ประเพณีงานศพ

9.ประเพณีงานศพ


ประเพณีงานศพ เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือทายาทต้องรีบจัดการเกี่ยวกับงานศพ ให้เป็นไปตามประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาแต่เดิม เริ่มตั้งแต่การแสดงความเคารพศพ อาบน้ำศพ การสวดอภิธรรม ตลอดจนการทำบุญอัฐิ และการบรรจุอัฐิ
การอาบน้ำศพ เป็นการทำกันภายในครอบครัวไม่มีการเชิญแขก เป็นการชำระล้างทำความสะอาดให้ทั่ว แล้วแต่งกายให้เรียบร้อย เพื่อให้ญาติมิตรรดน้ำศพต่อไป การรดน้ำศพจะรดที่มือขวาของผู้ตาย ขณะที่รดควรนึกขออโหสิกรรมจากผู้ตาย ถ้ามีการรับน้ำพระราชทานแก่ศพ เมื่อรดน้ำพระราชทานแล้ว ผู้อื่นจะรดต่อไปอีกไม่ได้ ในตอนกลางคืนเป็นการสอวดอภิธรรม การสวดนี้จะสวดกี่คืนก็ได้ โดยทั่วไปมักสวดอภิธรรม 7 คืน
ส่วนการทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีเกี่ยวกับงานศพนี้ มักทำเมื่อครบ 7 วัน 50 วัน 100 วัน หรือเมื่อเผา ทำบุญอิฐิ พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลจัดทำตามฐานะและความสมัครใจของเจ้าภาพโดย : นาง จันทร์สุดา หอมหวล, นาจะหลวย, วันที่ 27 พฤษภาคม 2545