ยินดีต้อนรับ

คณะผู้จัดทำ

 สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แนวทางการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล เว็บไซต์จัดทำโดยคณะผู้พัฒนาผลงาน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยพวกเรามีจุดประสงค์ที่จะค้นหาและศึกษาสาเหตุ ปัญหาที่ตามมา ผลกระทบ รวมไปถึงแนวทางในการป้องกัน และบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาทางมลพิษ บางคนอาจจะคิดว่า น้ำเสียในสถานศึกษา เป็นเพียงปัญหาภายในสังคมขนาดเล็ก ไม่น่าจะมีความสำคัญหรือปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขกัน แต่จริงๆ แล้ว ปัญหานี้มีผลกระทบอย่างมากมายต่อผู้คนภายในสถานศึกษา สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิศ มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของนักเรียนและอาจารย์ รวมไปถึงบุคลากรต่างๆ ในสถานศึกษานั้น ซึ่งท่านจะสามารถค้นพบกับเรื่องราวอันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไขได้ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และหวังว่าทุกคนจะสามารถนำความรู้จากการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำในสถานศึกษาไปแก้ไขกับปัญหา ในลักษณะเดียวกันนี้กับที่อื่นๆ อย่างได้ผลที่น่าพอใจ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ท่านสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้อ้างอิงในการทำรายงานต่างๆ ได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ถูกต่อศีลธรรมต่างๆ ท้ายนี้ พวกเราต้องขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เว็บไซต์นี้ประสบความสำเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างทุกวันนี้ ขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์นี้ และหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากเว็บไซต์นี้ครับ

 เว็บไซต์นี้ เหมาะสำหรับ :
IE 5+ | CCS | IFrame | 1024 x 768 resolution (800 x 600) | Thai Encoding - Medium size

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.