เกร็ดเล็กๆน้อยๆ

เกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมด.........
- โดยทั่วไปมดแบ่งออกเป็น ๓ วรรณะ ได้แก่ มดนางพญา มดตัวผู้ มดงาน
- อาหารของมดได้แก่ เมล็ดพืช แมลง พืชและสัตว์ที่ตายแล้ว เป็นต้น
- มดนางพญา และมดตัวผู้จะมีปีก แต่มดงานไม่มีปีก
- หลังจากผสมพันธุ์แล้วมดตัวผู้จะตาย
- มดแต่ละรัง มีจำนวนต่างๆกัน อาจมีจำนวนสิบกว่าตัวจนไปถึงนับหมื่นตัว
- มดงานจะเลี้ยงดูตัวหนอนโดยการเคี้ยวอาหารให้นิ่มก่อนที่จะให้ตัวหนอนกิน
- ตัวหนอนจะกลายเป็นดักแด้ก่อนที่จะเป็นมด
- มดทุกชนิดจะอยู่รวมกันเป็นสังคม ไม่มีชนิดใดที่อยู่โดดเดี่ยว
- มดนางพญาจะกินไข่ชุดแรกในการเสริมสร้างกำลัง
- หลังจากการผสมพันธุ์ มดนางพญาจะสลัดปีกทิ้งแล้วจึงเริ่มวางไข่
- มดมีต่อมต่างๆมากมายบนร่างกาย ซึ่งผลิตสารที่ให้กลิ่นแตกต่างกันไป
- มดบางชนิดกินมดอื่นเป็นอาหาร
- มดทหารกินสัตว์ที่ยังเป็นๆ อยู่
- มดหลายชนิดใช้ใบไม้ในการสร้างรัง
- มดงานจะหลั่งสารเคมีมีกลิ่นชนิดหนึ่งไปตามเส้นทางเดิน
- มดสามารถหลั่งสารเคมีที่บอกให้รู้ถึงอันตรายได้ด้วย
- มดดำทำหน้าที่เลี้ยงเพลี้ยเป็นพวกมดงาน