ปัญหา

วัสริน นาถประชา


 ในปัจจุบันนี้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้เป็นปัญหาใหญ่ในทุกๆที่ ไม่เพียงแต่ตามแม่น้ำลำคลองเท่านั้น แม้แต้ในสถานศึกษา ปัญหาน้ำเน่าเสียก็ยังมี ซึ่งการที่แหล่งน้ำเน่าเสียนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งในเรื่องของการส่งกลิ่นรบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง อีกทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เนื่องจากการที่น้ำเน่าเสียนั้น ก็เป็นเหตุมาจากการลดลงของก๊าซออกซิเจน ซึ่งสิ่งมีชีวิตในน้ำใช้หายใจ
 พอน้ำเน่าเสีย ก็ทำให้สิ่งมีชีวิตไม่มีอากาศหายใจและตายในที่สุด  รวมทั้งมนุษย์อย่างเราๆ เมื่อน้ำเน่าเสีย ก็จะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ และก็จะตายในที่สุด ที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงปัญหาข้างต้นจากน้ำเน่าเสียเท่านั้น ปัญหาจากน้ำเสียนั้นยังมีอีกมากมาย เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจะไม่ช่วยกันเปลี่ยนสภาพน้ำให้กลับมาดีดังเดิมเลยหรือ มาช่วยกันเถอะ โดยเริ่มจากสถานศึกษาของเราก่อน


โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.