วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องทำรองเท้า

2. สามารถทำรองเท้าได้ เพื่อไว้ใช้เองและจำหน่าย

3. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ