ลักษณะการบินของค้างคาวจะแตกต่างจากนกเล็กน้อย จากการศึกษาพบว่า เวลาค้างคาวบินร่างกายจะขนานไปกับพื้น พอหุบปีกหัวจะเงยขึ้น ปีกจะหุบไปข้างหน้า ขณะที่ปีกไปบรรจบอยู่ด้านบนนั้น ปีกจะลู่ไปด้านหลังทำให้พุ่งไปในอากาศได้ดี


          เราสามารถหาความเร็วในการบินของค้างคาว ได้จากสมการ
                    
                                                                                                                                                           0.48

                                                                                         V = 2.46 (Mg/S)

                                                                                        เมื่อ V คือ ความเร็ว (เมตรต่อวินาที)
                                                                                        เมื่อ M คือ มวลค้างคาว(กิโลกรัม)
                                                                                        เมื่อ g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (เมตร/วินาทีกำลังสอง)
                                                                                        เมื่อ S คือ ความยาวของปีกค้างคาว (เมตร)

         จากสมการข้างต้นสามารถคำนวณหาค่าความเร็วในการบินของค้างคาวปากย่นได้เท่ากับ 2.23 เมตรต่อวินาที

กลับหน้าหลัก


ที่มาของสมการ: สาระ บำรุงศรี