การนับจำนวนค้างคาวคณะผู้ศึกษาใช้วิธีการถ่ายภาพค้างคาวที่บินออกจากปากถ้ำในช่วงตอนเย็น โดยถ่ายภาพทุก 10 นาที และจับเวลาว่าฝูงค้างคาวใช้เวลากี่วินาทีบินผ่านเลนส์หน้ากล้อง หลังจากนั้นจะนับจำนวนค้างคาวในแต่ละภาพ

   
ค้างคาวเริ่มออก
ออกไปแล้ว 10 นาที
ออกไปแล้ว 20 นาที

           จากภาพที่ 1 นับจำนวนค้างคาวได้ 1,950 ตัว ค้างคาวใช้เวลา 2 วินาทีบินผ่านเลนส์กล้อง สามารถกะประมาณได้ว่า มีค้างคาว 975 ตัวต่อ 1 วินาที และคำนวณได้ใน 10 นาที จะมีค้างคาวประมาณ 585,000 ตัวบินออกจากถ้ำ

           จากภาพที่ 2 นับจำนวนค้างคาวได้ 824 ตัว ค้างคาวใช้เวลา 2 วินาทีบินผ่านเลนส์กล้อง สามารถกะประมาณได้ว่า มีค้างคาว 412 ตัวต่อ 1 วินาที และคำนวณได้ใน 10 นาที จะมีค้างคาวประมาณ 247,200 ตัวบินออกจากถ้ำ
           
           จากภาพที่ 3 นับจำนวนค้างคาวได้ 644 ตัว ค้างคาวใช้เวลา 2 วินาทีบินผ่านเลนส์กล้อง สามารถกะประมาณได้ว่า มีค้างคาว 322 ตัวต่อ 1 วินาที และคำนวณได้ใน 10 นาที จะมีค้างคาวประมาณ 193,200 ตัวบินออกจากถ้ำ

            เมื่อนำจำนวนค้างคาวทั้ง 3 ภาพมารวมกันจะกะประมาณได้ว่ามีค้างคาวอยู่จำนวน 1,025,400 ตัว

กลับหน้าหลัก