ใบกระท่อม

ใบกระท่อม ( MITRAGYNA SPECIOSA )
กระท่อมเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดค่อนข้างขนาดใหญ่ มีชื่อเป็นทางการอย่างสวยหรูว่ามินตราจินา สเปซิโอซา ( MITRAGYNA SPECIOSA )
ต้นกระท่อมเป็นต้นไม้พื้นเมืองในแถบเอเซียอาคเนย์ พบมากในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย มีพบบ้างในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาะบอร์เนียว
ในใบกระท่อมนั้นมีสารมินตราจินีน ( MINTRAGYNINE ) อยู่ สารตัวนี้เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ( ALKALOID ) เหมือนสารฝิ่น ในตำหรับยาแผนโบราณของไทยได้ใช้ใบกระท่อมรักษาโรคท้องร่วง ทั้งยังรักษาคนที่อดฝิ่นได้ด้วย
ใบกระท่อมมีคุณสมบัติไปกระตุ้นสมองส่วนกลางได้ เรียกว่าทำหน้าที่คล้ายยาม้าแอมเฟตามีนอ่อนๆนั่นเอง
เมื่อเสพใบกระท่อมแล้วจะทำให้ไม่ปวดเมื่อยตามสรรพางค์กาย
ดังนั้น ชาวบ้าน ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และกรรมกรที่ใช้แรงงานหนัก จึงต้องพึ่งใบกระท่อมกัน เพราะมันทำให้มีกำลังวังชา ว่องไว คล่องแคล่ว มุมานะจะทำแต่งานอย่างเดียว
สมัยหนึ่งจึงมีคนติดใบกระท่อมกันมาก ถึงกับรัฐบาลต้องประกาศให้ใบกระท่อมเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ใครมีในครอบครองถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกลงโทษตามตัวบทกฎหมายต่อไป

ทรงเกียรติ ปิยะกะ. ยิ้มสู้เรียนรู้ยาเสพติด. กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
โดย : อื่นๆ ภาณุพิชญิ์ น้อยสำแดง, klongluang, วันที่ 22 เมษายน 2545