มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งคืออะไร
มะเร็งคือเนื้องอกชนิดร้ายแรงซึ่งเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกาย และสามารถแทรกซึมลุกลามทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นให้เสียไป ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ในเวลาอันรวดเร็ว
มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่าเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิด
 มีการร่วมเพศตั้งแต่อายุยังน้อย
 การมีบุตรมาก หรือมีบุตรน้อยกว่า 20ปี
 ติดเชื้อโรค กามโรค หรือโรคทางอวัยวะสีบพันธุ์บ่อยครั้ง
 ไม่รักษาความสะอาดอวัยวะสีบพันธุ์
 มีการอักเสบ หรือระคายเคืองบริเวณปากมดลูกอยู่เป็นประจำ
 มีการฉีกขาดบริเวณปากมดลูก จากการคลอด บุตรมาก
มะเร็งปากมดลูกมีอาการอย่างไรบ้าง
ในระยะแรกเริ่มที่เป็น อาจไม่มีอาการอะไรเลย หรืออาจมีอาการเหล่านี้
 มีตกขาวมากกว่าปกติ หรือออกบ่อย ตกขาวจะมีสีเหลืองปนเขียวหรือมีเลือดปน และมีกลิ่นเหม็น
 มีเลือดออกกระปริดกระปรอย
 มีเลือดออกขณะร่วมเพศ หรือหลังการร่วมเพศ
 มีเลือดออกทางช่องคลอด ขณะที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว
 มีอาการอ่อนเพลีย ซีด น้ำหนักตัวลดการป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 การรักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำ ไม่สำส่อนทางเพศ
 มีเพศสัมพันธุ์เมื่ออายุ 20 ปี ไปแล้ว
 มีบุตรไม่เกิน 2 คน
 คลอดบุตรกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่อนามัย
 เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น มีตกขาวออกมากกว่าปกติ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งไม่ใช่เลือดประจำเดือน ควรปรึกษาแพทย์
 สตรีที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจภายใน เพื่อหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเริ่ม ปีละครั้ง ในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจภายในปีละ 2 ครั้ง
วิธีตรวจหามะเร็งปากมดลูก
เป็นการตรวจที่ง่าย สะดวกไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เชื่อผลได้ประมาณ 90% ตรวจโดยใช้เครื่องมือขยายช่องคลอด แล้วป้ายเอาเนื้อเยื่อที่บริเวณปากมดลูก รวมทั้งตกขาวในช่องคลอด แล้วนำไปย้อมสี ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะรู้ผลภายใน 2 อาทิตย์
ผลดีของการตรวจมะเร็งปากมดลูก
นอกจากจะทำให้การรักษาได้ผลดีแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลาม ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกมีประโยชน์มากเพราะไม่มีวิธีอื่นอีกแล้ว ที่จะทราบได้ อีกด้วย
ควรพาตัวให้ไกลจากโรคร้ายนี้ด้วยการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง
ปีนี้คุณตรวจแล้วหรือยัง ?โดย : นางสาว วรส คชศร, วพ.จักรีรัช, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544