พืชใบเลี้ยงคู่


ลักษณะทั่วไปของพืชใบเลี้ยงคู่
1. มีประมาณ 225,000 species ซึ่งมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
2. มีใบเลี้ยง 2 ใบ
3. ไม่มีเยื่อหุ้มยอดอ่อน ( Coleoptile ) และเยื่อหุ้มรากอ่อน ( Coleorhiza )
4. เส้นใบเป็นร่างแห ( Recticular venation) ดังรูป

5. ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง กลีบดอก มีจำนวน 4-5
หรือทวีคูณของ 4-5
6. ส่วนมากมีแคมเบียม มีการเจริญด้านข้าง
7. การงอกของเมล็ดใบเลี้ยงโผล่เหนือดิน ( Epigeal )
8. ท่อลำเลียง ( Vascular bundle ) เรียงเป็นระเบียบในแนวรัศมีเดียวกัน
9. ส่วนมากมักสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยง ( Cotyledon )
โดย : นาย ปราโมทย์ น้ำยาง, ร.ร เทพศิรินทร์ นนทบุรี, วันที่ 2 มิถุนายน 2545