ติดต่อสอบถาม

คณะผู้จัดทำ

 ถ้าหากว่าต้องการที่จะสอบถาม ปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อเว็บไซต์นี้ และการติชมในเรื่องต่างๆ ของเว็บไซต์นี้นะครับ คุณ ก็สามารถส่งเมล์มาถามกันได้ ที่ citrus_fruit@msn.com ครับ ซึ่งเราจะตอบกลับไปให้เร็วที่สุดครับ คำแนะนำของคุณมีประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาครับ

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.