สวัสดีครับ คณะกรรมการ และผู้เยี่ยมชม เว็ปไซด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อการประกวดการแข่งขันการทำห้องสมุดดิจิทัล ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาของเยาวชนต่อไป ในตัวเว็ปไซด์นี้ จะมีเนื้อหาและตัวอย่างประกอบเพื่อง่ายแก่การเข้าใจ จึงได้จัดทำเป็นเกม และเนื้อหาได้มีการดัดแปลง เพื่อความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ผู้ชมจึงได้ทั้งสาระและความบันเทิง โดยตัวละครที่ใช้ได้รับการออกแบบ และวาดขึ้นมา จากความสามารถเฉพาะบุคคล โดยมิได้คัดลอกหรือเลียนแบบ จากตัวละครอื่นใด ทั้งนี้ขอสงวนเพื่อเป็นสิทธิทางปัญญาของบุคคล
ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่จัดกิจกรรมดีดีอย่างนี้ ให้กับพวกเรา


Disclaimer