การสาธิตชุดนี้ จะต้องทำการ Download ไปไว้ ณ เครื่องของท่านและเล่นด้วย Flash
 
 
**********************************************
 


<------------------------------------------------------------------------------------------------->

Webmaster : t_thunyamai@hotmail.com