ค้างคาวปากย่นเป็นค้างคาวกินแมลงที่มีดวงตาขนาดเล็กมากแต่สามารถบินโฉบไล่กินแมลงในอากาศในเวลาค่ำคืนได้เป็นอย่างดี


         การที่มันสามารถบินออกหากินในที่มืดได้ก็เพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถส่งเสียงและรับเสียงที่สะท้อนกลับได้ ค้างคาวจะส่งเสียงร้องที่เรียกว่า "เสียงอุลตราโซนิก" (เสียงที่มีความถี่สูงมากกว่า 20 kHz) คลื่นเสียงอุลตราโซนิกนี้จะสะท้อนกลับมาเมื่อไปกระทบสิ่งกีดขวาง สมองของค้างคาวจะแปลความหมายและสามารถบอกได้
ว่าคลื่นเสียงที่มันเปล่งออกไปนั้นไปกระทบอะไร เหยื่อหรือศัตรู อยู่ห่างออกไปเท่าใด ทิศทางไหน และเคลื่อนที่ไปรวดเร็วเพียงใด ระบบการส่งเสียงและรับเสียงของค้างคาวนี้ นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า "เอโคโลเคชั่น"(Echo-location) จากการตรวจสอบการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวปากย่นด้วยเครื่อง Bat detector พบว่าค้างคาวปากย่นส่งเสียงออกมาด้วยความถี่ 24.6 kHz ซึ่งค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นเสียงออกมาด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน

กลับหน้าหลัก