การอนุรักษ์ค้างคาวทำได้ดังนี้คือ

              1.
ไม่ใช้ตาข่ายดักจับค้างคาว
              2. ไม่นำค้างคาวมาทำเป็นอาหาร
              3. ไม่จุดธูปจุดเทียนหรือก่อให้เกิดควันภายในถ้ำค้างคาว
              4. ไม่ทำลายระเบิดถ้ำที่อยู่ของค้างคาว
              5. ไม่ติดไฟนีออนภายในถ้ำค้างคาว

     

 
กลับหน้าหลัก