ปะการัง


ปะการัง คือ สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะเด่นคือ มีโพรงในลำตัว มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้นระหว่างเนื้อเยื่อทั้ง 2 มีลักษณะเป็นวุ้นมีช่องปากแต่ไม่มีทวารหนัก มีหนวดซึ่งมีเซลล์เข็มพิษเพื่อป้องกันตัวหรือจับเหยื่อเป็นอาหารเรียงรายอยู่รอบปาก
ปะการังมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ โครงหินปูนและเนื้อเยื่อของตัวปะการังซึ่งเรียกว่าโพลิป (Polyp) โพลิปประกอบด้วยปากซึ่งเป็นช่องเปิดเข้าไปในช่องว่างภายในลำตัวและหนวดเรียงเป็นวงรอบปากทำหน้าที่จับแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่ในน้ำส่งเข้าปากปะการังสืบพันธุ์ได้ 2 วิธี คือ แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ โดยตัวอ่อนของปะการังที่เกิดขึ้นมีขนาดประมาณ 1 – 3 มม. และจะลอยไปตามกะรแสน้ำเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมมันจะใช้ส่วนฐานยึดเกาะและสร้างหินปูนขึ้นโดย : นาย ศรยุต ไทยสมบูรณ์, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2544