ก็ตาม ซึ่งมักจะแตกต่างจากการปวดข้อจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งถ้าอยู่เฉย ๆ อาการปวดจะไม่ค่อยมี ข้อที่เป็นโรคเก๊าท์มักจะเป็นข้อเดียว ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีอาการ ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ป่วยเหล่านั้น อาจจะมีปริมาณกรดยูริคสูงอยู่แล้วในร่างกาย พอดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮล์มากเข้าไป ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคเก๊าท์ได้ทันที ในผู้ป่วยบางราย พบว่าได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น เดินเอาเท้าไปกระแทกขาโต๊ะไม่รุนแรง แต่พบว่าหลังจากนั้นมีอาการบวมแดงและปวดมาก
การรักษาส่วนใหญ่จะให้ยา ลดการอักเสบของข้อจากโรคเก๊าท์ก่อน ให้ยกส่วนที่บวมปวดให้สูง และให้ยาแก้ปวดร่วมด้วย แพทย์จะพิจารณาให้ยาลดกรดยูริคในภายหลังต่อไป

ที่มา: Bangkokhealth.com


โดย : นาย ยงยุทธ ศรีพิบูลบรรเจิด, ร.ร ยานนาเวศวิทยาคม, วันที่ 19 เมษายน 2545