การทำรองเท้า

 

เนื้อหาที่  1 คือเรื่องเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทำรองเท้า

 

วัสดุอุปกรณ์ในการทำรองเท้า  ประกอบด้วย   กรรไกร  ค้อน  บล็อกรองเท้า      ขี้เต้  เครื่องปั้ม  เชือก  กาว  ผ้า  มีดโก้  ซังกาว  ไม้เมตร   กาวทาติดรองเท้า  ดันทรง พื้นรองเท้า   เขียง   ที่เจาะรูเต้

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาที่   2    ลำดับขั้นตอนการทำรองเท้า

          1.  การออกแบบรองเท้า  ดูหาแบบรองเท้าจากหนังสือแฟชั่นและสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต    นักเรียนช่วยกันคิดและออกแบบรองเท้า   เมื่อได้แบบตามความต้องการ เตรียมทำตามขั้นตอนต่อไป

 

   

 2.     การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำรองเท้าตามแบบที่สร้างไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

3.   เริ่มทำรองเท้า

 

เริ่มทำโดย

          1.   ปั้มเต้

 

   2.   ทากาวเต้  

   

           

 3.   ทากาวพื้น

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   แปะพื้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ตัดผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   ทากาวผ้า

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   นำผ้ามาหุ้มเต้    และตัดผ้าที่หุ้มเต้ให้เหลือ   1  ซม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    8.    ห่อเต้

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   ทำหนังหน้าโดยการใช้เชือกมาถักเป็นเปีย

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  เจาะรูเต้เพื่อใส่หนังหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

  11.  นำพื้นรองเท้ามาทากาวแล้วนำไปประกบกับเต้แล้วใช้หุ่นทดลองแบบเพื่อดึงหนังหน้าให้พอดีกับเท้าตามเบอร์ จากนั้นใช้ค้อนทุบรองเท้าให้แน่น และตรวจดูสภาพรองเท้าให้เรียบร้อย   สวยงาม

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. ใส่ดันทรงให้รองเท้าเพื่อไม่ให้หนังหน้าย่น