chair.gifภาพกิจกรรมการทดลองchair_red.gif

red_spot.gif

 ครีมทาผิว

 ไม้ปัดฝุ่นสำเร็จรูป  ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆอย่างครบถ้วนอาทิเช่น      ด้ามจับ  หัวไม้ปัดฝุ่น     สายไฟ  และหัวไม้ที่ทำจากผ้าฝ้าย

 น้ำประปา

 ตะกั่ว

 กระบอกฉีดยา

 น้ำมันมะกอก

 ทดลองจริงกับพื้นห้อง

 แบตเตอรี่

 มอเตอร์

 สามผู้ทดลองเตรียมทดลองกับหนูทดลอง(รถยนต์)

 ทดลองจริงกับรถยนต์คันเก่งของอาจารย์ที่ปรึกษาโฮมเพจ

 เตรียมทดสอบและเช็คสภาพความพร้อมของไม้ปัดฝุ่น

 เริ่มจากด้านหลังซ้ายมือคือผ้าสีฟ้า  นั้นคือผ้าไหม   ถัดมาคือ  ผ้าฝ้าย
ส่วนด้านหน้าทางซ้ายมือคือ  ผ้ามัน   ทางด้านสีแดงคือผ้ายืด  ส่วนที่
อยู่ทรงกลางคือ  ผ้าป่าน    

 

                                                                                            3d_darkbg_h_home.gif