...ข้างขึ้น-ข้างแรม...


ข้างขึ้น-ข้างแรม
ปรากฎการณ์ข้างขึ้นข้างแรม เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะโคจรจะได้รับแสงจาก ดวงอาทิตย์สะท้อนมายังโลก ในรอบหนึ่งเดือนทุกๆวัน เวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ จะเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก แต่ดวงจันทร์จะขึ้นและตก ช้าไปประมาณวันละ 50 นาที ในเวลาเดียวกันของ แต่ละวัน ดวงจันทร์จะเคลื่อน จากทิศตะวันตก เลื่อนสูงขึ้นๆ จนถึงกลางศีรษะ และจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออก

1.วันที่จันทร์ดับ หรือวันแรม 15 ค่ำ จะเป็นวันที่ดวงจันทร ์เคลื่อนไปทันตำแหน่ง ของดวงอาทิตย์ คืออยู่ฝั่งเดียว กับดวงอาทิตย์ ทำให้ไม่สามารถสะท้อนแสงมายังโลกได้
2.วันที่จันทร์เพ็ญ หรือวันขึ้น 15 ค่ำ จะเป็นวันที่ดวงจันทร ์เคลื่อนไปอยู่ฝั่งตรงข้าม กับดวงอาทิตย์ ทำให้สามารถสะท้อนแสงมายังโลกได้มากที่สุด
3.วันแรม 8 ค่ำ จะเป็นวันที่ดวงจันทร ์เคลื่อนไปทางตะวันออก เข้าหาดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออก ดวงจันทร์จะสะท้อนแสง มายังโลกเฉพาะทางฝั่ง ที่รับแสงจากดวงอาทิตย์ หรือซีกตะวันออก
4.วันขึ้น 8 ค่ำ จะเป็นวันที่ดวงจันทร ์เคลื่อนไปทางตะวันออก ตรงข้ามกับ ดวงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก ดวงจันทร์จะสะท้อนแสง มายังโลกเฉพาะทางฝั่ง ที่รับแสงจาก ดวงอาทิตย์ หรือซีกตะวันตก

สิ่งที่ควรสังเกต
ลองสังเกต คืนข้างขึ้น กับคืนข้างแรม ว่าดวงจันทร์ ซีกใดสว่าง ซีกใดมืด ลองเปิดปฏิทิน ที่บ้านคุณดู ส่วนใหญ่จะ มีเขียนไว้ ว่าวันที่เท่าไหร่ เป็นคืน ข้างขึ้น หรือข้างแรม กี่ค่ำ แล้วลองมองดู ท้องฟ้าแต่ละคืน เพื่อสังเกต ลักษณะของ ดวงจันทร์ จะเริ่มจากคืนนี้เลยก็ได้


โดย : นาย ณวัฒน์ วงศ์วัฒนกิจ, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544