การศึกษาชนิดของค้างคาวในถ้ำเขาฆ้องชัยได้ทำการศึกษา 2 วิธี คือ

             1. ดูจากลักษณะของใบหน้า หู ความยาวของลำตัว ปีก หาง และน้ำหนัก
             2. ใช้เครื่องมือ Bat detector ตรวจสอบคลื่นความถี่เสียงที่ค้างคาวส่งออกมา

          จากการสังเกตลักษณะใบหน้าของค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาฆ้องชัยพบว่ามีลักษณะเด่น คือ ที่ริมฝีปากด้านบนหนาและย่นหยักเป็นขีดขว้างเรียงกันเป็นเส้นๆ ไปจนถึงปลายจมูก ลักษณะใบหูสั้นถูกยึดติดกับหนังศรีษะด้วยเยื่อบางๆ มีหางกลมยื่นออกมาอย่างชัดเจนยาวประมาณ 3 เซ็นติเมตร วัดความยาวของลำตัวได้ประมาณ 7 เซนติเมตร ความยาวของปีกประมาณ 30 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 25 กรัม

        
ค้างคาวปากย่น
 
ลักษณะใบหน้า

           จากการตรวจสอบการส่งคลื่นความถี่เสียงโดยใช้เครื่องมือ Bat detector พบว่าคลื่นเสียงที่ค้างคาวส่งออกมามีความถี่ 24.6 KHz ซึ่งค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นความถี่อเสียงออกมาไม่เหมือนกันทำให้เราสามารถแยกชนิดของค้างคาวได้โดยนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลความถี่เสียงของค้างคาวที่เรามีอยู่

        
Bat detector
 
วัดความยาวของค้างคาว

            จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้เราทราบว่าชนิดค้างคาวในถ้ำเขาฆ้องชัยเป็นค้างคาวปากย่น (Wrinkled-lipped bat) จัดอยู่ในอันดับ (ORDER) CHIROPTERA วงศ์ (FAMILY) MOLOSSIDAE ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientlic name) Tadarida plicata  เป็นค้างคาวกินแมลง มีขนปกคลุมลำตัวตั้งแต่ปีกลงไปจะมีสีน้ำตาลเข้มและจางลงตรงส่วนท้ายของลำตัว มีลักษณะเด่นที่บริเวณริมฝีปากบนเป็นรอยย่น ไม่มีกลีบจมูก (noseleaf ) แต่ส่วนปลายจมูกจะยื่นโด่งขึ้น อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่มาก ออกหากินพร้อมๆ กับพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า บินสูงมีลักษณะเหมือนเกลียวคลื่นสีคล้ำเป็นทางยาว เป็นค้างคาวชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ชอบกินแมลงปีกแข็ง มวล เพลี้ย และพวกผีเสื่อกลางคืน มูลของมันจะถ่ายออกมาเป็นกองไม่แฉะมีราคาสูง

        
ภาพด้านหลังของค้างคาวปากย่น
 
ลักษณะการบินของงคาวปากย่น

กลับหน้าหลัก