ที่อยู่ของค้างคาวที่คณะผู้ศึกษาทำการศึกษาคือ เขาฆ้องชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 20 ลิปดา ถึง 15 องศา 28 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 25 ลิปดา ถึง 99 องศา 40 ลิปดา ตะวันออก เป็นภูเขาหินปูนที่เกิดในยุค Permian อายุประมาณ 230 ล้านปี มีเนื้อที่ประมาณ 3.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,081.25 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 353 เมตร ลักษณะตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปเป็นหน้าผาสูงชันตลอด รอบเขามีถ้ำที่สำคัญได้แก่ ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำพรสวรรค์ ถ้ำน้ำทิพย์ ถ้ำน้ำลอด และถ้ำค้างคาว

เขาฆ้องชัย

           ถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ความกว้างของปากถ้ำประมาณ 12 - 15 เมตร ความสูงของปากถ้ำประมาณ 20 - 40 เมตร สำหรับลักษณะของถ้ำที่อยู่ด้านในคณะผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าไปศึกษาได้เนื่องจากมีหน้าผาหินปิดกั้นปากถ้ำ
สูงประมาณ 15 เมตร แต่ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่พนักงานป่าไม้ที่เคยเข้าไปทราบว่าภายในถ้ำยาวประมาณ 12 - 20 เมตร กว้างประมาณ 5 - 12 เมตร โถงถ้ำมีลักษณะเป็นโดมสูงมากกว่า 30 เมตร ภายในถ้ำไม่มีการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อย

        
บริเวณหน้าปากถ้ำค้างคาว
 
ค้างคาวเกาะผนังถ้ำ

กลับหน้าหลัก