การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่น
ก่อนการใช้
- ควรต่อสายดินให้เรียบร้อย
- ไม่ควรใช้สายไฟต่ำกว่าขนาด 2 x 2.5 ต.ร. มม. หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่อง
วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMA
รุ่น HOT POINT 3500/5400
1. บิดปุ่มปรับปริมาณน้ำให้ได้อัตราไหลของน้ำตามที่ต้องการ
2. หมุนปุ่มเปิด ON/OFF ไฟสัญญาณ ที่ POWER จะสว่างขึ้น
3. ไม่ควรให้ฝักบัวอยู่สูงกว่าตัวเครื่องทำน้ำอุ่น
4. ปรับปุ่มอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิตามความต้องการ
5. กระแสไฟฟ้าดับหรือน้ำประปาไม่ไหลขณะใช้เครื่องอยู่หรือหลังจากการใช้งาน
ให้หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ และปุ่มปรับปริมาณน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF
ข้อสังเกต อุณหภูมิของน้าอจเพิ่มขึ้นถ้าแรงดันส่งน้ำต่ำอาจเนื่องมาจากการเปิดน้ำใช้จาก
ท่อเดียวกันหลายจุด
ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMA

รุ่น HOT POINT 3500/4500
- ถ้าหมุนปุ่มเลือกอุณหภูมิ ไฟที่แสดงจะติดไม่ว่าจะปรับไปตำแหน่งใด
- เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงกว่าที่กำหนด เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิของน้ำลดลงโดยสังเกตได้จากการดับและสว่างของไฟ POWER
- ถ้าหมุนปุ่มเลือกระดับอุณหภูมิไปที่ OFF ไฟที่แสดงจะดับ เครื่องจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ยังสามารถใช้น้ำได้ในอุณหภูมิของน้ำปกติ
ควรปรับอุณหภูมิให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ใช้

การดูแลรักษา
1. ควรตรวจสอบการทำงานของเครื่องเดือนละ 1 ครั้ง
1.1 ปิดสวิทซ์ทดสอบอุณหภูมิของการทำงานอยู่เสมอถ้าหากการทำงานเครื่องบกพร่อง
หรือการทำงานของเครื่องไม่เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทมา
ตรวจสอบ
2. ควรปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟโดยกดปุ่มเบรกเกอร์ในกรณีที่จะทำความสะอาดตัวเครื่อง
ทำน้ำอุ่น
- ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำอ่อน ๆบิดแห้ง
- ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีใด ๆในการทำความสะอาดเป็นอันขาด
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
1. ถ้าท่านใช้น้ำในจุดอื่น ๆ พร้อมกันแรงดันน้ำจะลดทำให้น้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นไหลน้อยลง และ
อุณหภูมิน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรณีนี้ไม่ใช่อาการเสียของตัวเครื่องควรปรับอุณหภูมิน้ำอุ่นให้เหมาะสม โดยหมุนปุ่มปรับปริมาณน้ำ
2. ในกรณีเกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ให้หมุนปุ่มปิด ON/OFF ตัดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเสียก่อน
เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย
3. ควรตรวจสอบดูอุณหภูมิน้ำที่อาบสำหรับเด็ก คนชรา คนป่วย บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ
เป็นพิเศษ
4. ให้หมุนปุ่มปิด ON/OFF ทุกครั้งหลังการใช้

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรเอามือหรือผ้าเช็ดตัวไปปิดฝักบัว หรือพับสายฝักบัว
2. ห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องทำน้ำอุ่น หรือวางผ้าเปียก ๆ บนตัวเครื่อง
3. ห้ามติดตั้งวาล์วเปิด – ปิด น้ำใด ๆทางด้านน้ำอุ่นออกเด็ดขาด

การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเรียกช่าง

1.โปรดตรวจสอบตามจุดต่อไปนี้ ก่อนที่จะเรียกช่างซ่อม
อาการ จุดตรวจสอบ
- น้ำไหลออกค่อนข้างยาก 1. ตรวจสอบดูว่าหัวฝักบัวอุดตัน
หรือไหลออกน้อย ด้วยฝุ่นผงหรือไม่
ทำความสะอาดหัวฝักบัวถ้าอุดตัน
- ไม่มีน้ำไหลออกมาเลย 1. ตรวจสอบวาล์วเปิด-ปิดน้ำว่าอยู่ในตำแหน่งที่เปิดแล้ว
2. ถ้าพบสิ่งผิดปกติต่อไปนี้ในช่วงใช้งานโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายทางบริษัทฯ
1.) น้ำรั่ว 2.) ไฟแสดงไม่ติด 3.) การควบคุมอุณหภูมิของน้ำผิดปกติ
3. สำหรับการซ่อมควรแจ้งให้ฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ อย่าทดลองซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัว
ท่านเองที่มา คู่มือการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMAโดย : นาย สิทธิพล ชลธี, เดชอุดม, วันที่ 30 มิถุนายน 2545