:: สถิติการทอนเงิน ::


แผนภูมิแสดงสถิติการทอนเงินของแม่ค้า

จากการสำรวจสถิติการทอนเงินของพ่อค้าแม่ค้าจำนวน 35 ร้าน สามารถสรุปรูปแบบวิธีคิดได้ดังแผนภูมิ

 

®copyright 2004 Design by Duangvipa School